Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВАОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ...Класифікація систем бухгалтерського облікуПравові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та...Система бухгалтерського обліку як окремий бізнес-процесПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО та форми звітностіБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ НАУКСИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ПЛАН РАХУНКІВ...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація національних систем бухгалтерського обліку та звітності

Незважаючи на те, що кожна країна сформувала свою систему обліку, можна виділити їх спільні риси. Для упорядкування національних систем обліку використовуються їх групування за різними ознаками. В залежності від органів регулювання обліку та їх цілей, усі країни поділяють на дві групи: країни мікрорівня (з орієнтацію на потреби акціонерів) та країни макрорівня (з орієнтацію на потреби держави).

Класифікація країн на країни мікро- і макрорівня

Рис.1.12. Класифікація країн на країни мікро- і макрорівня

Країни мікрорівня - це common-law countries (країни загального, англосаксонського права), для яких традиційним є розробка загальних понять, а не детально розроблених процедур, Для них характерно застосування принципу "дозволено те, що не заборонено". Відсутність жорсткої регламентації облікових методів і процедур полягає у тому, що в цих країнах можуть бути відсутні загальнодержавні форми фінансової звітності та плани рахунків.

Регулювання фінансового обліку здійснюється незалежними професійними бухгалтерськими організаціями шляхом розробки стандартів, які передбачають багатоваріантність та гнучкість обліку. Правила фінансового обліку значно відрізняються від правил податкового обліку, наприклад, з питань амортизації основних засобів, нарахування резервів, визнання результатів переоцінки. Це призводить до проблеми врегулювання обліку відкладених податків. В зв'язку з великою об'єктивною потребою в аудиті фінансової звітності, в цих країнах суттєво розвинена професія аудиторів.

Країни макрорівня - це переважно code-law countries (країни кодифікованого, романського права), в яких значна увага приділяється детальному опису усіх процедур та застосування принципу "дозволено те, що дозволено". Бухгалтерський облік розглядається як інструмент національного економічного управління і тому регулювання фінансового обліку здійснюється державними органами влади. Як правило, у цих країнах діють єдині форми фінансової звітності та загальнодержавні або галузеві плани рахунків. Правила оподаткування мають значний вплив на правила фінансового обліку. В зв'язку з чим більш розвинута професія податкових експертів.

В методологічному плані національну систему обліку характеризують загальноприйняті принципи обліку та бухгалтерські показники, їх трактування та методи визначення. В зв'язку з тим, що американські і англійські стандарти скорочено називають "GAAP", при обговорюванні національної специфіки обліку на міжнародному рівні термін "national GAAP" застосовують як синонім національних стандартів країн (Germany GAAP, France GAAP і т.д).

Застосування різних правил бухгалтерського обліку призводить до того, що величина прибутку компанії, розрахована за правилами різних країн суттєво відрізняється. Тому існують і інші варіанти класифікації. Так, виокремлюють британо-американську, континентальну та південноамериканську системи обліку.

Британо-американська система обліку (США, Канада, Мексика, Ізраїль, Великобританія Австралія, Індія, Нова Зеландія, Гонконг, Нідерланди) ґрунтується на розвиненості ринків капіталу зі значною кількістю бірж цінних паперів. При цьому, основними джерелами фінансування діяльності компаній є велика кількість дрібних інвесторів. З цієї причини фінансова звітність в основному орієнтована на потреби акціонерів з контролю використання ресурсів. Податкові правила відокремлені від фінансового обліку.

Континентальна система обліку (Німеччина, Франція, Іспанія, Швеція, Австрія, Бельгія, Італія, Японія) ґрунтується на тому, що основними постачальниками капіталу є банки (Німеччина) або держава (Франція), і тому орієнтована на потреби держави. Компанії мають дотримуватись уніфікованих стандартів обліку і звітності, що полегшує та підвищує ефективність контролю урядових органів. Систему обліку цих країн характеризує макроекономічний підхід до обліку, консервативність і конфіденційність обліку.

Південноамериканська система обліку (Аргентина, Бразилія, Чилі, Болівія, Перу, Еквадор) застосовує макроекономічний підхід, але також характеризується значним приділенням уваги високому рівню інфляції: в одних країнах вимагається переоцінювати лише основні засоби (амортизаційні відрахування визначаються виходячи із скорегованої вартості основних засобів); в інших країнах всі показники фінансової звітності слід подавати з урахуванням загального індексу цін (у тому числі прибуток до оподаткування).

Відповідно до виникнення центрів обліку та їх історичних зон впливу виокремлюють більшу кількість моделей обліку. При цьому країну, яка вплинула на системи обліку інших країн, називають материнською. За таким підходом виокремлюють:

американську систему обліку (США, Канада, Мексика, Ізраїль, Японія); британську систему обліку (Великобританія, Ірландія, Індія, Австралія); латиноамериканську систему обліку (Аргентина, Бразилія); французьку (Франція, Італія, Іспанія, Португалія); німецьку (Німеччина, Нідерланди) та інші системи обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси