Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Автоматизована форма бухгалтерського облікуПобудова реєстрів обліку при ручних та частково автоматизованих формахМеханізовані й автоматизовані форми ведення бухгалтерського облікуСутність систем і форм бухгалтерського обліку та їх розвитокАвтоматизована форма реєстраціїІнвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6)Організація застосування автоматизованих систем обліку виробництва та...Форми ведення бухгалтерського облікуКартка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма №...Форми ведення бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діалогово-автоматизована форма обліку

Сучасні технічні засоби, застосовувані для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, зумовлюють новий підхід до формування облікової інформації, знижують трудомісткість обробки інформації, підвищують оперативність доступу бухгалтерського апарату до оброблюваної інформації. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерського обліку характеризується повною автоматизацією обробки і систематизацією облікової інформації. Вона дає змогу відображувати будь-які дані в обліку безпосередньо після введення їх в інформаційну базу даних.

Систематизація та узагальнення облікових і аналітичних даних, що містяться в інформаційній базі, здійснюється автоматично і відображується в отриманих машинним способом вихідних даних обліку, контролю й аналізу. Узагальнення даних у синтетичному і аналітичному обліку здійснюється водночас на основі тієї самої інформації. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерського обліку передбачає автоматизоване виконання завдань бухгалтерського обліку як в регламентному, так і в запитному (діалоговому) режимах. При реалізації запитного режиму підвищується оперативність бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, з'являється можливість одержання необхідних довідкових і аналітичних даних протягом звітного періоду, а не тільки по закінченні його. При діалогово-автоматизованій формі бухгалтерського обліку обсяг інформації, що видається регламентно користувачам, значно скорочений і обмежений тільки необхідними і достатніми для виконання конкретних управлінських робіт даними. Додаткові, необхідні для використання дані, видаються за запитом.

У разі потреби перевірки правильності розрахунків є можливість отримати розшифрування кожного результату показника за запитом користувача з вказівкою порядку проведених у машині розрахунків і всієї вхідної інформації. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерського облік передбачає видавання користувачам інформації не тільки у вигляді друкованих документів, а й відеограм. Контроль правильності ведення обліку значною мірою також автоматизується, що сприяє підвищенню вірогідності і правильності облікових даних. При цьому на бухгалтерський апарат покладається контроль виконання зазначених робіт. Бухгалтерам надається можливість здійснювати перевірку показників, відбитих у вихідних облікових документах. При виконанні такого контролю і аудиту бухгалтерського обліку забезпечується зв'язок між даними аналітичного і синтетичного обліку і первинною виправдною документацією.

Діалогово-автоматизована форма обліку забезпечує обмежений доступ як до первинної, так і вихідної інформації введенням паролів таємності, що систематизувалася, перевірку повноважень на доступ до інформації, відкриття і недопущення несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається на машинних носіях. При використанні діалогово-автоматизованої форми обліку є можливість аналізувати інформацію з використанням бази знань, яка забезпечить бухгалтера не тільки автоматизованим відображенням управлінських рішень, а й у діалоговому режимі здійснить підказку на наявні відхилення і зміни від установлених нормативних документів. У діалоговому режимі в разі потреби інформаційна система здійснює самоосвіту користувача і надає допомогу в методологічному плані відображенням інформації про дії бухгалтера. Схема діалогово-автоматизованої форми обліку подана на рис. 2.12.

Швидкий розвиток комп'ютерної техніки створив умови для широкого її використання в бухгалтерському обліку, що забезпечує автоматизований процес збирання, реєстрації та опрацювання облікової інформації. З'явився якісно інший характер роботи облікових працівників, розширилися можливості інформаційного забезпечення підприємств.

Використання комп'ютерів змінило технологію обліку і побудову облікових регістрів. Оператор працює на комп'ютері як в регламентному, так і в діалоговому режимах, що дає змогу отримувати необхідну інформацію за запитом у процесі її обробки, а не тільки наприкінці звітного періоду. Оператор веде діалог з комп'ютером, тому комп'ютерну форму обліку ще називають діалогово-автоматизованою формою.

Схема діалогово-автоматизованої форми обліку

Рис. 2.12. Схема діалогово-автоматизованої форми обліку

Основою комп'ютерної форми обліку також є бухгалтерські документи. Але в комп'ютері розміщується великий обсяг довідкової, постійної та змінної інформації, що змінює технологічний процес обліку, дає змогу скорочувати кількість показників у документах.

Етапи облікового процесу комп'ютерної і безмашинної форм обліку в загальних рисах співпадають, але технології обробки інформації зовсім різні. У разі ведення паперових форм обліку формування облікової інформації здійснюється шляхом запису та узагальнення даних по рахунках. При комп'ютерних формах обліку здійснюється кодування інформації в документах і занесення її в комп'ютер. Всі наступні операції виконує комп'ютер в автоматичному режимі. Оператор лише керує його роботою. Застосування комп'ютерів значно зменшує трудоємність ведення бухгалтерського обліку.

За паперової технології ведення бухгалтерського обліку велика кількість помилок виникає на етапі перенесення даних із одного регістра в інший, а також під час виконання арифметичних дій для узагальнення інформації та перенесення її у форми звітності. Використання комп'ютерів повністю ліквідує подібні помилки, бо інформація заноситься в комп'ютер, де вона вже автоматично обробляється і накопичується за заданою програмою.

Ефективність використання комп'ютерної техніки в бухгалтерському обліку залежить від дотримання таких принципів:

1. мінімум вхідних даних і максимум вихідної інформації;

2. орієнтування на розв'язання нових задач і тих, які вирішуються незадовільно без комп'ютерів;

3. створення інтегрованої системи обробки даних.

Під час використання комп'ютерів не існує проблеми деталізації аналітичного обліку, інформація надходить оперативно, значно підвищується продуктивність праці облікових працівників, поліпшується не тільки точність та аналітичність інформації, а й її якість—оформлення у вигляді чітко надрукованих показників.

Обробку економічної інформації на комп'ютерах здійснюють відповідно до розроблених програм. Таких програм достатньо і їх кількість постійно збільшується. Комп'ютерні програми адаптують до вимог ринкової економіки.

У разі використання комп'ютерів поняття форми бухгалтерського обліку переходить у поняття комп'ютерної системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує автоматизацію обробки і систематизацію інформації для потреб управління, охоплює всю процедуру бухгалтерського обліку: факт - документ - облік — звітність - закриття облікового періоду.

Ринок бухгалтерських програм дає змогу суб'єктам обирати один з двох шляхів автоматизації обліку:

1) розробка програм власного забезпечення;

2) придбання універсальної бухгалтерської програми.

У першому випадку: переваги - повна адекватність створеного бухгалтерського продукту особливостям діяльності підприємства; недоліки - недостатня універсальність програмної розробки і порівняно висока її ціна.

У другому випадку: переваги - можливості розширення зон використання комп'ютерів, відносно менша ціна; недоліки - складність адаптування до конкретних потреб підприємства.

Програмні продукти вирішують комплекс задач: а) ведення фінансового обліку і складання фінансової звітності; б) ведення фінансового та управлінського обліку для суб'єктів малого підприємництва; в) ведення окремих розділів обліку - основних засобів, запасів, заробітної плати тощо; г) створення інтегрованої системи обробки даних, включаючи ведення бухгалтерського обліку, контролю і економічного аналізу.

Найбільшого розповсюдження набули такі прикладні програми по веденню бухгалтерського обліку: "1 С: Бухгалтерія", "Парус", "Фінанси без проблем", "Фінанси-2", "Турбо-бухгалтер", "Інфо-бухгалтер", "Бухгалтерія малого підприємства" та інші.

Комп'ютерну обробку інформації в бухгалтерії підприємства здійснюють двома способами:

1) створенням локальної обчислювальної системи тільки для вирішення облікових задач;

2) використанням єдиної обчислювальної мережі підприємства, яка охоплює всі рівні управління виробництвом.

У недалекій перспективі комп'ютерні системи замінять ручні форми бухгалтерського обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси