Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ПОТОЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯПланування поточних витрат основних фінансових звітів на туристичних...Планування поточних витрат і основних фінансових звітів на...Поточне фінансове плануванняПоточне фінансове плануванняПоточне фінансове плануванняПоточне фінансове плануванняПоточне планування.Фінансове планування в системі бюджетування поточної діяльностіФінансове планування на підприємствах
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поточне фінансове планування

Система поточного планування фінансової діяльності підприємства базується на розробленій ним фінансовій стратегії і фінансовій політиці. Поточне фінансове планування полягає в розробці конкретних фінансових планів. Останні дають можливість підприємству визначити всі джерела фінансування його розвитку на майбутній період, сформувати структуру доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність, визначити структуру активів і капіталу підприємства на кінець планового періоду. Порядок складання фінансового плану державними підприємствами (крім казенного), закріплений наказом Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державними підприємствами" (далі - Положення) від 25 грудня 2000 р. № 277. Для підприємств інших форм власності це Положення має рекомендаційний характер, однак воно стане необхідним атрибутом при отриманні кредитів і розробці бізнес-планів. Поточний фінансовий план складається на рік з поквартальною розбивкою за формою (див. додаток В у кінці посібника).

Фінансовий план відображає обсяги надходжень та спрямування коштів у плановому році з метою забезпечення потреб діяльності, розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, включаючи зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів. Включення окремих видів надходжень і витрат при розрахунку показників фінансового плану здійснюється з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО). Ставки податків, зборів, обов'язкових платежів, вартість залучення кредитних ресурсів, ставки та порядок нарахування амортизаційних відрахувань, інші показники, що впливають на розрахунок показників фінансового плану, визначаються відповідно до їх рівня на момент складання фінансового плану. У подальшому зміни цих показників та їх вплив на виконання фінансового плану відображаються у звітах підприємства про виконання фінансового плану. Фінансовий план містить п'ять розділів:

I. Джерела формування і надходження коштів.

II. Приріст активів підприємства. НІ. Повернення залучених коштів.

IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

V. Покриття збитків минулих періодів.

У розділі І відображаються суми коштів, які будуть сформовані (залучені) підприємством у плановому році, а також суми коштів, сформовані (залучені) у попередні періоди, що використовуватимуться для забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, а також виконання зобов'язань у планованому році. Показники розділу визначаються з урахуванням П(С)БО. Показники "Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування" та "Амортизаційні відрахування" визначаються з урахуванням П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", а інші показники - з П(С)БО 2 "Баланс" (розділ "Пасив"). Показник "Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу" відображає приріст кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, що отримуються підприємством для здійснення діяльності у плановому році на умовах відстрочки платежу.

У розділі II відображаються суми витрат у плановому році, які пов'язані з придбанням та створенням (збільшенням) активів підприємства, визначені з урахуванням П(С)БО 2 "Баланс" (розділ "Актив"). Так, показник "Капітальні інвестиції" відображає суму витрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних активів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства у плановому році, які обліковуються на рахунку 16 "Капітальні інвестиції" Плану рахунків бухгалтерського обліку. Показник "Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів" відображає суму витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію основних засобів, які відображаються на рахунку 10 "Основні засоби" Плану рахунків бухгалтерського обліку.

У розділі ІП відображається повернення коштів, залучених підприємством з усіх джерел, включаючи кошти, залучені у попередні періоди.

У розділі IV відображається сума витрат підприємства на виконання зобов'язань перед бюджетом, включаючи погашення недоїмки минулих періодів, відстроченої та реструктуризованої заборгованості зі сплати податків та обов'язкових платежів.

У розділі V відображається спрямування коштів на покриття збитків, які виникли на підприємстві у минулі періоди.

Якщо фінансовим планом не передбачено отримання прибутку від звичайної діяльності підприємства у плановому періоді, то додатково до нього включається розрахунок фінансових результатів згідно з додатком 2 до Положення.

Розрахунок показників, які характеризують формування фінансових результатів діяльності підприємства у плановому році, здійснюється з урахуванням П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", крім фінансових результатів від надзвичайних подій підприємства.

Розроблений проект фінансового плану керівник державного підприємства подає на затвердження органу, уповноваженому управляти відповідним державним майном до 1 травня року, що передує плановому, разом із пояснювальною запискою щодо його обґрунтування.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси