Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарстваОблік витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарстваОблік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного...Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємств...Загальні підстави організації роботи підприємств торгівлі та...Особливості організації та управління підприємствами ресторанного...Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі та ресторанного...Характеристика кафе як типу підприємства ресторанного господарства....Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та...Організаційно-правові форми підприємств ресторанного господарства, їх...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства

Однією з обов'язкових умов діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства є ведення бухгалтерського обліку. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності наведено в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [63].

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Ведення обліку базується на основних принципах бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку- це базові концепції, покладені в основу відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, зобов'язань, витрат, доходів, власного капіталу та фінансових результатів.

До них відносять: автономності підприємства, безперервності діяльності, єдиного грошового вимірника, собівартості (історичної вартості), нарахування (відповідності) доходів і витрат, обачливості (обережності, консерватизму), превалювання сутності над формою, послідовності, періодичності, повного висвітлення.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємству надана можливість самостійно вибирати одну з чотирьох форм організації бухгалтерського обліку:

1. Введення у штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

2. Користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець без створення юридичної особи.

3. Ведення на договірних основах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою.

4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства

Обґрунтований вибір однієї з чотирьох організаційних форм ведення бухгалтерського обліку має для підприємства важливе значення.

Також підприємство самостійно обирає з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних форму бухгалтерського обліку; визначає облікову політику підприємства; розробляє систему та форми управлінського обліку; затверджує правила документообігу.

Найбільш поширені форми бухгалтерського обліку в сучасних умовах - журнально-ордерна, меморіально-ордерна (контрольно-шахова), журнал-головна, спрощена, комп'ютерна (таблично-діалогова, або таблично-автоматизована).

Спрощену форму обліку із використанням регістрів обліку майна застосовують малі підприємства, які здійснюють за місяць від 100 до 300 господарських операцій. Обліковими регістрами для таких підприємств є відомості (ф. 1-М- 5-М), замість головної книги складають оборотно-сальдову відомість.

Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Прийнята підприємством облікова політика підлягає оформленню відповідним розпорядчим документом (наказом, розпорядженням) підприємства, який є документом внутрішнього користування

Міністерство фінансів України наводить перелік основних елементів обліку, що обов'язково повинні розкриватися у наказі про облікову політику. Відповідно до Листа Міністерства фінансів України "Про облікову політику" від 21.12.2005 р. №31 -34000-10-5/27793 [26) наказ про облікову політику підприємства, зокрема і підприємств торгів та ресторанного господарства має визначити застосування:

- методів оцінки вибуття запасів;

- періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;

- порядку обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транспортно-заготівельних витрат;

- окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;

- методів амортизації необоротних активів;

- вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;

- класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

- періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку;

- методу обчислення резерву сумнівних боргів;

- переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;

- порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;

- сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках;

- переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;

- переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

- порядку визначення ступеню завершеності робіт за будівельним контрактом;

- дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;

- бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;

- порогу суттєвості щодо окремих об'єктів обліку;

- переоцінки необоротних активів;

- періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань;

- окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.

На основі принципу послідовності облікова політика підприємства має передбачати постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються на підприємстві статутні вимоги, якщо змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності, або якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

Облікова політика підприємства та її зміни розкриваються у примітках до річної фінансової звітності в описовій формі або прикладанням копії розпорядчого документу про встановлення і змінення облікової політики.

Деталізація елементів облікової політики в наказі про облікову політику полегшує роботу облікового персоналу, оскільки слугує детальною інструкцією щодо організації та ведення обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Облік доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Облік витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Облік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного господарства
Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Загальні підстави організації роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Особливості організації та управління підприємствами ресторанного господарства
Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Характеристика кафе як типу підприємства ресторанного господарства. Особливості організації кафетерію
Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві
Організаційно-правові форми підприємств ресторанного господарства, їх характеристика
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси