Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується структуруванням організаційних форм господарювання в аграрному секторі. За останні роки різко зменшилась частка державних підприємств, відповідно зросла доля приватних, акціонерних, пайових та інших підприємств; серед яких особливе місце займають великі корпорації. Дещо скоротилась загальна кількість фермерських господарств, особливо малих і середніх. У структурі виробленої продукції значно зросла частка продукції особистих селянських господарств, які мають значні труднощі з технічним забезпеченням виробництва та переробки продукції, засобами її транспортування та зберігання і, особливо, зі збутом виробленої продукції.

Багато вчених-аграрників, економістів пов'язують подальший розвиток таких господарств з підвищенням товарності виробництва. З цією метою розробляються різноманітні заходи, серед яких особливе місце організатори сільськогосподарського виробництва, практики, вчені-економісти відводять створенню, розвитку та всебічній підтримці сільськогосподарських кооперативів. Розробляється відповідна законодавча база та нормативне забезпечення їх подальшого розвитку.

У таких умовах фахівці обліково-аудиторської спеціальності повинні знати специфіку не лише сільськогосподарських підприємств в цілому, а й порядок ведення облікової роботи в постачальницьких, посередницьких, обслуговуючих, транспортних, будівельних, переробних та інших кооперативах і їх підрозділах.

Формуванню необхідних знань сприятиме вивчення вибіркової дисципліни "Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах", що передбачена навчальними планами підготовки фахівців зі спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901 "Облік і аудит".

У зв'язку із важливістю даної дисципліни у формуванні професійних знань, обмеженою кількістю аудиторних годин виникає необхідність створення підручника для самостійної позааудиторної роботи та дистанційного навчання студентів. Підручник рекомендується також спеціалістам-практикам в сфері обліково-аналітичної роботи, слухачам інститутів післядипломної освіти та факультетів підвищення кваліфікації.

Ґрунтовне вивчення матеріалу за змістом запропонованого підручника забезпечить студентів необхідними знаннями з організації та методики ведення бухгалтерського обліку для професійної діяльності у виробничих та агросервісних кооперативах.

Метою вивчення курсу є освоєння теоретичних знань, принципів сучасної організації бухгалтерського обліку у конкретних виробничих та агросервісних кооперативах із врахуванням напрямків їх діяльності, особливості застосування плану рахунків, організацією синтетичного і аналітичного обліку, застосовування форми бухгалтерського обліку а також формування вмінь практичного ведення облікового процесу, оцінювання стану бухгалтерського обліку у різних кооперативах та визначення шляхів для його поліпшення. Для реалізації мети зміст підручника складається з викладу теоретичного матеріалу за розділами, в яких висвітлено загальні засади організації фінансового обліку та формування облікової політики, викладено порядок обліку основного виробництва сільськогосподарських кооперативів за різними схемами, детально розглянуто специфіку облікової роботи витрат і послуг сервісних кооперативів, висвітлено особливості обліку формування та використання власності кооперативів, а також обліку оподаткування та подання звітності.

Окремі розділи підручника підготували автори: передмова - д.е.н., проф. Плаксієнко В.Я. та к.е.н., доц. Камінська Т.Г., 1 розділ- д.е.н., проф. Мармуль Л.О. та к.е.н., доц. Павлова Г.Є.,

2 розділ - д.е.н., проф. Плаксієнко В.Я. та д.е.н., проф. Маренич Т.Г., 3 розділ - к.е.н., доц. Камінська Т.Г. та д.е.н., проф. Плаксієнко BJL, 4 розділ- к.е.н., доц. Гордієнко М.І. та ас. Ільчак О.В., 5 розділ - к.е.н., доц. Скрипник C.B.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси