Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті

Методика аудиту основних та інших необоротних активівОб'єкти аудиту необоротних активів і капітальних інвестиційОрганізація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних...
Особливості нормативної бази аудиту необоротних активівМетодика аудиту основних та інших необоротних активівАудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Мета, предмет і об'єкти аудиту необоротних активів

Мета аудиту необоротних активів — підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку необоротних активів, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Предмет аудиту необоротних активів — господарські процеси та операції, пов'язані з придбанням, створенням, переміщенням та вибуттям необоротних активів, а також відносин, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту необоротних активів можуть бути:

- П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку необоротних активів;

- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку необоротних активів;

- види необоротних активів;

- групи необоротних активів в середині кожного виду, їх первісна і залишкова вартість;

- правильність документального оформлення операцій, пов'язаних з придбанням, виготовлення, рухом і вибуттям необоротних засобів;

- стан оперативного, інвентарного, аналітичного, синтетичного обліку;

- амортизація та індексація необоротних активів;

- операції з операційної та фінансової оренди необоротних активів;

- операції з капітального та поточного ремонту, технічного переобладнання, модернізації та реконструкції необоротних активів;

- інформація про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту необоротних активів

Необхідно пригадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II (їхній перелік включає 16 документів));

2. документи, в яких відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо обліку саме необоротних активів є:

1) Державний класифікатор України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" / Наказ Держкомстату України № 507 від 19.08.97;

2) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів/ Наказ Міністерства фінансів України № 1327 від 16.11.09;

3) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів / Наказ Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.03;

4) Про затвердження типових форм первинного обліку / Наказ Міністерства фінансів України № 352 від 29.12.95;

5) Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів / Наказ Міністерства фінансів України № 732 від 22.11.04;

6) Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні / Закон України № 2658-ІП від 12.07.01;

7) Про фінансовий лізинг / Закон України № 1381-ІУвід 11.12.03;

8) Про цінні папери та фондовий ринок / Закон України № 3480-ІУ від 23.02.06;

9) П(С)БО 7 "Основні засоби" (Додаток С);

10) П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" (Додаток С);

11) П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (Додаток С);

12) П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" (Додаток С);

13) П(С)БО 14 "Оренда" (Додаток С);

14) П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (Додаток С);

15) П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність" (Додаток С);

16) П(С)БО 30 "Біологічні активи" (Додаток С);

17) П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" (Додаток С).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси