Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХАдміністративно-правове регулювання діяльності поліцейських органів у...ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНП'яте навчальне заняття. ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ У ЗАРУБІЖНИХ...СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Система нормативної регламентації екологічного управлінняОблік нематеріальних активівРегламентаціяРегламентація функцій менеджментуНормативно-правова регламентація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Національне регулювання обліку у зарубіжних країнах

Облік кожної країни має свої організаційні і методологічні особливості. Організаційні особливості національних систем обліку полягають у побудові системи регламентації обліку, яка складається з державних органів влади та професійних організацій, та сукупності документів, які містять принципи та правила ведення обліку. Роль національних професіональних бухгалтерських організацій, які є незалежними, та їх взаємовідносини з державними органами влади у кожній країні є різними.

В одних країнах, професійні бухгалтерські організації, які не є урядовими організаціями, виконують основну роль у процесі розробники національних стандартів обліку. Урядові органи прямо чи непрямо делегують їм свої повноваження з розробки стандартів. Прикладами таких країн є США, Великобританія, Нідерланди, Філіппіни.

В інших країнах професійні організації не мають повноважень розробляти бухгалтерські правила, але мають суттєвий вплив на їх процес розробки або облікову практику, що може відбуватися шляхом: консультування законодавців в процесі підготовки законодавчих активів (Франція); розробки рекомендацій, які не є обов'язковими, але впливають на облікову практику (Швейцарія); забезпечення відповідності облікової практики діючому законодавству (Німеччина).

Є ж група країн, в яких професійні бухгалтерські організації у процесі регулювання обліку не приймають ніякої участі. До таких країн відносяться Японія, Корея, Бразилія. В цих країнах найбільше домінує податкове законодавство і роль професійних бухгалтерських організацій є мінімальною.

Але незалежно від ролі професійних бухгалтерських організацій в питаннях регламентації бухгалтерського обліку, кожна країна при створенні системи бухгалтерського обліку у тій чи іншій мірі опирається на законодавчі акти (рис. 1.11).

Національні джерела регулювання бухгалтерського обліку

Рис. 1.11. Національні джерела регулювання бухгалтерського обліку

Регламентація обліку в США

Регулюванням обліку в комерційних підприємствах США займаються:

Securities and Exchange Commission (SEC) — Комісія цінних паперів та бірж, яка створена Congress (Конгресом) у 1934 р. і є державною установою, не тільки регулює всі аспекти випуску, продажу і викупу цінних паперів, але й має повноваження визначати головні положення та порядок подання фінансових звітів public corporation (компаній, які котирують свої акції на біржах), видає "Financial Reporting Releases (Новини фінансової звітності)", які містять інструкції щодо складання фінансових звітів.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) — Американський інститут дипломованих суспільних бухгалтерів (ств. у 1930 p.), який є національною професійною неурядовою організацією, що об'єднує біля 300 тисяч бухгалтерів-практиків, займається підвищенням професійної кваліфікації бухгалтерів шляхом розробки програм кваліфікованих екзаменів та надання ступенів Certified Public Accountant (CPA) — дипломованого суспільного бухгалтера та видавничою діяльністю — публікує монографії та низку періодичних видань, серед яких:

"Journal of Accountancy" щомісячний журнал для професійних бухгалтерів

"Accountants' Index " щорічний бібліографічний покажчик облікової літератури;

"Accounting Trends & Techniques" щорічний огляд фінансової звітності 600 корпорацій.

В зв'язку з економічною кризою 1930-х років, однією з причин якої вважали відсутність у США єдиних правил бухгалтерського обліку, у 1938 році AICPA створив спеціальний орган для розробки загальноприйнятих облікових принципів - Committee on Accounting Procedure (CAP) — Комітет з бухгалтерських процедур, який розробляв Бюлетені бухгалтерських досліджень.

З 1959 року до 1973 року замість цього комітету діяла Accounting Principles Board (APB) — Рада з бухгалтерських принципів, яка розробляла Погляди APB.

Financial Accounting Standards Board (FASB) — Рада із стандартів фінансового обліку (ств. у 1973 p.), яка складається з сьомі постійних членів - провідних бухгалтерів, розробляє стандарти з фінансового обліку і фінансової звітності комерційних підприємств та займається організацією наукових досліджень в напрямку стандартизації. Дотримання цих стандартів забезпечується вимогами SEC, а також умовою для отримання позитивного аудиторського висновку.

При AICPA зараз функціонує Accounting Standards Executive Committee (AcSEC) — Виконавчий комітет із бухгалтерських стандартів, який розробляє рекомендації по специфічним проблемам галузевого обліку та повідомляє FASB про облікові проблеми, що потребують рішення.

Сукупність документів, які регламентують фінансовий облік у США, мають назву Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) - Загальноприйняті принципи обліку.

US GAAP являють собою велику кількість документів, що мають різний статус. їх певна ієрархія полягає в поділі документів на чотири рівня: від обов'язкових до рекомендаційних (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Перелік документів, які регламентують фінансовий облік комерційних підприємств США

Перелік документів, які регламентують фінансовий облік комерційних підприємств США

Statements of Financial Accounting Standards (Положення про стандарти фінансового обліку) та Opinions (Погляди) містять правила підготовки звітності та методологію обліку. Interpretations (Інтерпретації), що мають юридичну силу Положень та Поглядів, доповнюють або поширюють їх застосування на інші об'єкти обліку та види діяльності. Accounting Research Bulletins (Бюлетені бухгалтерських досліджень) містять узагальнення бухгалтерських практик.

Technical Bulletins (Технічні бюлетені) роз'яснюють питання використання стандартів та вирішення окремих облікових проблем. Industry Audit and Accounting Guides (Галузеві інструкції з обліку і аудиту) пояснюють галузеві особливості обліку. Statements of Position (Заяви про позицію) мають форму рекомендацій з питань звітності.

Practical Bulletins (Практичні бюлетені) вирішують вузькоспеціалізовані питання обліку. Emerging Issues Task Force Statements (Положення робочої групи з проблем обліку) містять вирішення нових та незвичних бухгалтерських операцій.

Statements of Financial Accounting Concepts (Положення про концепції фінансового обліку) містять базові основи обліку та фінансової звітності комерційних підприємств і некомерційних організацій (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Перелік діючих Положень про концепції фінансового обліку в США станом на 1 серпня 2011 року

Перелік діючих Положень про концепції фінансового обліку в США станом на 1 серпня 2011 року

Стандартизацією обліку в державних установах США займається Governmental Accounting Standards Board (GASB) - Рада із стандартів державного обліку (ств. у 1984 p.), яка розробляє Statements of Government Accounting Standards (SGAS) - Положення про стандарти державного обліку для таких державних установ як уряди штатів та місцеві органи влади, федеральні та міжштатівські різні комісії, SEC, Internal Revenue Service (Податкова служба).

Значний вплив на розвиток теорії і практики обліку в США мають також такі великі професійні бухгалтерські організації:

American Accounting Association (AAA) - Американська бухгалтерська асоціація (ств. у 1935 p.), яка поєднує викладачів бухгалтерського обліку та бухгалтерів, що займаються незалежною бухгалтерською практикою та некомерційним обліком, займається розвитком теорії бухгалтерського обліку та удосконаленням бухгалтерської освіти: ініціює та фінансує наукові дослідження, видає монографії, звіти, журнал "The Accounting revue ".

Institute of Management Accountants (IMA USA) - Інститут управлінських бухгалтерів, займається дослідницькою та навчальною діяльністю в галузі управлінського обліку з присвоєнням звання Certified Management Accountants (CMA) — сертифікованого управлінського бухгалтера; оприлюднює зразки найкращої практики управлінського обліку у формі публікацій Statement of Management Accounting (Положень управлінського обліку).

Financial Executives Institute (FEI) - Інститут фінансових директорів, що поєднує осіб, які займають ключеві посади у сфері фінансів у великих компаніях, видає журнал "Financial Executive Magazine".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси