Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності людини
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Життя — це те, що люди більш за все прагнуть зберегти і менш за все бережуть.

Ж. Лабрюйєр

Трансформація українського суспільства на ринкових засадах пов'язана з низкою світоглядних питань принципового характеру, які ще не повною мірою знайшли своє осмислення як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Серед таких питань — проблема забезпечення безпеки людини у навколишньому середовищі. Наприкінці XX — початку XXI століть ця проблема набуває все більшої гостроти. Це пояснюється особливостями нашого часу: глобальним забрудненням біосфери, великою кількістю промислових і транспортних аварій, високим рівнем виробничого і побутового травматизму, смертності, поширенням інфекційних захворювань, загрозливими масштабами соціально-політичних небезпек — тероризму, захоплення заручників та ін. Суспільство постійно зазнає великих втрат у вигляді людських жертв, матеріальних збитків, руйнуванні довкілля.

Відбуваються все більш відчутні суперечності між суспільством, природою і техногенною сферою.

Вплинути на зменшення таких суперечностей можна, змінивши певні поняття людської свідомості та відповідальності. У вирішенні цього важливого питання особливого значення набуває вивчення "Безпеки життєдіяльності" (БЖД) як дисципліни світоглядного значення, без якої сьогодні не можлива жодна професійна діяльність.

Завдання курсу "Безпека життєдіяльності" полягає у чіткому розумінні небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають у середовищі проживання, навчання і праці людини.

БЖД — це ступінь захисту людини від небезпек різного характеру, де під терміном "небезпека" розуміють вплив на людину чинників, які можуть спричинити погіршення стану її здоров'я. Природа цих чинників може бути пов'язана з причинами природного характеру (землетруси, повіні, буревії, цунамі), соціально-економічного (екологічні катастрофи, інфекційні захворювання, тероризм, війни), а також з причинами техногенного характеру (аварії, катастрофи, вибухи).

Щороку в країні з різних причин погіршується стан здоров'я більше ніж 2,5 млн. людей, у тому числі смертельно — понад 76 000 осіб, або 250 осіб щодня. Кількість осіб, які загинули на 100 000 померлих у нашій державі, майже у 9—12 разів більша, ніж у розвинутих державах Європи.

За оцінкою Інституту економіки HAH України, щорічні витрати внаслідок травматизму становлять майже 8,5 млрд. грн., або понад 4 % валового внутрішнього продукту України.

Це — наслідок серйозних недоліків у навчанні як на виробництві, так і в освітніх закладах. Вивчення дисципліни БЖД у вищих навчальних закладах України стане важливим кроком у розширенні світогляду майбутніх фахівців (різних професій та спеціальностей) про безпеку людини та її захист у процесі виробничої і побутової діяльності, в умовах виникнення різного роду небезпек.

Процес навчання складається з теоретичних і практичних занять, що укладені відповідно до законодавства України та інших чинних нормативно-правових документів.

Як галузь наукових знань БЖД ґрунтується на знаннях природничих, гуманітарних і технічних наук. її ще не можна вважати наукою, бо вона не має власних наукових методів дослідження. Але БЖД як дисципліна світоглядного характеру є основою для вивчення інших наукових дисциплін.

Отже, досліджувати проблеми безпеки життєдіяльності неможливо без зв'язку з іншими науками, оскільки вони перебувають у складній взаємозалежності.

Викладання дисципліни має на меті:

— вивчення змісту, структури і взаємозв'язку життєдіяльності людини із середовищем її перебування;

— визначення чинників, причин і параметрів, що призводять до виникнення різного роду небезпек;

— визначення принципів і способів захисту людей в умовах імовірного виникнення небезпек різного походження;

— прищеплення практичних навичок щодо забезпечення життєдіяльності людини при виникненні небезпек.

Навчальний посібник складається з чотирьох розділів. У першому розділі "Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини" розкрито питання безпеки людини відповідно до Концепції Організації Об'єднаних Націй (ООН) "Про сталий людський розвиток". Визначено основні завдання навчальної дисципліни, її еволюційний шлях в Україні. Розглянуто структуру життєдіяльності та її характерні ознаки, принципи забезпечення життєдіяльності людини. Подано основні терміни і визначення та методика оцінки ризику ймовірних небезпек.

У другому розділі "Навколишнє середовище і життєдіяльність людини" розглянуто компоненти середовища життєдіяльності людини. Подано характеристику природної, техногенної, соціальної сфер, де відбувається діяльність людини. Висвітлено проблеми взаємодії людини з біосферою та її компонентами.

У третьому розділі "Негативні фактори середовища життєдіяльності" проаналізовано негативні фактори середовища життєдіяльності, їх вплив на здоров'я людини та заходи і засоби захисту від них.

У четвертому розділі "Забезпечення життєдіяльності населення" розглянуто правове регулювання безпеки життєдіяльності; захист населення в умовах надзвичайних ситуацій.

Кожний розділ посібника закінчується контрольними запитаннями для перевірки знань. Особливістю пропонованого посібника є орієнтація його на студентів. Було поставлено завдання написати коротку і змістовну книгу, яку захотів би прочитати кожен студент. Це послугувало нам підказкою у відповідному доборі матеріалу, а також статистичних даних, графіків і таблиць, додаткової інформації "Це цікаво знати", практичних порад і прикладів щодо захисту життя і здоров'я як в умовах повсякденного життя, так і в умовах екстремальних ситуацій. У кінці навчального посібника подано додатки, що є необхідним елементом, який допомагає під час повторення матеріалу та сприяє розумінню основних положень безпеки життєдіяльності.

При роботі над посібником автором було використано велику кількість літературних джерел, наукових напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених у сфері наукових знань про безпечну життєдіяльність людини, а також рекомендації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси