Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік довгострокових кредитів банків (Клас 5, рах. № 50)БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ БАНКУУмови та форми кредитування банками підприємств. Види кредитів
Відмінність договору позички від інших подібних договорів.Проста позичка.Облік інших короткострокових зобов'язань
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВОблік доходів майбутніх періодівДоходи майбутніх періодів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік довгострокових кредитів банків

Сільськогосподарським підприємствам банк надає довгострокові кредити для виробничих і культурно-побутових об'єктів, реконструкції та розширення тваринницьких ферм, приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції та на інші потреби.

Для цих цілей можуть залучатися інші довгострокові позики.

Облік розрахунків за довгостроковими позиками ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики".

На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими коштами у інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями.

За кредитом рахунка 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті";

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті";

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На субрахунках 501,502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валютах.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валютах.

На субрахунках 505,506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валютах.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та термінами погашення кредиту (позик).

У таблиці 2.15 наведено типову кореспонденцію рахунків з обліку довгострокових позичок.

Таблиця 2.15. Типова кореспонденція рахунків з обліку довгострокових позичок

Типова кореспонденція рахунків з обліку довгострокових позичок

Облік короткострокових позичок

Для обліку короткострокових позик призначено рахунок 60 "Короткострокові позики".

На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, термін повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунка відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань в разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті";

604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

605 "Прострочені позики в національній валюті";

606 "Прострочені позики в іноземній валюті".

Які особливості бухгалтерського обліку операцій з отримання короткострокових кредитів у комерційних банках та частковій компенсації відсотків за кредит?

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за термінами їх подання.

Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств надається на період з одного року для оплати документів за придбані сільськогосподарськими підприємствами товарно-матеріальні цінності та послуги, а погашається з його поточного рахунка в розмірі і в термін, що зазначені в кредитному договорі або строкових зобов'язаннях. Терміни погашення кредитів встановлюються на ті квартали, в які приріст продукції за планом перевищує планові витрати та приріст залишку матеріальних цінностей. Квартали погашення боргу визначаються на основі розрахунку сільськогосподарського підприємства, в якому відображується потреба в короткострокових кредитах.

На початку кварталу, в якому передбачено зниження заборгованості за позичками, сільськогосподарське підприємство подає установі банку строкові зобов'язання на суму кредиту, який потрібно погасити у відповідному кварталі. Щодо періодів надходження коштів від реалізації продукції внутрішньо-квартальні кредити оформлюються строковими зобов'язаннями один раз наприкінці місяця на терміни погашення заборгованості впродовж кварталу.

У строкових зобов'язаннях зазначається як конкретний день, так і десятиденний період відповідного місяця, протягом якого кредит погашається щодня з грошових надходжень на поточні рахунки господарств відповідно до встановленої черговості.

Забезпеченням позик сільськогосподарським підприємствам можуть бути крім звичайних видів майна врожай (зібраний або на корені), сільськогосподарська техніка та худоба.

Сільськогосподарські підприємства мають право отримати в банку такі кредити:

- на поточні потреби, що включають позики на покриття сезонних витрату рослинництві та тваринництві (заготівлю кормів, насіння, добрив, пального, а також на купівлю худоби для відгодівлі);

Сільськогосподарським підприємствам, які поряд з виробництвом продукції виконують заготівельні функції (наприклад, закупівля у населення молока, м'яса, овочів і фруктів), можуть надаватися:

- авансовий кредит. Авансовий кредит надається у формі готівки, яку використовують для розрахунків з громадянами за здану ними сільськогосподарську продукцію;

- кредит для видачі грошових авансів індивідуальним виробникам сільськогосподарської продукції;

- кредит на оплату худоби та птиці, вирощених в особистих підсобних господарствах за договором, тварин для подальшого дорощування і відгодівлі та бджолиних сімей, лишків плодоовочевої та сільськогосподарської продукції, диких плодів, ягід і грибів, призначених для переробки на своїх підсобних виробництвах, а також вовни, яку закуповують за договорами. Для одержання позики господарства подають до установи банку реєстри приймально-здавальних актів або квитанцій за договірними цінами. Кошти для розрахунків з населенням за куплену худобу та сільськогосподарську продукцію видаються сільськогосподарським підприємствам готівкою для виплати через їхні каси поштовим перека30м або зарахуванням суми на їхні рахунки.

Сільськогосподарським товаровиробникам із Державного бюджету частково компенсуються відсотки за короткостроковими кредитами, отриманими в комерційних банках. Бюджетні кошти з часткової компенсації відсотків за кредитом не зараховуються на спеціальний рахунок підприємства в банку, а безпосередньо з бюджету перераховуються банку-кредитору. Кореспонденція рахунків з відображенням у бухгалтерському обліку отримання короткострокових кредитів і часткової компенсації з бюджету суми відсотків за кредитами наведено в таблиці 2.16.

Таблиця 2.16. Відображення в бухгалтерському обліку отримання короткострокових кредитів банку і часткової компенсації з бюджету суми відсотків за кредитами, виданими сільгоспвиробникам

Пор.

N8

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

На поточний рахунок у банку зараховано короткостроковий кредит банку

311 "Поточні

рахунки в національній валюті"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті

100000

2

При здійсненні попередньої оплати рахунків постачальників ТМЦ за рахунок кредиту банку з позичкового рахунка відкритого підприємству за кредитною угодою

371 "Розрахунки за виданими авансами"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

100000

3

Відображений податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

16667

4

Оприбутковано ТМЦ

20 "Виробничі запаси"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками

83333

5

Відображення розрахунків за податковим кредитом з ПДВ

644 "Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками

16667

6

Проведено зарахування виданого авансу

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

100000

7

Нараховані банку відсотки за отриманим кредитом (при використанні рахунків класу 8 і 9)

а) на повну величину кредитної ставки

85 "Інші затрати"

684 ""Розрахунки за нарахованими відсотками"

20000

одночасно

951 "Відсотки за кредит"

85 "Інші затрати"

20000

б) на суму зменшення відсотків банку в результаті часткової сплати сум за рахунок бюджетного відшкодування

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження", субрахунок "Часткове бюджетне відшкодування відсотків за кредит"

10000

При невикористанні рахунків класу 8 нарахування відсотків банку буде відображено (операція 7.6 повторюється)

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

20000

8

Відображено використання сум цільового фінансування (часткової сплати відсотків за кредит) при визнанні їх доходом

48 "Цільове фінансування і цільові надходження", субрахунок "Часткове

бюджетне відшкодування відсотків за кредит"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

10000

9

Відображено визначення результату від фінансових операцій з кредитування

а) списано нараховані відсотки за кредит у повному розмірі на зменшення доходу від фінансових операцій

791 "Результат операційної діяльності"

951 "Відсотки за кредит"

20000

б) списано відсотки за кредит, які компенсовано із бюджету на збільшення доходу від фінансових операцій

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

791 "Результат операційної діяльності"

10000

10

Повернено підприємством кредит банку

601 "Короткострокові кредити

банків у національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

100000

11

Погашено заборгованість (в сумі %, що сплачує підприємство) перед банком за відсотками за кредитом

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 "Поточні

рахунки в національній валюті"

10000

Облік доходів майбутніх періодів

Одним із видів зобов'язань є доходи, отримані авансом. Такі доходи називаються доходами майбутніх періодів. У той же час, коли підприємство отримує грошові кошти авансом за надання товарів або послугу майбутньому, у нього виникає зобов'язання. Це зобов'язання свідчить про необхідність підприємству поставити товари або використати послуги в рахунок авансу, отриманого від покупця.

Доходи майбутніх періодів виникають у момент отримання авансів за товари або послуги, реалізація яких буде здійснюватись поступово протягом певного періоду часу.

До цього виду доходів належать:

- авансові платежі, одержані за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи;

- плата за користування пасовищами, отримана наперед;

- виручка за вантажні перевезення;

- абонементна плата за місячними і квартальними талонами на харчування в їдальнях та інше.

У момент отримання авансу за вищеназвані товари, роботи, послуги, реалізації яких ще не було, підприємство не може відобразити дохід, оскільки при його нарахуванні в подібній ситуації буде порушуватися принцип нарахування. У зв'язку з цим отримана сума відображається у складі доходів майбутніх періодів.

Відповідно, у момент здійснення реалізації (коли дохід реально отримано) зменшуються зобов'язання і збільшуються доходи даного звітного періоду. Бухгалтерський облік доходів майбутніх періодів ведуть на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів", за кредитом якого відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів у кореспонденції з рахунками: 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

При списанні доходів майбутніх періодів та включення їх до складу доходів звітного періоду дебетується рахунок 69 і кредитується рахунок 70 "Доходи від реалізації" або 74 "Інші доходи". Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Приклад.

ПСП "Слобожанське" здало в оренду зерносклад ТОВ "Мрія" і 1 червня 2009 р. отримало орендну плату за 6 місяців у сумі 1800 грн.

31 серпня ПСП "Слобожанське" зробить запис, що відображає частину доходу, який відноситься до даного звітного періоду, у сумі 900 грн [(1800 : 6) х 3].

Наведені в прикладі операції найдуть відображення на відповідних бухгалтерських рахунках (табл. 2.17).

Таблиця 2.17. Облік доходів майбутніх періодів у ПСП "Слобожанське"

Пор. №

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Отримано на поточний рахунок орендну плату авансом за червень-грудень місяці 2009 р.

311 "Поточні

рахунки в національній валюті"

69 "Доходи майбутніх періодів"

1800

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ із суми отриманого авансу

643 "Податкові зобов'язання"

641 "Розрахунки за податками"

300

3

Частину орендної плати, що припадає на звітний період, відображено у складі доходу звітного періоду

69 "Доходи майбутніх періодів*

713 "Дохід від операційної оренди активів"

900

4

Відображено суму ПДВ, раніше включену до складу податкового зобов'язання

713 "Дохід від операційної оренди активів"

643 "Податкові зобов'язання"

150

5

Віднесено дохід від операційної оренди на рахунок фінансових результатів

713 "Дохід від операційної оренди активів"

791 "Результат операційної діяльності"

750

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси