Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення...Умови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та...Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про...Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій
Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у...Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та...Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення...Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачіПорядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій.

Вимоги Національного банку щодо видачі банківській корпорації банківської ліцензії встановлено на рівні загальних вимог для банків, виходячи з розміру статутного капіталу банківської корпорації за умови дотримання вимог. Згідно з банківською ліцензією банківська корпорація обслуговує банки та інші фінансові установи та не має права обслуговувати інших юридичних і фізичних осіб.

Письмовий дозвіл видається банківській корпорації лише на ті операції, які вона має право виконувати відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на які їй передано повноваження від банків, що увійшли до банківської корпорації. Письмовий дозвіл видається банківській корпорації, виходячи з розміру регулятивного капіталу самої банківської корпорації за умови дотримання нею вимог. Згідно з письмовим дозволом банківська корпорація обслуговує банки та інші фінансові установи та не має права обслуговувати інших юридичних і фізичних осіб.

Банківська корпорація за умови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу на відповідні операції має право виконувати окремі операції у межах показників економічних нормативів та інших обмежень, встановлених чинними законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку, розрахунок яких здійснюється на базі зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків-учасників банківської корпорації, та за умови отримання від банків-учасників відповідних повноважень, а також від Національного банку ліцензії на виконання окремої операції. Ліцензія Національного банку на виконання окремої операції видається банківській корпорації виключно під конкретний договір щодо проведення такої операції.

Банківська корпорація для отримання ліцензії на виконання окремої операції подає територіальному управлінню за її місцезнаходженням такі документи:

— клопотання банківської корпорації про видачу ліцензії на виконання окремої операції за підписом голови правління банківської корпорації;

— докладний опис операції, яку планує виконувати банківська корпорація;

— економічне обґрунтування доцільності виконання цієї операції (техніко-економічне обґрунтування);

— проекти документів (угод), згідно з якими буде виконана ця операція;

— розрахунок прибутковості за визначеною операцією на період виконання операції за підписом голови правління і головного бухгалтера;

— розрахунок зведеного (консолідованого) балансу банків-учасників банківської корпорації на дату звернення до Національного банку;

— розрахунок зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків — учасників банківської корпорації;

— розрахунок економічних нормативів на базі зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків — учасників банківської корпорації;

— економічне обґрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат.

Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій.

При отриманні від банку пакета документів та інформації територіальне управління розглядає їх та перевіряє наявність усіх документів. У разі відсутності хоча б одного з документів територіальне управління протягом трьох днів із часу отримання документів повинно повернути банку пакет документів із супровідним листом з обґрунтуванням причин його повернення.

Протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів територіальне управління розглядає його щодо дотримання банком умов, перевіряє достовірність інформації, викладеної у поданих документах, та у разі потреби проводить співбесіду з відповідними особами.

За результатами розгляду пакета документів територіальне управління готує висновок про дотримання банком вимог, готовність банку до здійснення операцій, зазначених у плані (бізнес-плані), а також обґрунтовані пропозиції щодо можливості видачі банку банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. У разі позитивного рішення після розгляду пакета документів банку на отримання банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій, але не пізніше двотижневого строку з дня його отримання територіальне управління разом зі своїм висновком та клопотанням банку надсилає пакет документів Департаменту реєстрації та ліцензування банків Національного банку. У разі негативного рішення територіальне управління надсилає банку письмову відмову із зазначенням причин та повертає пакет документів.

Департамент реєстрації та ліцензування банків Національного банку розглядає отримані документи банку та висновок територіального управління щодо їх відповідності вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку. У разі потреби подані документи розглядаються іншими структурними підрозділами Національного банку. Департамент реєстрації та ліцензування банків Національного банку готує висновок про можливість видачі банку банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій і подає проект відповідного рішення на розгляд Комісії Національного банку.

Рішення про видачу банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій чи про відмову в їх наданні приймає Комісія Національного банку протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Якщо на момент звернення банку до Національного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу або розширення переліку операцій у ньому, або під час розгляду Національним банком наданих банком відповідних документів Національним банком розглядається питання про застосування до цього банку заходів впливу, то Національний банк може відкласти вирішення питання про видачу письмового дозволу або розширення переліку операцій у ньому до часу прийняття рішення щодо застосування/незастосування до банку заходів впливу.

У разі прийняття рішення про видачу банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій Департамент реєстрації та ліцензування банків надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням банку відповідним чином оформлені банківську ліцензію, письмовий дозвіл, ліцензії на виконання окремих операцій із супровідним листом для видачі представнику банку. Банківська ліцензія, письмовий дозвіл, ліцензії на виконання окремих операцій видаються голові правління банку або уповноваженому представнику банку на підставі належним чином оформленої довіреності та за наявності копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за видачу банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій і за бланк банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій.

Національний банк може відмовити банку у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів установлено, що надано недостовірну або неповну інформацію, або якщо банк не виконав відповідних умов. Про відмову у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу або ліцензій на виконання окремих операцій Національний банк України повідомляє банк у письмовій формі із зазначенням причин відмови протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Банківська ліцензія, письмовий дозвіл та ліцензії на виконання окремих операцій оформляються на спеціальному бланку, підписуються заступником Голови Національного банку, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом реєстрації та ліцензування банків, і засвідчується відбитком гербової печатки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій
Умови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.
Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.
Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії
Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій
Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії
Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.
Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій
Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі
Порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси