Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Особистість викладача в системі професійної освітиЮридична діяльність та професійна діяльність юристів. Професія юристаПідтвердження результатів формального і неформального професійного...Правові засади професійної освітиЗагальні засади професійної освітиПрофесійна освітаБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬСИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУОсвіта — база професіоналізації!соціальна гарантіяДидактика професійної освіти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерська професія і професійна освіта

З точки зору кваліфікації у міжнародній практиці бухгалтерів поділяють на дві категорії:

bookkeepers (рахівники), які мають знання на технічному рівні за специфічними сферами бухгалтерського обліку, займаються bookkeeping (рахівництвом), що означає процес реєстрації господарських операцій та ведення оперативних регістрів, і працюють на посадах cashiers (касирів), payroll clerks (рахівників по рахунках з оплати), bookkeepers (рахівників) ;

professional accountants (професійні бухгалтери) мають більш високий рівень знань і займаються professional accounting (професійним обліком), тобто не стільки веденням рахунків, скільки виконанням різноманітної діяльності, що включає планування і контроль, прийняття рішень та привернення уваги керівництва, оцінку та аналіз діяльності.

Для отримання статусу професійного бухгалтера потрібно отримати диплом певної професійної організації. Наприклад, у США професійними бухгалтерами визнають:

certified public accountant (CPA) дипломованих суспільних бухгалтерів,

certified management accountant (CMA) дипломованих управлінських бухгалтерів,

certified internal auditor (CIA) дипломованих внутрішніх аудиторів.

Дипломовані бухгалтери в США

Рис. 1.6. Дипломовані бухгалтери в США

На комерційних підприємствах професійні бухгалтери з дипломами CPA, CMA та CIA працюють на посадах:

management accountants (управлінських бухгалтерів);

internal auditors (внутрішніх аудиторів);

income tax specialists (спеціалістів з податків на доходи);

system experts (системних експертів);

controllers (головних бухгалтерів);

management advisory service consultants (консультантами з управління); financial vice presidents (фінансовими віцепрезидентами); chief executives (президентами компаній).

Типова структура accounting department (бухгалтерії) американської корпорації відображає рівень їх класифікації (рис. 1.7). Controller (головний бухгалтер), який очолює бухгалтерію і є дипломованим бухгалтером вищої кваліфікації, веде general accounting (основний облік), тобто займається складанням та поданням вищому апарату управління фінансових звітів, вирішенням ключових питань оподаткування та бюджетування, допомагає менеджерам у плануванні і контролі, виконує спеціальні аналізи. Його функції не слід плутати з функціями treasure (начальника фінансового відділу), який займається залученням інвестиційного капіталу та управлінням грошового потоку. Працівники, що працюють у відділах бухгалтерії є рахівниками.

Типова структура бухгалтерії у корпораціях США

Рис. 1.7. Типова структура бухгалтерії у корпораціях США

Окремою спеціалізацією володіють бухгалтери, які працюють в урядових та інших некомерційних установах. Такий вид обліку отримав назву government and not-for-profit accounting (урядовий і некомерційний облік). У цій сфері працюють професійні бухгалтери з дипломами CPA і CMA.

Водночас, вже більше ста років престижною серед бухгалтерів є робота не тільки на підприємствах, але й у accounting firms (бухгалтерських фірмах). Ці фірми можуть бути, як малими (у складі яких один-два бухгалтери), так і великими (які мають сотні співвласників та тисячі найманців). Найбільш великими фірмами світу, які охопили мережею своїх офісів майже усі країни, з 2002 року визнано так звану "Big four audit firms (велику четвірку аудиторських фірм). Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Делойт Туш Томатсу Лімітед), Price Waterhouse Coopers (Прайс Вотерхаус Куперс), Ernst & Young (Ернст енд Янг), KPMG (КПМГ).

Такий вид діяльності отримав назву public accounting (незалежної бухгалтерської діяльності), яка включає надання платних професійних послуг з проведення аудиторських перевірок, оподаткування, управлінського консультування та допомоги малим фірмам (рис. 1.8). Для роботи в цієї сфері потрібно отримати диплом CPA.

Види незалежної бухгалтерської діяльності

Рис. 1.8. Види незалежної бухгалтерської діяльності

Auditing (аудит) означає перевірку та дослідження фінансових звітів. Aud tors (аудитори) мають надати професійний auditor's opinion (аудиторський висновок) про те, наскільки правдиво фінансові звіти компанії відображають її фінансовий стан та результати діяльності. Від якості аудиторського висновку залежать майбутні рішення банків, інвесторів і кредиторів.

Tax services (послуги з оподаткування) включають допомогу компаніям і громадянам при складанні податкових декларацій, податкове планування, консультування з оптимізації податків.

Management advisory services (послуги з управлінського консультування) охоплюють великий спектр послуг від питань організації бухгалтерського обліку, складання бюджетування до проблем маркетингу, найму персоналу, використання економіко-математичних моделей при прийнятті управлінських рішень.

Small business services (послуги малим фірмам) включають рекомендації з організації бухгалтерського обліку, складання щомісячних фінансових звітів, складання бюджету грошових коштів на наступний рік, надання допомоги в отриманні банківських кредитів.

Вимоги до обсягу знань професійного бухгалтера постійно збільшуються. Згідно останнім рекомендаціям ЖАС, професійний бухгалтер має володіти організаційними та підприємницькими знаннями, знаннями інформаційних технологій, знаннями обліку та пов'язаними з ним знаннями. (рис. 1.9).

Групи дисциплін для отримання статусу професійного бухгалтера

Рис. 1.9. Групи дисциплін для отримання статусу професійного бухгалтера

До групи organizational and business knowledge (організаційних та підприємницьких знань) включено дисципліни, які допоможуть професійному бухгалтеру ефективно виконувати свої функції: economics (економіка);

quantitative methods and statistics for business (кількісні методи та статистика для бізнесу);

organizational behavior (організаційна поведінка); operations management (операційний менеджмент); marketing (маркетинг); international business (міжнародний бізнес).

Комп'ютерна обробка облікової інформації та можливість вирішення складних економічних задач зумовила необхідність володіння професійними бухгалтерами основами інформаційних технологій. Професійний бухгалтер має правильно описати специфічні задачі системи обліку в комп'ютерному середовищі, у тому числі найбільш зручний формат та рівень точності результативної інформації.

До групи information technology knowledge (знань інформаційних технологій) включено знання:

information technology (IT) concepts for business systems (концепцій інформаційних технологій для бізнес систем);

internal control in computer-based business systems (внутрішнього контролю в комп 'ютерних бізнес системах);

development standards and practices for business systems (розвитку стандартів і практик для бізнес систем);

management of IT adoption, implementation and use (управління застосуванням інформаційних технологій, впровадженням і використанням);

evaluation of computer-based business systems (оцінки комп 'ютерних бізнес систем).

До блоку знань accounting and accounting-relating knowledge (облік ma пов'язаних з обліком знань) включено: фінансовий облік та звітність; управлінський облік; оподаткування; підприємницьке і комерційне право; зовнішній і внутрішній аудит; фінанси і фінансовий менеджмент; професійна етика (рис. 1.10).

Перелік основних знань професійного бухгалтера, рекомендовані IFAC

Рис. 1.10. Перелік основних знань професійного бухгалтера, рекомендовані IFAC

Виходячи з інформаційних потреб головних груп користувачів облікової інформації, основними підгалузями обліку є financial accounting (фінансовий облік) і management accounting (управлінський облік). Призначенням управлінського обліку є формування інформації внутрішнього користування. Ефективна система управлінського обліку дозволяє управляти доходами і витратами підприємства шляхом їх планування, контролю та аналізу.

Функція фінансового обліку полягає в наданні інформації про результати діяльності суб'єкта господарювання зовнішнім користувачам. Внаслідок змін умов функціонування суб'єктів господарювання, правила фінансового обліку постійно доповнюються і переглядаються. Так, в зв'язку із збільшенням операцій в іноземних валютах та підвищенням рівня інфляції світових валют було визнано необхідність врахування впливу змін валютних курсів та перерахунку фінансових звітів в умовах гіперінфляції. Необхідність аналізу фінансової інформації суб'єктів господарювання за географічними або іншими сегментами бізнесу призвело до складання звітності за сегментами. Внаслідок приділення більшої уваги фінансовій звітності назву фінансового обліку було трансформовано у "Financial accounting and reporting (Фінансовий облік та звітність)".

Виходячи з того, що облік надає інформацію для прийняття фінансових рішень, а також відображає фінансові результати таких рішень, важливою складовою сучасних знань професійного бухгалтера визнано "Finance andfinancial management (Фінанси і фінансовий менеджмент)". Прийняття фінансових рішень вимагає оцінки джерел капіталу та фінансових ризиків, перспектив отримання прибутку та грошових потоків, визначення показників платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

Оскільки професійні бухгалтери надають послуги з податкового консультування, допомагають мінімізувати вплив податків у випадках, коли існують альтернативи (шляхом обрання найкращої організаційно-правової форми бізнесу, найбільш вигідного методу оподаткування або способу виконання операцій), складають податкові декларації, професійним бухгалтерам необхідні знання податкових законів. Комплекс знань податкових правил, які визначають бази оподаткування та ставки податків, основними з яких є податки на прибуток, майно, додану вартість, право на участь у певних заходах (плата за ліцензії), включено у дисципліну "Taxation (Оподаткування)".

Важливість знань торговельних, соціальних та підприємницьких законів, які регулюють права та обов'язки суб'єктів господарювання у сфері підприємництва, обумовило включення до блоку професійної підготовки дисципліни "Business and commercial law (Підприємницьке і комерційне право)". Так, законодавство про компанії визначає функції, права та обов'язки ради директорів, акціонерів і третіх осіб; встановлює правила складання та надання фінансової звітності. Закони про об'єднання містять положення по створенню об'єднань підприємств. Закони про контракти визначають види контрактів, права і обов'язки сторін за контрактом, умови і гарантії, визначення ціни та форми розрахунків.

Надання професійними бухгалтерами різноманітних аудиторських послуг вимагає їх компетентності щодо аудиторських концепцій, доказів та процедур, прав та обов'язків аудиторів. Збільшення ролі внутрішнього аудиту для оцінки ефективності управлінських рішень призвело до формулювання назви дисципліни як "External and internal auditing (Зовнішній і внутрішній аудит)".

Виходячи з відповідальності професійних бухгалтерів перед суспільством при наданні ними послуг з аудиту, оподаткування, фінансового менеджменту чи інших, важливою складовою освіти професійних бухгалтерів є знання стандартів поведінки та основоположних принципів, які об'єднано в дисципліну "Professional ethics (Професійна етика)". Основоположними принципами або вимогами до роботи професійних бухгалтерів, дотримання яких гарантує якість їх роботи, визнано:

1) цілісність, яка означає прямолінійність та чесність при виконанні професійних робіт; 2) об'єктивність (правдивість); 3) професійну компетентність; 4) конфіденційність; 5) професійну поведінку (підтримання доброї репутації бухгалтерської професії); 6) дотримання стандартів, які розроблені національними та міжнародними організаціями.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси