Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організаціїОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ...ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬПостановка і реструктуризація управлінського обліку в організаціїТеоретичні основи та принципи організації бухгалтерського обліку...Організація управлінського облікуМета, зміст і організація управлінського облікуОрганізація і методи статистичного облікуМетод організації обліку капіталу і зобов'язань
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку МШП

Малоцінні та швидкозношувані предмети займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності і є важливою та значною частиною активів підприємства. Вони є найбільш поширеними видами запасів.

Визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів, порядок їх оцінки, визнання і відображення їх у звітності описуються у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". У зазначеному стандарті наводяться рекомендації із бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів без визначення правил податкового обліку.

За економічною класифікацією виробничих запасів малоцінні та швидкозношувані предмети відносяться до допоміжної групи виробничих запасів, які забезпечують нормальний хід виробництва та сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх маси або хімічного складу не змінюючи своєї форми.

Встановлено три основних критерії для розмежування МШП і основних засобів: вартість - не вище 1000 грн. за одиницю незалежно від терміну служби; термін служби - використовуються при виробництві продукції (робіт, послуг) протягом періоду, що не перевищує одного року незалежно від вартості; наявність у переліку предметів, що відносяться до МШП. При цьому п. 47 Положення № 2S0 містить перелік предметів, що відносяться до МШП, а саме: знаряддя лову (трали, неводи, сіті Й ін.) незалежно від вартості й терміну служби; =- бензомоторні пилки, сучкорізи, сплавний трос, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг, тимчасові будівлі в лісі з терміном експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилозаточні майстерні, бензозаправки й ін.); спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (для серійного та масового виробництва визначених виробів чи для виготовлення індивідуального замовлення) незалежно від вартості.

Малоцінні та швидкозношувані предмети за своєю функціональною роллю в підприємстві є такими засобами праці, як і основні засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної форми і поступово зношуються), але мають і особливості оборотних засобів. Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, зі складу основних засобів відособлювалися й відносилися до категорії МШП та обліковувалися на підприємствах, в установах як засоби в обігу:

1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

2) предмети вартістю за одиницю;

3) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та інші) незалежно від вартості і терміну служби;

4) спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для встановлення індивідуального замовлення незалежно від вартості);

5) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі, незалежно від їх вартості і терміну служби;

6) тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт (з терміном служби до 1 року).

7) тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів вартістю в межах ліміту, встановленого в п.2, за вартістю придбання або встановлення;

8) предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості.

Виділення зі складу основних засобів зазначених предметів у особливу групу, незважаючи на такий же характер, їх використання в підприємстві, як основних засобів, зумовлено двома причинами. По-перше, таке виділення очищує категорію основних засобів від усякого роду дрібних предметів, коли є можливість легко їх замінити іншими з невеликим як правило терміном служби. У складі основних засобів при такому виділенні з їх складу малоцінних та швидкозношуваних предметів залишаються предмети, що утворюють виробничо-технічну базу підприємства. По-друге, таке виділення дає можливість підприємству купувати малоцінні та швидкозношувані предмети за рахунок своїх оборотних коштів таким же чином, як і матеріали, в той час, як основні засоби поновляються лише шляхом капітальних вкладень за рахунок спеціального фінансування.

Малоцінні та швидкозношувані предмети належать до складу оборотних засобів. Таким чином, за своїм характером малоцінні та швидкозношувані Предмети аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку придбання їх—аналогічні матеріалам. Малоцінні та швидкозношувані предмети можуть знаходитися на складах підприємства і в експлуатації ( в цехах або конторі підприємства) на матеріальній відповідальності окремих працівників.

Для організації обліку МШП рекомендується застосовувати типові форми первинних документів, затверджені наказом Міністерства статистики України, а саме (табл. 6.9):

Таблиця 6.9. Первинні документи з обліку МШП

№ форми

Назва форми

Призначення документу

МШ-1

Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)

Використовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду

МШ-2

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Використовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику для тривалого користування. Заповнюється на кожного працівника, який одержав МШП

МШ-3

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)

Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на заточування або ремонт

МШ-4

Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

Застосовується для обліку зіпсованих і втрачених МШП

МШ-5

Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні

Застосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду Складається на підставі актів вибуття

МШ-6

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів

Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування

МШ-7

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів

Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуття на прання, дезінфекцію, ремонт та зберігання

МШ-8

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку експлуатації, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх до комор для утилю

Надходження МШП на підприємство здійснюється на підставі відвантажу вальних документів постачальників. МШП приймаються матеріально-відповідальною особою, як за кількістю, так і за якістю. Порядок відображення в бухгалтерському обліку пов'язаний з моментом настання матеріальної відповідальності. Підставою для ведення бухгалтерського й складського обліку є документи призначені для оформлення операцій з надходження, внутрішнього переміщення та відпуску МШП.

Документи надходять до бухгалтерії, де вони підлягають перевірці за змістом господарських операцій та правильність їх оформлення (перевіряється наявність реквізитів, підписів, правильність арифметичних підрахунків), щодо законності операцій. На документи з оприбуткування МШП складається реєстр прибуткових документів, а на документи, які підтверджуються витрачення - реєстр видаткових документів. Реєстри складаються у 2-ох примірниках: один залишається на склад, а другий з прикладеними до нього документами, передається до бухгалтерії.

В обліку МШП відображають за фактичною собівартістю (ціною придбання, включаючи затрати, пов'язані з доставкою їх на підприємство).

На малоцінні та швидкозношувані предмети, що надійшли на підприємство, бухгалтерія відкриває картку складського обліку (ф. № М-17).

Передача малоцінних та швидкозношуваних предметів зі складу в експлуатацію оформлюється актом передачі МШП в експлуатацію (табл. 6.10, 6.11).

Таблиця 6.10. Оперограма акту на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Оперограма акту на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Таблиця 6.11. Графік документообігу акту на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

і п/п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1

Складання акту на списання МШП

Склад (комора)

Члени комісії

В кінці звітного періоду

2

Розписка комірника про здачу списаних предметів в комору для утилізації

Склад (комора)

Комірник

В кінці звітного періоду

3

Затвердження акту на списання МШП

Склад (комора)

Голова комісії

В день списання

4

Передача акту до бухгалтерії

Бухгалтерія

Голова комісії

Не пізніше наступного дня після списання до 12:00

5

Опрацювання документа

Бухгалтерія

Бухгалтер

В день здачі

З метою збереження МШП, які знаходяться в експлуатації, керівник повинен належним чином організувати контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. Відпуск інструментів в експлуатацію на підприємстві здійснюється на підставі вимог лісництв або фізичних осіб. Бухгалтерія ці вимоги вносить до групувальних відомостей з метою синтетичного обліку.

Якщо підприємство одержує МШП у порядку внеску до статутного капіталу, то тоді справедлива вартість (первісна вартість) МШП - це узгоджена з усіма замовниками підприємства їх справедлива вартість.

Під час придбання МШП підприємство несе ще частину витрат, до яких відносяться такі, як проценти за користування позиками, витрати на збут, загальногосподарські та інші. До первісної вартості МШП підприємство їх не включає, а відносить до витрат того періоду, у якому воно були здійснені.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків №291 і наказом про облікову політику підприємство веде облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на субрахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Він призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належить підприємству.

За дебетом цього рахунку підприємство відображає придбані або виготовлені своїми силами МШП за первісною вартістю, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію із списання на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Типова кореспонденція з обліку руху МШП наведена у табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Відображення на бухгалтерських рахунках малоцінних та швидкозношуваних предметів

Відображення на бухгалтерських рахунках малоцінних та швидкозношуваних предметів

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси