Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бухгалтерський облік міжбанківських депозитних операційБухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними)...ОБЛІК ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУВідображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у...Облік кредитних і депозитних операцій у міжбанківській сферіПравове регулювання вкладних (депозитних) операційЗагальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу...Відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу...Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу...Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на міжбанківському ринку

На міжбанківському ринку банки можуть здійснювати операції із залучення та розміщення тимчасово вільних грошових ресурсів у формі міжбанківських депозитів. Найпоширеніші строки міжбанківських депозитів – 1,3,6 міс., найкоротші – 1 доба, найдовші – 1–2 і більше років.

Банки можуть залучати депозити Національного банку України та інших банків, а також розміщувати депозити в Національному банку України та в інших банках.

На дату укладення договору про розміщення або залучення коштів на міжбанківському ринку банки відображають вимоги та зобов'язання відповідно до укладеного договору банківського вкладу (депозиту) за позабалансовими рахунками: 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам", 9110 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків". Облік за позабалансовими рахунками здійснюється до часу розміщення або залучення коштів за вкладом (депозитом). Якщо розміщення або залучення вкладу (депозиту) здійснюється на дату укладення договору, то вимоги та зобов'язання за позабалансовими рахунками не відображаються.

Суми вкладів (депозитів) ураховуються на вкладних (депозитних) рахунках до часу їх повернення.

Вклади (депозити) овернайт надаються строком на один робочий день і відображаються в бухгалтерському обліку аналогічно до обліку залучених та розміщених вкладів (депозитів), що обертаються на міжбанківському ринку. У разі зміни початкової дати погашення (пролонгації) вкладів (депозитів) овернайт заборгованість за ними відображається за відповідними рахунками з обліку коротко- або довгострокових вкладів (депозитів) залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору до дати їх погашення.

Облік строкових вкладів (депозитів) Національного банку України здійснюється в розділі 13 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України 1332 П Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України 1335 П Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України Строкові вклади (депозити) інших банків обліковуються на балансових рахунках розділу 16 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: 161 Строкові вклади (депозити) інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

1612 П Короткострокові вклади (депозити) інших банків

1615 П Довгострокові вклади (депозити) інших банків

Облік строкових вкладів (депозитів), розміщених у Національному банку України, здійснюється на рахунках розділу 12 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

1211А Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

1212 П Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України Строкові вклади (депозити), розміщені в інших банках, обліковуються на балансових рахунках розділу 15 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510 А Депозити овернайт, що розміщені в інших банках

1512 А Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1515 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

Бухгалтерські проводки

1. На дату укладення договору про залучення коштів на міжбанківському ринку:

Д-т 9900

К-т 9110

2. Припинення дії договору про залучення коштів на міжбанківському ринку або його виконання:

Д-т 9110

К-т 9900

3. На дату укладення договору про розміщення коштів на міжбанківському ринку:

Д-т 9110

К-т 9900

4. Припинення дії договору про розміщення коштів на міжбанківському ринку або його виконання:

Д-т 9900

К-т 9110

5. Залучення депозиту:

Д-т 1200

К-т 133,161

6. Повернення залученого депозиту:

Д-т 133,161

К-т 1200

7. Розміщення депозиту:

Д-т 121,151

К-т 1200

8. Повернення розміщеного депозиту:

Д-т 1200

К-т 121,151

Заборгованість за залученими вкладами (депозитами) на міжбанківському ринку може бути простроченою. Облік простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами) на міжбанківському ринку здійснюється за рахунком 1617 П "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків".

Заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках, може бути простроченою, визнаною сумнівною та безнадійною.

Облік простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках, здійснюється за рахунком 1517 А "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках".

Облік сум сумнівної дебіторської заборгованості за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках, здійснюється за рахунком 1581А "Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках".

Безнадійна заборгованість списується з балансових рахунків та одночасно враховується за позабалансовим рахунком 9611 А "Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями".

Банки зобов'язані формувати резерви під нестандартну заборгованість інших банків. Резерви під нестандартну заборгованість інших банків обліковуються на контрактивному рахунку 1590 КА "Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями".

Бухгалтерські проводки

1. Сума несплаченого у визначений договором строк залученого депозиту:

Д-т 1610, 1612, 1615

К-т 1617

2. Погашення простроченої заборгованості за залученими депозитами:

Д-т 1617 К-т 1200

3. Сума не отриманого у визначений договором строк розміщеного депозиту:

Д-т 1517

К-т 1510,1512,1515

4. Погашення простроченої заборгованості за розміщеними депозитами:

Д-т 1200

К-т 1517

5. Визнання простроченої заборгованості за розміщеним вкладом (депозитом) сумнівною:

Д-т 1581

К-т 1510,1512,1515,1517

6. Погашення сумнівної заборгованості за розміщеними депозитами:

Д-т 1200

К-т 1581

7. Формування резервів під нестандартну заборгованість інших банків:

Д-т 7701

К-т 1590

8. Визнання заборгованості за розміщеними депозитами безнадійною:

Д-т 1590

К-т 1510,1512,1515,1517,1581

• одночасно:

Д-т 9611

К-т 9910

9. Отримання коштів за безнадійною заборгованістю за розміщеними депозитами, що була списана:

• якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок резерву в поточному році:

Д-т 1200

К-т 7701

• якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок резерву в минулому році:

Д-т 1200

К-т 6711

• одночасно:

Д-т 9910

К-т 9611

Аналогічна проводка за позабалансовим рахунком 9611 А "Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями" здійснюється після закінчення строку, визначеного законодавством України, за безнадійною заборгованістю, що була списана за рахунок резервів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси