Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Типи господарських операцій та їх вплив на бухгалтерський балансГосподарські операції та їх вплив на статті БалансуЗагальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансуБухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в...Зміст бухгалтерського балансу. Порядок відображення в ньому...ПОНЯТТЯ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНСВзаємозв'язок балансу і плану рахунків бухгалтерського облікуОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАПИСУ ОПЕРАЦІЙ У ПЛАТІЖНОМУ БАЛАНСІРоль балансу поточних операційБухгалтерський баланс як метод бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс - це форма фінансової звітності, яка містить суттєву інформацію про фінансово-майновий стан підприємства, тому для прийняття обґрунтованих управлінських рішень проводиться аналітичне дослідження економічної сутності взаємозв'язків між складовими балансу.

Аналіз даних балансу проводиться на основі таких аналітичних співвідношень:

1) А=П. "Активи дорівнюють пасивам" - балансове рівняння, що є необхідною умовою розгляду балансу як за формою, так і за змістом.

2) А=К+3. "Активи дорівнюють сумі капіталу та зобов'язань" - структурне співвідношення балансу, яке дає уявлення про склад майна підприємства та осіб (власники, кредитори), які брали участь у його формуванні.

3) К=А-3. "Капітал дорівнює різниці між активами і зобов'язаннями" - характеризує вартість чистих активів, тобто майна, яке після вирахування зобов'язань є власністю підприємства і може бути об'єктом розподілу між акціонерами при ліквідації підприємства.

У процесі господарської діяльності відбувається зміна складу засобів, розміщення та зміни у джерелах їх формування, що призводить і до зміни окремих статей балансу в активі і пасиві. В деяких випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

За характером впливу на баланс усі господарські операції поділяються на чотири типи (рис. 2.7):

Перший тип операцій характеризується змінами тільки в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Валюта балансу не змінюється.

Другий тип операцій характеризується змінами тільки в пасиві балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Валюта балансу не змінюється.

Типи змін у балансі

Рис. 2.7. Типи змін у балансі

Третій тип операцій характеризується змінами в активі й пасиві балансу на одну й ту саму суму в сторону збільшення. Валюта балансу збільшується.

Четвертий тип операцій на балансі характеризується змінами в активі й пасиві балансу на одну й ту саму суму в сторону зменшення. Валюта балансу зменшується (рис. 2.8).

Зміни в балансі під впливом чотирьох типів операцій

Рис. 2.8. Зміни в балансі під впливом чотирьох типів операцій

Кожна господарська операція викликає зміни не менше як двох статей балансу. При цьому обов'язково зберігається збалансованість активу і пасиву. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції, в чому полягає контрольний прийом подвійного відображення операцій.

Характеристика типів змін в балансі представлена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Порівняльна характеристика господарських операцій

Порівняльна характеристика господарських операцій

Розглянемо вплив даних типів господарських операцій на підсумок балансу підприємства "Мотор".

Приклад 2.1.

Початковий баланс підприємства "Мотор" має вигляд (табл.2.3)

Таблиця 2.3. Початковий баланс підприємства "Мотор"

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Каса

1000

Нерозподілені прибутки

4000

Рахунки в банках

2000

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

3000

Виробничі запаси

3000

Статутний капітал

2000

Розрахунки з покупцями та замовниками

4000

Короткострокові позики

1000

Баланс

10000

Баланс

10000

Господарська операція: отримано в касу підприємства з його поточного рахунка готівку для виплати заробітної плати працівникам у сумі 1 000 грн Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшиться на 1000 грн і сума за статтею "Каса" становитиме 2000 грн (1000 + 1000). Водночас на поточному рахунку в банку кошти на 1 000 грн зменшаться і за статтею "Рахунки в банках" залишок становитиме 1000 грн (2000 - 1000).

Баланс підприємства після операції матиме такий вигляд (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Баланс підприємства після операції типу А+А

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Початковий баланс

Після операції

Початковий баланс

Після операції

Каса +1000

1000

2000

Нерозподілені прибутки

4000

4000

Рахунки в банках - 1000

2000

1000

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

3000

3000

Виробничі запаси

3000

3000

Статутний капітал

2000

2000

Розрахунки з покупцями та замовниками

4000

4000

Короткострокові позики

1000

1000

Баланс

10000

10000

Баланс

10000

10000

Так як підсумок балансу не змінився, а зміни відбулись тільки в активі - це операція першого типу: А+А-.

Приклад 2.2.

Показники початкового балансу підприємства "Мотор" такі ж як в прикладі 2.1.

Господарська операція: за рішенням зборів засновників підприємства частину прибутку в сумі 3 000 грн направлено на збільшення статутного капіталу. Внаслідок цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума за статтею "Нерозподілені прибутки" зменшилася на 3000 грн і становить 1000 грн (4 000 - 3 000), а "Статутний капітал" при цьому збільшився на суму 3000 грн і становить 5 000 грн (2 000 + 3 000).

Баланс підприємства після даної операції матиме такий вигляд (табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Баланс підприємства після операції типу П+П-

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Початковий баланс

Після операції

Початковий баланс

Після операції

1

2

3

4

5

6

Каса

1000

1000

Нерозподілений Прибуток -3000

4000

1000

Рахунки в банках

2000

2000

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

3000

3000

Виробничі запаси

3000

3000

Статутний Капітал +3000

2000

5000

Розрахунки з покупцями та замовниками

4000

4000

Короткострокові позики

1000

1000

Баланс

10000

10000

Баланс

10000

10000

Так як підсумок балансу не змінився, а зміни відбулись тільки в Пасиві - це операція другого типу: П+П-.

Приклад 2.3.

Показники початкового балансу підприємства "Мотор" такі ж як в прикладі 2.1.

Господарська операція: від постачальників надійшли й були оприбутковані запаси на суму 6 000 грн Внаслідок операції відбулося збільшення статті "Виробничі запаси" на 6 000 грн і становить 9000 грн (3000 +6000). Одночасно відбулося збільшення "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за одержані запаси на цю ж суму. Залишок за статтею "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" зросте до 9 000 грн (3000 + 6 000).

Баланс підприємства після операції матиме такий вигляд (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Баланс підприємства після операції типу А+П+

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Початковий баланс

Після операції

Початковий баланс

Після операції

Каса

1000

1000

Нерозподілені прибутки

4000

4000

Рахунки в банках

2000

2000

Розрахунки з постачальниками та підрядниками +6000

3000

9000

Виробничі

запаси

+6000

3000

9000

Статутний капітал

2000

2000

Розрахунки з покупцями та замовниками

4000

4000

Короткострокові позики

1000

1000

Баланс

10000

16000

Баланс

10000

16000

Підсумок балансу збільшився на 6000 грн, зміни відбулись в Активі і Пасиві - це операція третього типу: А+П+.

Приклад 2.4.

Показники початкового балансу підприємства "Мотор" такі ж як в прикладі 2.1.

Господарська операція: перераховано підприємством з поточного рахунка в банку заборгованість за раніше отриманим кредитом на суму 1 000.

Ця операція викликала зменшення статті "Рахунки в банках" на суму 1 000 грн, залишок на якому тепер становить 1000 грн (2000 - 1000), і одночасно зменшення заборгованості банку за кредитом на цю ж суму. В результаті операції залишок за статтею "Короткострокові позики" становить 0 грн(1000 - 1000).

Баланс підприємства після даної операції матиме такий вигляд (табл. 2.7).

Підсумок балансу зменшився на 1000 грн, зміни відбулись в Активі і Пасиві - це операція четвертого типу: А-П-.

Таблиця 2.7. Баланс підприємства після операції А-П-

Баланс підприємства після операції А-П-

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси