Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Організація обліку виробничих запасів, їх класифікаціяМетоди та завдання обліку запасівОблік виробничих запасів, готової продукції і товарівОБЛІК ЗАПАСІВОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
Облікова політика в частині обліку праці та її оплатиОблікова політика в частині обліку доходів та результатів діяльностіПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОБОРОТНИХ АКТИВІВОблікова політика як інструмент управління бухгалтерським облікомМетоди та завдання обліку запасів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Облікова політика в частині обліку запасів

Необхідною умовою підтримання виробництва сільськогосподарської продукції на певному рівні є постійна наявність частини оборотних активів у матеріальній формі (виробничих запасів). Для того, щоб здійснювати процес виробництва, господарство повинне мати в необхідних розмірах запаси посівного матеріалу, кормів, палива, мінеральних добрив та засобів захисту рослин і тварин, запасних частин та інших виробничих запасів, використання яких збільшує витрати на виробництво. Результатом процесу виробництва є створення готової продукції і виробничі запаси переходять у форму готової продукції.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримує в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена.

Запаси - це активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

З розвитком ринкових відносин виникла необхідність зміни системи управління, в тому числі бухгалтерського обліку. Від жорсткого регулювання системи бухгалтерського обліку держава перейшла до варіантного підходу. Сучасні підприємства в багатьох випадках можуть самостійно визначати параметри системи обліку.

Виділимо основні завдання облікової політики підприємств в частині обліку запасів: визначення відповідальної особи за ведення бухгалтерського обліку; затвердження переліку посад, які відповідають за запаси; визначення складу постійно діючої інвентаризаційної комісії та встановлення строків інвентаризації; встановлення відповідальних осіб за первинний облік запасів; затвердження робочого плану рахунків; організація аналітичного обліку руху запасів; розроблення методики бухгалтерського обліку на підприємстві за елементами основних складових облікової політики; розроблення графіка документообігу.

На рис. 6.1 зображено основні положення щодо обліку виробничих запасів, які доцільно відобразити в Наказі про облікову політику.

Основні положення з обліку виробничих запасів, що наводяться в Наказі про об¬лікову політику

Рис. 6.1. Основні положення з обліку виробничих запасів, що наводяться в Наказі про облікову політику

Для правильного визначення кількісних та якісних показників господарської діяльності підприємства велике значення мають наукові методи їх обчислення, особливо оцінки запасів. Значна увага в П(С)БО 9 "Запаси" приділена питанням оцінки запасів. Згідно з Положенням оцінку запасів за їх окремими видами слід розглядати на наступних етапах їх руху: при надходженні запасів, при вибутті запасів, на дату складання звітності. Порядок оцінки запасів залежить від багатьох факторів, основним з яких є обрана підприємством система обліку запасів, про що слід обумовити в наказі про облікову політику.

Отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на їх придбання або виготовлення. П(С)БО 9 визначає, які саме витрати формують первісну вартість запасів (рис. 6.2).

Порядок формування первісної вартості запасів.

Рис. 6.2. Порядок формування первісної вартості запасів.

В умовах ринкової економіки ціни на матеріальні ресурси часто змінюються під впливом чинників попиту і пропозиції. Підприємство отримує цінності впродовж звітного періоду багато разів за різними договірними цінами. Постає питання оцінки витрачених запасів та їх залишку на кінець звітного періоду. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті згідно п. 16 П(С)БО 9 їх оцінка здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу (рис. 6.3).

Оцінка запасів при їх вибутті

Рис. 6.3. Оцінка запасів при їх вибутті

З метою збереження об'єктивності оцінки запасів в умовах цінової нестабільності згідно П(С)БО 9 вони відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Уцінка запасів здійснюється на індивідуальній основі у випадку, коли чиста вартість їх реалізації стає меншою за собівартість або балансову вартість, тоді, коли запаси подешевшали, застаріли, зіпсувались або втратили свою первісну цінність. Дооцінка запасів як окрема бухгалтерська процедура в П(С)БО 9 не передбачена. За міжнародними правилами обліку дооцінка допускається лише в умовах гіперінфляції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси