Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Ревізія операцій касових та на рахунках у банкуДокументальне оформлення касових операційДокументальна ревізія та особливості її проведення за вимогою...
Облік грошових коштів у касі бюджетної установиРевізія коштів, розрахунків та інших активівГотівкові кошти
Документальне оформлення касових операційСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Методологія перевірки облікової документації,...Документальне оформлення наявних розрахункових операцій
Ревізія операцій касових та на рахунках у банкуВ якому обліковому регістрі здійснюється аналітичний і синтетичний...и контролю операцій на рахунках в банку. Перевірка...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документальна ревізія касових і банківських операцій

Документальну ревізію касових і банківських операцій проводять трьома етапами:

Раптова ревізія готівкових коштів в касі

а) Перевіряючі беруть у касира розписку, в якій зазначено, що всі операції з надходження й витрат коштів документально оформлені та відображені у звіті касира, а в касі немає коштів, які не належать підприємству.

б) Ревізор перевіряє правильність складання звіту касира і визначає остачу готівки на кінець робочого дня (хронологічна й арифметична перевірка).

в) За допомогою взаємного контролю первинних касових документів і звіту касира з'ясовують, чи всі здійснені протягом дня операції були враховані матеріально-відповідальною особою.

г) Вивчаючи послідовність відображення у касовій книзі та звіті касира операцій з надходження й витрат готівки, контролер визначає, чи вносяться записи в касову книгу відразу після здійснення операції за окремим прибутковим або видатковим касовим документом.

г) Визначають підсумки надходжень і витрат, а потім - остаточний залишок на кінець робочого дня, арифметичними діями перевіряють правильність суми готівки, виданої за платіжною відомістю; з'ясовують причини відхилень і беруть письмові пояснення у касира.

д) Покупюрно перераховують усі гроші, що є в касі, фіксуючи наявність цінних паперів, чекових книжок та інших бланків.

е) За результатами контролю ревізор складає акт ревізії каси.

Документальна перевірка касових операцій

^ Залишок грошей у касі, показаний у звіті касира, порівнюють з даними сальдо за рахунком 301 "Каса в національній валюті".

^ Перевіряють поточні записи в журналі і відомості цього рахунка, порівнюють їх із звітами касира та документами, які були підставою для надходження і видачі коштів, порівнюючи дані журналу і відомості за зазначеним рахунком із звітами касира, перевіряють не тільки правильність виведення залишку коштів на кінець звітного дня, а і їх рух за цей час.

^ Порівнюють відповідність щомісячні обіги у розрізі кореспондуючих рахунків, відображених у журналі за рахунком 301 "Каса в національній валюті" з відповідними підсумками у Головній книзі, переконавшись у достовірності даних аналітичного й синтетичного обліку.

^ З'ясовують обґрунтованість записів в облікових реєстрах за рахунком 301 "Каса в національній валюті" і звітах касира за відповідними касовими документами.

^ Перевіряють видачу заробітної плати, при цьому потрібно переконатися в тому, що роботу за трудовими угодами і контрактами справді виконано в повному обсязі.

^ Визначають, чи не завищені розцінки і чи не виконувалася ця робота штатними працівниками, а оплату видано позаштатним виконавцям.

Під час ревізії касових операцій особливу увагу звертають на:

а) правильність видачі грошей у підзвіт на відрядження та інші витрати. З'ясовують, чи не було випадків видачі з каси у підзвіт великих сум без подання звітів про витрачання раніше виданих грошей та чи дотримуються ліміту залишку коштів у касі;

б) дотримання правил купівлі сировини, матеріалів чи товарів за готівку, обґрунтованість цих операцій відповідними документами;

в) використання касової готівки за цільовим призначенням. Для цього треба порівняти фактичне витрачання грошей на визначені цілі, що потребує ознайомлення, з характером касових обігів про вибуття виторгу за даними журналу до рахунка 301 "Каса в національній валюті";

г) записи у касовій книзі. їх перевіряють, порівнюючи касові ордери на одержання грошей з банку і здавання їх у банк з корінцями чекових книжок і даними банківських витягів;

г) аналізують касові документи, порівнюючи їх дані із даними зустрічних документів та обліковими даними, визначають дотримання встановленого ліміту залишків готівки.

д) достовірність грошових документів щодо операцій за рахунком 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті", враховуючи, що сальдо цього рахунка може належати лише до суми виторгу, зданої в останні дні місяця і не зарахованої банком на відповідний рахунок до кінця місяця.

Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку

^ На початку ревізії ревізор має особисто отримати у відділенні банку засвідчені довідки про залишки коштів на відповідних рахунках і встановити, чи є у бухгалтерії підприємства всі банківські витяги.

^ Здійснюють перевірку правильності залишків та обігів згідно з обліком на рахунку 311 "Поточний рахунок в національній валюті" і звіряння його з витягами банку.

^ Перевіряють повноту оприбуткування в касі одержаних грошей, використовуючи при цьому корінці банківських чеків, банківські витяги і додані до них розрахунково-платіжні документи та дані шифрів і кодів банківських витягів. Якщо у ревізора виникнуть сумніви щодо достовірності витягів, а також щодо правильності виправлень, він має детально перевірити додані до них документи; правильність перерахування грошей за розрахунково-платіжними дорученнями і з'ясувати, чи немає випадків виплати коштів за фальшивими документами; визначити законність і обґрунтованість витрат та правильність віднесення їх на відповідні рахунки.

Застосовують метод зустрічної перевірки документів і порівняння операцій, відображених на рахунках бухгалтерського обліку і у витягах банку для виявлення зловживань у безготівкових розрахунках окремі витяти знищуються, фальсифікуються записи в них підчищеннями та виправленнями.

З'ясовують повноту банківських витягів, використовуючи їх посторінкову нумерацію і перенесення підсумків. У разі виявлення фактів відсутності окремих аркушів витягів банку у справах бухгалтерії потрібно вимагати від банку засвідчені дублікати. Вірогідність витягів визначають як за зовнішніми ознаками (реквізити, штампи), так і зустрічною перевіркою банку.

З'ясовують, чи немає випадків розходжень (пропусків) у датах одержання грошей із банку за чеками і оприбуткування їх у касі. У разі виявлення таких фактів ревізор має встановити причини і винних осіб.

Перевіряють цільове використання коштів, отриманих у банку:

а) визначають вірогідність даних бухгалтерського обліку касових операцій;

б) перевіряють правильність кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;

в) визначають коректність відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Перевіряють перерахування кредиторської заборгованості і оплату різних послуг, аби визначити вірогідність та законність операцій та необхідність цих розрахунків.

^ Ревізують операції за іншими рахунками в банку: звіряють за кожним таким рахунком залишки та обіги за витягами банку з обліковими даними.

^ Перевіряють операції з оплати рахунків, пов'язані з транспортними витратами, використовуючи нормативні документи та угоди, які регулюють взаємні відносини з постачальниками і транспортними організаціями.

^ Ревізують операції з чеками, встановлюючи їх тотожність із даними обліку, а також відповідність суми коштів на придбання чекових книжок із сумою витрат на оплату транспортних послуг цими чеками. Суму витрат, оплачених чеками, звіряють із даними залізничних і товарно-транспортних накладних, квитанцій та інших документів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси