Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів інвентаризаціїПеревірка правильності відображення результатів інвентаризації...Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установІнвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її...Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського...Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку...Інвентаризація сировини, продукції власного виробництва та закупних...Інвентаризація основних засобів та відображення її результатівВідображення результатів ліквідації запчастинВідображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документальне забезпечення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

Організація і проведення інвентаризації передбачає формування пакету документів:

1. Наказ керівника про створення постійно діючої робочої комісії;

2. Наказ про проведення інвентаризації;

3. Інвентаризаційні описи;

4. Порівняльні відомості результатів інвентаризації;

5. Акти інвентаризації;

6. Протокол засідання інвентаризаційної комісії;

7. Наказ про затвердження протоколу засідання інвентаризаційної комісії.

До початку проведення обов'язкової або призначеної підприємством чи установою інвентаризації в присутності комісії матеріально відповідальні особи складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у складському обліку і разом з описом документів під розписку здають до бухгалтерії. Матеріально відповідальні особи дають комісії розписку, в якій підтверджують, що всі прибуткові та витратні документи здані до бухгалтерії, а всі матеріальні цінності, довірені їх зберіганню, знаходяться в приміщенні складу або в інших визначених місцях. Якщо підрозділ здійснює реалізацію матеріальних цінностей за готівку, то насамперед підраховується наявність готівки: регіструються показники лічильників касових апаратів, готівка звіряється з показниками касового апарата. Під час інвентаризації прибуткові й витратні операції з матеріальними цінностями, як правило, не здійснюються. Також до початку інвентаризації перевіряється стан ваговимірювального господарства - точність ваги, гир та інших вимірювальних пристроїв.

Дані про наявність тих чи інших цінностей із зазначенням назви, відмітних ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру і кількості фактично виявлених натуральних одиниць, записуються до інвентаризаційного опису.

Інвентаризаційний опис є документом, який фіксує наявність і склад засобів на певну дату. Кожна сторінка опису підписується всіма членами комісії та матеріально відповідальними особами. Наприкінці кожної сторінки цифрами і словами записується загальна сума натуральних одиниць, відображених на даній сторінці.

На останній сторінці інвентаризаційного опису матеріально відповідальні особи підтверджують, що всі матеріальні цінності облічені й відображені в інвентаризаційному опису правильно і повністю, жодних пропусків і не включених до опису предметів немає. Інвентаризаційні описи складаються в необхідній кількості примірників, один з яких вручається матеріально відповідальним особам.

Якщо інвентаризація триває понад один день, то інвентаризаційні описи залишаються в сховищі матеріальних цінностей до завершення інвентаризації. На час перерви в роботі інвентаризаційної комісії сховища зачиняються двома замками, ключі від одного з них зберігаються у матеріально відповідальних осіб, від другого - у голови інвентаризаційної комісії. Сховище запечатується відтиском печатки, яка зберігається у голови або одного із членів інвентаризаційної комісії.

Одержані дані, що містяться в інвентаризаційному описі, зіставляються з обліковими даними про залишки тих самих матеріальних цінностей. Таке зіставлення називають звірянням фактичних та облікових залишків і записують до Зрівняльних відомостей результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

У результаті зіставлення облікових даних з фактичними можуть бути виявлені такі факти:

o фактичний і бухгалтерський залишки збігаються;

o фактичний залишок менше облікового - нестача;

o фактичний залишок більше бухгалтерського облікового - надлишок;

o пересортиця.

Розходження фактичної наявності матеріальних цінностей та коштів з даними бухгалтерського обліку, встановлені під час інвентаризації та інших перевірок, регулюються в бухгалтерському обліку у такому порядку:

o основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти та інше майно, що виявилося у надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на результати фінансово-господарської діяльності або збільшення фінансування з наступним встановленням причин виникнення надлишку і винних у цьому осіб;

o убування цінностей у межах затверджених норм списування за рішенням керівника підприємства, установи відповідно до витрат виробництва, обігу або на зменшення фінансування. Норми природного убування можуть застосовуватися лише в разі виявлення фактичних нестач. За відсутності норм убування розглядається як понаднормова нестача;

o понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування цінностей відносяться на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестач, знищення та псування матеріальних цінностей;

o понаднормові втрати і нестачі матеріальних цінностей, включаючи готову продукцію, в тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, зараховуються на збитки або зменшення фінансування.

У документах, якими оформлюються списання втрат і понаднормові нестачі цінностей, мають бути зазначені вжиті заходи щодо запобігання таких нестач і втрат (табл. 5.2).

Свої висновки і пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства, який у 5-денний термін розглядає і затверджує протокол.

Матеріали інвентаризацій та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються керівником підприємства, установи з включенням результатів до звіту за той період, в якому закінчено інвентаризацію, а також і до річного звіту.

Таблиця 5.2. Регулювання в обліку інвентаризаційних різниць основних засобів

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Нестача основних засобів

- у разі, коли винна особа встановлена

1

Списано суму зносу відсутніх основних засобів

131

10

2

Списано залишкову (балансову) вартість основних засобів

976

10

3

Відкориговано податковий кредит на суму ПДВ, що припадає на недоамортизовану вартість основних засобів

949

641

4

До встановлення винної особи вартість відсутніх основних засобів відображено у позабалансовому обліку

072

5

Встановлено винну особу і віднесено на неї суму нестачі по відсутніх основних засобах

375

746

6

Вартість основних засобів списано з позабалансового обліку

-

072

7

Одночасно віднесено на винну особу різницю між розміром шкоди, визначеної за Порядком № 116, і прямим збитком підприємства

375

642

8

Відшкодовано збитки винною особою

301,661

375

9

Перераховано різницю до бюджету

642

311

10

Відображено в складі фінансових результатів суму нестачі, списану на витрати

793

976,949

11

Відображено в обліку суму нестачі, включену до складу загальновиробничих витрат

23

91

12

Відображено в складі фінансових результатів суму доходу за відшкодованими збитками

746

793

- у разі, коли винна особа не встановлена

1

Списано суму зносу відсутніх основних засобів

131

10

2

Списано залишкову (балансову) вартість основних засобів

976

10

4

До встановлення винної особи вартість відсутніх основних засобів відображено у позабалансовому обліку

072

-

5

Відображено в складі фінансових результатів суму нестачі, списану на витрати

793

976,949

Надлишки основних засобів

1

Виявлені та оприбутковані за справедливою вартістю не враховані раніше в обліку основні засоби

10

746

2

Відображено суму визначеного зносу

746

131

3

Відображено в складі фінансових результатів суму лишків основних засобів

746

793

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів інвентаризації
Перевірка правильності відображення результатів інвентаризації цінностей у бухгалтерському обліку
Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ
Інвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її результатів
Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Інвентаризація сировини, продукції власного виробництва та закупних товарів, відображення в обліку результатів інвентаризації
Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів
Відображення результатів ліквідації запчастин
Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси