Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Процес глобалізації охопив не лише економіку, але й освіту. Для підготовки фахівців міжнародного рівня навчальні процеси істотно оновлюються, з'являються нові дисципліни професійної підготовки, які мають надати сучасні світові знання. Це потребує створення якісно нових вітчизняних підручників. Саме для забезпечення повноцінної підготовки економістів й написано цей підручник з обліку у зарубіжних країнах.

Оригінальність даного підручника полягає у тому, що він містить не лише україномовний навчальний матеріал щодо загальноприйнятих прийомів ведення операцій суб'єктами господарювання в країнах з високорозвиненою економікою, оброблений і систематизований за даними перекладної зарубіжної навчальної літератури, але й, завдяки використанню англомовних міжнародних стандартів фінансової звітності, містить ключові поняття англійською мовою. При цьому автори свідомо намагалися надати ключові терміни спочатку мовою оригіналу, а лише потім їх переклад. Це надасть змогу студентам не лише краще зрозуміти сутність того чи іншого поняття, порівняти термінологію американської і англійської облікової практики, але й спонукає їх до активної пізнавальної діяльності, надасть можливість краще орієнтуватися у зарубіжних економічних джерелах інформації, у тому числі використовуючи Інтернет-ресурси.

Особливістю нового підручника є й те, що в ньому відображені зразки реальних фінансових звітів сучасних зарубіжних корпорацій, які надають можливість отримати не лише знання з теорії бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах, але й наблизитися до реальної зарубіжної практики фінансового обліку та звітності. З цієї причини було також представлено приклади побудови зарубіжних планів рахунків мовами оригіналів та бухгалтерські записи з використанням англомовних назв рахунків.

Достатньо змістовно представлено зарубіжну систему фінансових коефіцієнтів для аналізу фінансових звітів. Автори намагались розширити навчальний матеріал з рахівництва до загальноприйнятого у зарубіжній практиці більш широкого поняття обліку. А це досягається, насамперед, тісним міжпредметним взаємозв'язком фінансового обліку з фінансами та фінансовим аналізом, а управлінського обліку - з менеджментом.

У першій частині підручнику розглянуто зарубіжне поняття обліку, описано основні особливості національних облікових систем, їх класифікацію та загальні тенденції гармонізації у світовій практиці обліку, наднаціональне регулювання бухгалтерського обліку. Розглянуто основні міжнародні концептуальні поняття та принципи складання фінансової звітності. Розкрито мету, користувачів, якісні характеристики, критерії визнання та види оцінки елементів фінансових звітів. Докладно висвітлено структуру і зміст фінансових звітів відповідно до міжнародних вимог та їх особливостей в окремих країнах. Показано методику складання консолідованих фінансових звітів. Особливу увагу приділено методам складання звіту про грошові потоки та його інтерпретації. Висвітлено зарубіжну методику аналізу фінансових звітів.

Друга частина книги присвячена зарубіжній практиці фінансового обліку і структурована за групами активів, зобов'язань та власного капіталу, як це прийнято у зарубіжній навчальній літературі. Описано обліковий цикл зарубіжного підприємства. Розглянуто облік основних видів поточних активів: грошових коштів, грошових еквівалентів, рахунків та векселів до отримання, запасів. Висвітлено основні види необоротних активів в зарубіжній практиці, специфіку обліку основних засобів, нематеріальних активів, землі, природних ресурсів. Особливу увагу приділено питанням інтерпретації інформації про запаси, нерухомість, споруди та устаткування, нематеріальні активи у фінансовій звітності зарубіжних суб'єктів господарювання. Викладено облік фінансових інвестицій, їх класифікацію, докладно відображено облік інвестицій в боргові інструменти та інструменти капіталу, які не надають суттєвого впливу, та які надають суттєвий вплив.

Окремі розділи присвячені обліку короткострокових та довгострокових зобов'язань. Розглянуто облік фактичних і оціночних короткострокових зобов'язань. Досить детально розглянуто поширену у країнах з розвиненою ринковою економікою практику обліку таких довгострокових зобов'язань, як видані векселі, випущені облігації, лізингові та пенсійні зобов'язання. При цьому показано, як при оцінці довгострокових зобов'язань використовуються концепції майбутньої і теперішньої вартості. В окремих розділах відображено практику обліку власного капіталу у партнерствах і корпораціях, які є основними організаційними формами ведення бізнесу у зарубіжних країнах.

Третя частина підручника містить основи управлінського обліку, який включає три основні складові: прийняття рішень через шляхом використання аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку; бюджетування і контроль за центрами відповідальності; калькулювання собівартості продукції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси