Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Дисципліна "Аудит" для студентів напряму 6.030509 "Облік і аудит" і 6.030509І "Облік і аудит" належить до дисциплін професійної підготовки відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.

Метою дисципліни є формування у студентів знань з аудиту відповідно до Стандартів аудиту Міжнародної Федерації бухгалтерів, Кодексу етики професійних бухгалтерів, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, враховуючи чинне законодавство України.

Основними завданнями дисципліни є вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту й надання аудиторських послуг на підприємствах різних галузей та організаційно-правових форм на підставі використання прогресивних форм, стандартів та методик; набуття навичок опрацювання і використання достатньої та прийнятної інформації в аудиті.

Предметом дисципліни є методологія і методика проведення аудиту та надання супутніх послуг на підприємствах різних галузей та організаційно-правових форм із застосуванням знань: з організації та регулювання аудиторської діяльності в Україні та створення аудиторських фірм; з організації роботи персоналу та професійної етики аудитора; методів, методик і прийомів аудиту; суттєвості в аудиті та аудиторського ризику; видів викривлень в обліку і звітності та дій аудитора у випадку їхнього виявлення; стадій аудиторського процесу, складання планів та програм аудиту; процедур отримання аудиторських доказів та видів аудиторської документації; зі складання аудиторського звіту (висновку); особливостей та методик внутрішнього аудиту; специфіки проведення аудиторських перевірок за конкретними об'єктами обліку.

Дисципліна вивчається в тісному зв'язку з такими загальноекономічними дисциплінами, як мікроекономіка, політична економія, економічна теорія та слідує після вивчення таких дисциплін, як: фінанси, гроші та кредит, бухгалтерський облік, фінансовий облік, організація і методика економічного аналізу та ін. Тобто, дисципліна "Аудит" є однією з профілюючих дисциплін в системі освітньо-професійної підготовки фахівців напряму "Облік і аудит".

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- законодавчі, нормативно-правові та інструктивні матеріали щодо аудиту та бухгалтерського обліку в Україні;

- методику організації аудиторської перевірки та специфіку її проведення;

- методику документального оформлення процесу аудиторської перевірки: складання планів та програм (розширених планів) аудиту, ведення аудиторської документації, оформлення звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку) тощо;

- принципи, методи і процедури аудиту на підприємствах різних галузей та організаційно-правових форм;

- основні підходи та особливості аудиторських перевірок: необоротних активів; запасів; грошових коштів, розрахунків та інших активів; власного капіталу, довгострокових та поточних зобов'язань; витрат діяльності, доходів за видами діяльності; фінансових результатів, а також перевірки складання фінансової звітності;

- види та об'єкти супутніх послуг і систему внутрішнього контролю.

студенти повинні вміти:

- організовувати роботу аудиторської фірми в Україні;

- застосовувати прийоми наукової організації праці персоналу в аудиторській фірмі;

- планувати роботу аудиторської фірми;

- укладати договір на проведення аудиту (аудиторських послуг) та супутні договору документи;

- організовувати проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, надання аудиторських послуг;

- методично правильно складати плани та програми (розширені плани) проведення аудиту за визначеними об'єктами перевірки;

- правильно застосовувати методики та прийоми аудиту;

- отримувати достатні та прийнятні аудиторські докази для підтвердження аудиторської думки;

- рахувати аудиторських ризик;

- оформляти аудиторську документацію;

- складати тести на відповідність щодо об'єктів перевірки;

- оцінювати стан внутрішнього контролю клієнта;

- складати звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) за результатами перевірки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси