Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Склад загальновиробничих витратОблік витрат на організацію виробництва і управлінняКонтроль і ревізія загальновиробничих і адміністративних витратОблік загальновиробничих витратОблік загальновиробничих витратОрганізація контролю загальновиробничих витратБюджет виробничих накладних (загальновиробничих) витратОблік загальних адміністративних витрат банкуФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ...Бюджет загальновиробничих витрат
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку загальновиробничих та адміністративних витрат

Загальновиробничі витрати - це витрати на організацію виробництва й управління роботою цехів та інших підрозділів основного і допоміжного виробництва.

Загальновиробничі витрати обліковують на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Це активний збірно-розподільчий рахунок, за дебетом якого збираються витрати, а за кредитом їх списують в порядку розподілу на об'єкти обліку. До рахунку 91 передбачено вести субрахунки за видами витрат. В сільськогосподарських підприємствах доцільно відкривати їх за галузями виробництва та центрами відповідальності, а саме:

911 "Загальновиробничі (цехові) витрати рослинництва";

912 "Загальновиробничі (цехові) витрати тваринництва";

913 "Загальновиробничі (цехові) витрати промислових виробництв";

914 "Загальновиробничі (цехові) витрати всіх напрямів діяльності". Витрати, що належать до загальновиробничих наведені у таблиці 12.5.

Таблиця 12.5. Витрати, що підлягають включенню до складу загальновиробничих витрат

Види витрат

Примітка

Витрати на управління виробництвом

1) оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо;

2) відрахування на соціальні заходи і медичне страхування;

3) витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного тощо) призначення

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного тощо) призначення

Витрати на утримання основних засобів і інших необоротних активів загальновиробничого призначення

1) експлуатація;

2) ремонт;

3)страхування:

4) операційна оренда

Витрати на вдосконалення технології і організації виробництва

1) оплата праці;

2) відрахування на соціальні заходи відповідних працівників;

3) витрати на поліпшення якості продукції, підвищення її надійності, довговічності та інших експлуатаційних характерне-тик у виробничому процесі;

4) витрати матеріалів, купованих комплектуючих виробів і напівфабрикатів;

5) оплата послуг сторонніх організацій тощо

Витрати на утримання виробничих приміщень (оплата комунальних послуг)

1)опалення;

2) освітлення;

3) водопостачання;

4) водовідвід;

5) інші витрати

Витрати на обслуговування виробничого процесу

1) оплата праці загальновиробничого персоналу;

2) відрахування на соціальні заходи;

3) медичне страхування працівників і апарату управління виробництвом;

4) витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю продукції, робіт, послуг

Витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього природного середовища

Інші

1) витрати на внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади;

2) нестачі незавершеного виробництва:

3) нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах;

4) оплата простоїв тощо

Аналітичний облік загальновиробничих витрат ведеться за місцями виникнення, центрами й статтями (видами) витрат. Економічний зміст загальновиробничих витрат встановлений пунктом 15 П(С)БО 16 "Витрати". Розподіл загальновиробничих витрат здійснюють згідно визначеної обліковою політикою бази розподілу.

Списуються загальновиробничі на основі витрати, згідно розрахунку (довідки), яка складається працівниками бухгалтерії підприємства. Аналітичний облік по рахунку 91 ведуть у Звіті про загальновиробничі витрати ф. № 5.7 с-г. в розрізі статей витрат

Адміністративні витрати - це витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управління ним у масштабі всього підприємства.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

- загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);

- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

- витрати на врегулювання спорів у судових органах;

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

- інші витрати загальногосподарського призначення.

Облік адміністративних витрат ведеться на рахунку 92 "Адміністративні витрати", на якому відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати". При цьому складається бухгалтерська проводка за дебетом рахунка 79 "Фінансові результати" і кредитом рахунка 92 "Адміністративні витрати". Тут важливо звернути увагу на те, що адміністративні витрати в даний час не включаються у собівартість продукції, а тому їх списання можна проводити кожного місяця.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення адміністративних витрат, виступають:

Розрахунок амортизації основних засобів;

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів;

Виписка банку;

Авансовий звіт;

Табель обліку використання робочого часу, а також складена на його підставі Розрахунково-платіжна відомість. - Накладна; Рахунки; - Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт; - Подорожні листи легкового автомобіля; - Розрахунки бухгалтерії тощо.

Структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації для обліку витрат. Для забезпечення своєчасності відображення господарських операцій у оперативному та бухгалтерському обліку на підприємстві повинні бути складені графіки руху документів між службами підприємств та надходження їх у бухгалтерію.

Графік документообігу Табеля обліку робочого часу показано у табл. 12.6.

Таблиця 12.6. Графік документообігу Табеля обліку робочого часу

п/п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1

Заповнення основних реквізитів табеля (дата, прізвище працівника, робочі дні v місяці)

підрозділ

обліковець, керівник підрозділу

першого числа звітного місяця

2

Відмітка в журналі прохідної працівників про прихід на

роботу

прохідна

черговий прохідної

щодня до початку робочого часу

3

Перенесення даних з журналу прохідної в табель

підрозділ

обліковець, керівник підрозділу

щоденно до 11.00 годин

4

Перевірка даних з графіком роботи працівників

підрозділ

обліковець. керівник підрозділу

щоденно

5

Підтвердження інформації підписом

підрозділ

керівник підрозділу

останній день звітного місяця

6

Здача табеля в бухгалтерію

бухгалтерія

керівник підрозділу

останній день звітного місяця до 16.00 годин

7

Логічна перевірка табеля

бухгалтерія

бухгалтер

в день здачі

8

Складання на основі табеля розрахунково-платіжної відомості

бухгалтерія

бухгалтер

до 5 числа наступного місяця за звітним

Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Організуючи облік адміністративних витрат, головний бухгалтер повинен закріпити у посадовій інструкції відповідальної особи її обов'язки щодо: здійснення збору і систематизації цієї інформації, час її обробки та інше.

Аналітичний облік по рахунку 92 ведуть у Звіті про адміністративні витрати ф. № 5.8 с.-г. в розрізі статей витрат, що спрямовані на обслуговування та управління виробництвом. Цей документ передбачає узагальнення сум витрат наростаючим підсумком з початку року.

Загальна схема організації обліку загальновиробничих та адміністративних витрат наведена на рис. 12.8.

Загальна схема організації обліку адміністративних витрат

Рис. 12.8. Загальна схема організації обліку адміністративних витрат

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси