Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Розвиток банківської системи тісно пов'язаний зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвими системами регулювання, контролю і системи забезпечення фінансової безпеки. Це, в свою чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської системи, дослідження сутності й особливостей її функціонування в ринкових умовах господарювання, відстеження та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-кредитної системи України в цілому.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Банківська система". Завдання дисципліни - вивчення поняття, структури, функцій, основних завдань і призначення банківської системи та її елементів; оволодіння методами проведення банківських операцій та надання банківських послуг, аналізу та менеджменту банківської діяльності; набуття вмінь та навичок використання міжнародного досвіду регулювання банківської діяльності та застосування інструментів при забезпеченні фінансової безпеки банків.

Місце серед інших дисциплін. Дисципліна "Банківська система" тісно пов'язана з іншими дисциплінами, які вивчалися та вивчаються студентами, такими, як "Гроші та кредит", "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Фінансовий ринок", "Фінансовий аналіз", "Міжнародні розрахунки і валютні операції", "Інвестування".

В навчальному посібнику висвітлено питання виникнення, формування та розвитку банківської системи, особливостей функціонування банківської системи в країнах ринкового типу господарювання, місцю центральних банків у системі, їх функцій, завдань та операцій, діяльності комерційних банків та проведення ними операцій, аналізу банківської діяльності, необхідності банківського менеджменту в умовах конкурентного середовища, регулювання, нагляду, контролю НБУ за банками другого рівня, інструментів та методичних основ використання фінансових методів та важелів у системі фінансової безпеки банків.

Навчальний посібник розкриває весь обсяг навчальної дисципліни "Банківська система". Посібник складається із 3 частин, які включають 16 розділів. В перший частині розкриваються теоретичні основи побудови та функціонування банківської системи, друга частина присвячена питанням ведення банківських операцій, в тертій частині викладено теоретичні та організаційні складові забезпечення контролю та безпеки діяльності комерційних банків. Кожний розділ містить виклад теоретичного матеріалу, який супроводжується схемами та таблицями, що дає можливість студентам в повному обсязі сприймати новий матеріал.

Після вивчення курсу "Банківська система" студенти повинні:

знати: законодавчу та нормативну базу, що регламентує банківську діяльність; основні характерні риси сучасної банківської системи України, цілі, функції та принципи функціонування її окремих ланок; економічний зміст та механізми здійснення базових банківських операцій та надання банківських послуг; методичні підходи до проведення аналізу банківської діяльності; показники, які характеризують фінансовий стан банку; економічний зміст нормативів банківської діяльності;порядок здійснення регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності; основи використання фінансових методів та важелів у системі фінансової безпеки банків;стан, проблеми та перспективи розвитку банківської системи України;

набути вміння характеризувати банківську систему, діючу в ринкових умовах господарювання; аналізувати основі фінансові показники діяльності банку; давати оцінку діяльності банку на основі його фінансових показників; застосовувати економічні нормативи для аналізу стану банку; розрізняти поняття "банківське регулювання", "банківський нагляд", "банківський контроль";пояснити механізм дії та основні етапи забезпечення фінансової безпеки банків.

Вивчаючи дисципліну "Банківська система" студенти обов'язково повинні опрацювати нормативно-правові акти, які регламентують та регулюють банківську діяльність в Україні, серед яких Закони України: "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інформацію"; Інструкції НБУ "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", "Про касові операції в банках України".

Опанування студентами змісту дисципліни "Банківська система" дозволить ефективно використовувати отриманні знання як в фінансовій сфері, так і в інших сферах національної економіки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси