Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Призначення суддів на посади голови суду, заступника голови судуРозгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про...Заступник Голови Верховного Суду УкраїниПовноваження судді, голови та заступників голови апеляційного судуПовноваження судді, голови та заступників голови вищого...Голова Верховного Суду України, його заступникиПовноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної...Із Постанови Верховної Ради України "Про Основні напрями зовнішньої...Повноваження Верховного Суду УкраїниПовноваження Верховного Суду України
 
Головна arrow Право arrow Судоустрій
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Повноваження суддів, голови та заступників голови верховного суду України

Суддя Верховного Суду України:

- бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом;

- бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України;

- аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

При розгляді справ, що знаходяться в його провадженні, суддя здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою забезпечення своєчасного та якісного їх розгляду. Він вивчає справи, бере участь у складі колегії суддів у судовому засіданні з розгляду справи, за його участю вирішуються питання, що виникають у судовому засіданні і при постановлені судового рішення у розглянутій справі.

Суддя бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом; бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України; аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування.

Голова Верховного Суду України:

- представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

- визначає адміністративні повноваження заступника Голови Верховного Суду України;

- скликає Пленум Верховного Суду України; вносить на розгляд Пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму; виносить на розгляд Пленуму питання та головує на його засіданнях;

- видає на підставі акта про обрання на посаду судді Верховного Суду України або звільнення судді з посади відповідний наказ;

- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Верховному Суді України в десятиденний строк з дня їх утворення;

- контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

- інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.

Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.

Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.

Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади з підстав, встановлених законом. Повноваження Голови Верховного Суду України також припиняються достроково внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України.

Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України визначається виключно законами. Регламент Пленуму Верховного Суду України щодо цього порядку не застосовується.

Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається Пленумом Верховного Суду України за поданням не менш як п'ятої частини суддів від складу Пленуму Верховного Суду України, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.

Для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України судді, визначені в законодавстві, створюють організаційний комітет та призначають його голову і заступника, про що складається протокол.

Організаційний комітет забезпечує підготовку і проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України у двадцятиденний термін з дня його створення. Учасники засідання Пленуму Верховного Суду України повідомляються організаційним комітетом про день і час скликання Пленуму Верховного Суду України та питання, що виноситься на його розгляд, з надсиланням відповідних матеріалів у порядку, встановленому законодавством. Внесення до порядку денного Пленуму Верховного Суду України інших питань, крім висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, забороняється.

Засідання Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому більше половини суддів від складу Пленуму Верховного Суду України. На засіданні Пленуму Верховного Суду України головує голова організаційного комітету, а в разі його відсутності - заступник голови організаційного комітету.

Головуючий виносить на затвердження Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму Верховного Суду України, персонального складу лічильної комісії, а також форми бюлетеня та протоколу голосування, які затверджуються відкритим голосуванням.

Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається за участі Голови Верховного Суду України або без його участі. Голова Верховного Суду України по суті порушених питань може також надати письмові пояснення, які висвітлюються ним або уповноваженою ним особою на засіданні Пленуму Верховного Суду України.

Організаційний комітет визначає порядок проведення засідання та процедуру голосування з урахуванням вимог законодавства та здійснює контроль за її дотриманням.

Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу Пленуму Верховного Суду України.

Воно оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду України, яка підписується головуючим та секретарем засідання, обраним Пленумом Верховного Суду України за пропозицією головуючого.

Висловлення недовіри Голові Верховного Суду України не позбавляє його повноважень судді Верховного Суду України. У разі дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України обрання Голови Верховного Суду України здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Питання про недовіру Голові Верховного Суду України не може ініціюватися протягом року з дня його розгляду на засіданні Пленуму Верховного Суду України.

Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду України з підстав, не пов'язаних з висловленням йому недовіри Пленумом Верховного Суду України, визначається законом та Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

Перший заступник, заступник Голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування. Вони можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

Заступники Голови Верховного Суду України здійснюють адміністративні повноваження, визначені Головою Верховного Суду України, та інформують Пленум Верховного Суду України про свою діяльність. Заступники Голови ВСУ наділені адміністративними повноваженнями. Вони здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України, організовують його роботу. За відсутності Голови Верховного Суду України здійснюють його повноваження.

Заступники Голови Верховного Суду України мають право брати безпосередню участь у здійсненні правосуддя. Вони можуть головувати в судових засіданнях, бути доповідачами у конкретних судових справах.

Призначення судді ВСУ на посаду Заступника Голови ВСУ здійснюється не пізніше трьох місяців з дня закінчення повноважень судді, призначеного на цю посаду, чи відкриття відповідної вакансії з інших підстав, за правилами, передбаченими Регламентом Пленуму Верховного Суду України щодо обрання Голови Верховного Суду України.

Призначеним на посаду Заступника Голови Верховного Суду України вважається суддя, за якого подано більшість голосів від загального складу Пленуму. На засіданні Пленуму при призначенні судді на вказану посаду головує Голова Верховного Суду України.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси