Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік розрахунків за претензіямиСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Ревізія операцій розрахункових та з оплати...Ревізія розрахункових операційРевізія коштів, розрахунків та інших активівРевізія розрахунків з постачальниками, з бюджетом і з оплати праці...Облік розрахунків за претензіямиОблік розрахунків за претензіямиОсоблива частина контролю і ревізіїОблік розрахунків за претензіями (субрах. № 374)Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ревізія розрахунків за претензіями

Пред'явлені претензії покупцями підприємства, відображені на рахунку 374 "Розрахунки за претензіями" і в журналі реєстрації претензій, що надійшли, необхідно пов'язати і використати під час ревізії виконання договорів про постачання продукції покупцям. Така перевірка підвищує відповідальність підприємства за виконання господарських договорів.

Підприємства зобов'язані пред'являти претензії відразу після їх виникнення.

З'ясовують правильність і повноту обліку пред'явлених претензій, що надійшли, здійснюють контроль за процесом розгляду претензійних справ. За даними журналу поданих претензій іншим підприємствам, організаціям і особам визначають кількість не задоволених претензій із загальної кількості пред'явлених. Усі не задоволені претензії треба згрупувати за суттю їх виникнення, причинами відмови і винними особами. Крім того, потрібно виокремити спірні справи і питання, за якими не пред'являлися претензії через їх безнадійність. Тут же ревізор визначає кількість нерозглянутих претензій на момент ревізії, особливо з тривалою затримкою в арбітражі і народному суді.

За потреби роблять запит або проводять зустрічну перевірку в судових органах.

За журналом реєстрації претензій, що надійшли, визначають кількість задоволених претензій на користь позивача і кількість претензій, не розглянутих на момент ревізії. їх групують за причинами виникнення і винними особами із зазначенням суми заподіяного матеріального збитку. Одночасно ревізор перевіряє, яких заходів вживали до винних осіб з приводу не задоволених претензій, які надійшли, але вирішених на користь позивача.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-П (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 13.-С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999,- № 6.-С. 9-13.

3. Про оплату праці: Закон України/Відомості Верховної Ради.-1995.-№ 17.-С. 121.

4. Германчук П. К., Стефанюк І.Б., Рубан Н. /., Александров В. Т., Назарчук О. /. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К: НВП "АВТ", 2004.-424 с. (інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

5. Головко В.!., Мінченко А. В., Шарманська В. М. Фінансово- економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2006.-448 с.

6. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навчальний посіб.- К: Центр навч. літ-ри, 2004.- 245 с.

7. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.- 64 с.

8.Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Л.: Край, 2006.- 2-е вид., перероб.- 156 с.

9. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод, посіб.-Л.: Камула, 2006.- Ч 1.- 152 с.

Ю.ЖивкоЗ.Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб.-К.: Атіка, 2007.-344 с.

11. Живко 3. Б., Франчук В.!., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль І і 2: Навч. посіб.- К.: Алерта, 2008.-355 с.

11. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і таблицях: - Навч. посіб.-Л.: СПОЛОМ, 2007.-300 с.

12. Мумінова-Савіна Г. Г, Кравець В. М., Мазур O.A., Галенко О. М., Кириленко В. Б. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України.- К.: Факт, 2001.- 448 с.

13. Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника.-К: ЦНЛ, 2003.-311 с.

14. Павлюк В. В., Сердюк В. М, Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посіб. К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

15. Контроль і ревізія: Навч. посіб. / Нормативно-практичні матеріали. Станом на 15.03.2001 / Є.М. Романів, Р.Л. Хом'як, A.C. Мороз та ін.- Л.: НУ "ЛП", "Інтелект-Захід", 2001.- 200 с.

16. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник.- К.: Знання-Прес, 2002.- 4-е вид., стер.- 253 с- (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємств: із використанням комп'ютерних технологій (на прикладі комп'ютерної програми Audit-Expert): Навч. посіб. / В. І. Крисюк, В. А. Шпильовий, Б. В. Кри-сюк та ін.; За заг. ред. проф. В.І. Крисюка.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006.-268 с.

2. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації для семінарських занять. - Л.: ЛьвДУВС, 2006.-76 с.

3. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. -Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2007.-Ч 2.-255 с.

4. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І.Ю. Словник сучасних економічних термінів. - Л.: Край, 2007.- 384 с.

5. Калмик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб.-К.: Атіка, 2005.-432 с.

6. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.-К.: КНЕУ, 2004.-268 с.

7. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг / 3. Б. Живко, М. О. Живко.-Л..УАД, 2006.- 150 с.

8. Стадтік М. Є. Методика економічних досліджень: Курс лекцій. -Л.: ЛьвЦНТЕІ, 2005.- 88 с.

9. Тринько P. І., Тринько О. Р. Термінологічний словник ринкової економіки: Глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси.-Л.: НВФ "Українські технології", 2006.-216 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси