Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Методи кредитування та умови платежу при кредитуванні експорту та...ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ4.1. УМОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯПредмет, метод та завдання дисципліни "Регіональна економіка"
Предмет, завдання і значення курсуОб'єкт та предмет курсу. Загальна характеристика міжнародних...Предмет курсуФІНАНСИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ...Проблеми визначення об'єктів і предметів юридичних наук. Предмет та...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське кредитування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Економічна наука поділяє кредитування на товарне і фінансове. Основними видами товарного кредиту с такі: товарний кредит із відстрочкою платежу за умовами контракту і товарний кредит з оформленням заборгованості векселем. Завдяки відстрочці платежу і вексельного оформлення заборгованості розширюється коло потенційних покупців, що посилює конкурентні переваги продавців, а також покращуються можливості для гарантування безперервності відтворювальних процесів в економіці.

Фінансове кредитування можна поділити на банківське і небанківське. В Україні банківське кредитування є панівною формою фінансового кредитування. Це зумовлено тим, що комерційні банки були і залишаються основними фінансовими посередниками, оскільки банки можуть надавати клієнтам універсальні та комплексні послуги, а також володіють грішми - найліквіднішим фінансовим активом. Саме тому у цьому навчальному посібнику йдеться лише про банківське кредитування. Це по-перше.

По-друге, якщо товарний кредит обслуговує лише обіг товарів, то банківський кредит обслуговує як обіг товарів, так і нагромадження капіталу. Водночас банківський кредит менше обмежується напрямом, строками і сумами кредитних угод, аніж товарний кредит.

По-третє, частка банківських кредитів у загальній сумі товарних та банківських кредитів, наданих в економіку України, зростає. Так, якщо ця частка у 2000 р. становила близько 6%, то у 2005 р - майже 26%. Головна причина переважання товарного кредитування полягає у слабкості вітчизняної банківської системи, низькому рівні її капіталізації.

По-четверте, у структурі банківських кредитів за видами діяльності відбуваються помітні зрушення. Незважаючи на те, що найбільшими позичальниками банківських кредитів нині є суб'єкти господарювання гуртової та роздрібної торгівлі, їх частка у загальному обсязі кредитних вкладень у національну економіку знижується. Водночас значними темпами зростає обсяг банківських кредитів фізичним особам. В цілому нині банківські кредити, надані юридичним особам і фізичним особам, розподіляються у пропорції 4:1

На книжковому ринку навчальних посібників нині появилась низка видань з проблеми банківського кредитування. Однак усі вони мають назву "Кредитування і контроль", саме так зафіксовано її в нормативній частин, навчального плану для магістрів спеціальності "Банківська справа". Така назва нині, на мою думку, є застарілою і некоректною хоча б тому, що у тих навчальних посібниках зовсім не йдеться про товарне кредитування і небанківське фінансове кредитування, а також ще й тому, що немає підстав висувати на перший план одну функцію управління кредитуванням - "контроль", а інші залишати поза увагою.

Навчальний посібник "Банківське кредитування" підготовлений перспективним кандидатом економічних наук У.Владичин, яка кілька років поспіль читала лекційний курс з цієї дисципліни для студентів-магістрів і спеціалістів спеціальності "Банківська справа" ЛНУ ім. Івана Франка. На мій погляд, книга написана фахово і є вдалим навчальним проектом автора і кафедри банківського і страхового бізнесу.

Сподіваюсь, що книга, безумовно, стане у пригоді студентам і викладачам, не оминуть її увагою також фінансисти і підприємці.

Сергій Реверчук, професор

Предмет i метод дисципліни "банківське кредитування"

Предмет та об'єкти курсу

В Україні спостерігається значний інтерес до банківських установ і банківництва та відбувається зростання довіри з боку населення до банківської системи. Суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи за виникнення фінансових труднощів все частіше звертаються до банків для отримання у тимчасове користування коштів. Водночас існує необхідність тлумачення та окреслення механізмів здійснення банками кредитної діяльності. Дисципліна "Банківське кредитування" допомагає студентам в отриманні знань зі сфери кредитних взаємовідносин між банками і позичальниками та сприяє підготовці фахівців банківського профілю.

Метою дисципліни "Банківське кредитування" є формування системи теоретичних знань та практичних навичок студентів сфери кредитних взаємовідносин, що виникають між банківською установою і позичальником - юридичною чи фізичною особою, отримання знань щодо прийняття рішень про надання кредитів і мінімізації кредитних ризиків, виявлення основних етапів і механізмів організації кредитного процесу у банку та особливостей контролю і регулювання кредитної діяльності з боку НБУ і банківських установ.

Мета вивчення дисципліни конкретизується у таких завданнях:

- визначити сутність і значення банківського кредиту у розвитку економіки;

- охарактеризувати класифікаційні ознаки банківських кредитів;

- розглянути еволюцію розвитку кредитної діяльності банківських установ;

- визначити основні законодавчі та нормативно-правові акти регулювання банківського кредитування;

- виявити джерела формування кредитних ресурсів банку;

- окреслити головні принципи банківського кредитування;

- висвітлити необхідність формування та реалізації кредитної політики банку;

- розкрити основні методи банківського кредитування;

- охарактеризувати структуру кредитного департаменту банку та розподіл обов'язків між кредитними працівниками банку;

- визначити склад та функції кредитного комітету банку;

- охарактеризувати головні етапи процесу банківського кредитування та вимоги до укладання кредитного договору;

- окреслити процедуру супроводження кредиту та формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями;

- обгрунтувати необхідність оцінки кредитоспроможності позичальника та виявити основні джерела інформації для аналізу фінансового стану клієнта;

- розкрити особливості формування кредитних історій позичальників у банку;

- висвітлити методику аналізу кредитоспроможності позичальників-юридичних і фізичних осіб та визначити рейтинги надійності позичальників;

- з'ясувати сутність, необхідність та види забезпечення банківських кредитів;

- охарактеризувати види процентних ставок за кредитами та виявити чинники, які впливають на їх рівень;

- розглянути основні методи ціноутворення за кредитами та порядок нарахування і сплати процентів позичальниками;

- охарактеризувати ризики банківської діяльності, виділити види кредитних ризиків та критерії їх оцінки;

- висвітлити методи управління ризиками кредитної діяльності банку;

- визначити сутність і роль контролю у процесі банківського кредитування та окреслити види контролю за кредитною діяльністю банків;

- з'ясувати методи контролю центрального банку за банківською кредитною діяльністю та роль внутрішньобанківського моніторингу у процесі кредитування;

- виявити умови та чинники виникнення проблемних кредитів, шляхи управління проблемною заборгованістю та порядок

проведення претензійно-позовної роботи банку з проблемними кредитами.

В умовах економічного розвитку країни та розширення діяльності банківських установ важливе значення має формування понятійно-категоріального апарату банківництва, а також чітке визначення предмета та об'єкта банківського кредитування.

Предметом банківського кредитування є особливості, закономірності та механізми розвитку банківської кредитної діяльності (рис. 1.1).

Об'єктами банківського кредитування є: банківські кредитні ресурси, які спрямовуються для надання позичальникам у тимчасове користування; кредитна політика банку, яка включає: розроблення вихідних положень кредитування, визначення стратегії і тактики кредитної діяльності банку, структури кредитних підрозділів та розподіл повноважень між кредитними працівниками, дотримання кредитних інструкцій; кредитний процес, що включає: розгляд кредитної заявки, оцінку кредитоспроможності клієнта й аналіз кредитного проекту, структурування кредиту й аналіз забезпечення, укладання кредитного договору, видачу і погашення кредиту, порядок нарахування та сплати процентів за користування кредитними коштами; контроль за кредитною діяльністю банку, зокрема, оцінку й управління кредитним ризиком, контроль за цільовим використанням кредиту, станом забезпечення, виявлення проблемних кредитів і розроблення заходів щодо ліквідації проблемної заборгованості банку.

Інформаційною базою цієї навчальної дисципліни є наукова монографічна та періодична література, законодавчі та нормативно-правові акти України і зарубіжних країн.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси