Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Зарубіжна практика обліку нематеріальних активівЗарубіжна практика обліку природних ресурсівЗарубіжна практика обліку амортизації PP&EЯк здійснюється облік капітальних інвестицій з придбання (створення)...Облік нематеріальних активів бюджетних установЗміст нематеріальних і довгострокових фінансових активівОблік нематеріальних активівОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВОблік операцій з нематеріальними активами
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зарубіжна практика обліку довгострокових матеріальних активів

На підприємствах США для обліку long-term tangible assets (довгострокових матеріальних активів) використовують рахунки:

"Land (Земля)" - для реєстрації купівлі і продажу земельних ділянок, які використовують в основній діяльності компанії;

"Buildings (Будівлі)" - для реєстрації купівлі і продажу будівель та споруд, які використовують в основній діяльності компанії; їх облік ведеться окремо від обліку земельних ділянок на яких будівлі та споруди розташовані;

"Equipment (Устаткування)" - для ведення обліку устаткування, у тому числі з використанням окремих рахунків для різних його груп: "Office equipment (Офісне устаткування)", "Machinery and Equipment (Машини і устаткування)", "Trucks and Automobiles (Вантажівки і автомобілі)", "Furniture and Fix ures (Меблі та оснащення)".

До original cost (первісної собівартості) довгострокових активів включають: net-acquisition cost (нетто-купівельну собівартість) та усі необхідні витрати на доставку, установку і підготовку об'єкта до експлуатації. При цьому, якщо при покупці активу знижку не отримано, її вартість все рівно вираховується з купівельної вартості об'єкту та обліковується на рахунку "Interest Expense (Відсоткові витрати)", оскільки сума втраченої знижки розглядається як додатково сплачена сума за відстрочку платежу.

Приклад 8.1

1.01. Придбано верстат, вартість якого згідно з рахунком-фактурою становить $ 10 000. Продавець верстату надає 2-%о грошову знижку, але знижку втрачено.

Транспортні витрати по доставці верстату становили $ 150, витрати на монтаж верстата — $ 200, сума податку з продажу - 2 % від купівельної вартості верстату.

Original cost = 10 000 — 200 + 150 + 200 + 200 = $ 10 350.

1.01. Equipment (Устаткування) 10 350 Interest Expense (Відсоткові витрати) 200 Cash (Грошові кошти) 10 550

При придбанні земельних ділянок до їх первісної собівартості включають купівельну вартість та усі інші необхідні витрати такі, як витрати по придбанню юридичних прав на майно, комісійні, витрати на оплату юридичних послуг, страхування прав володіння майном, дослідження майна та податки.

Приклад 8.2

2.01. Придбано земельну ділянку за $ 170 000, послуги брокеру - $ 6 000, послуги адвокатів - $ 2 000,

витрати на знесення старої будівлі $ 10 000 (ліквідаційна вартість якої $ 4 000), витрати на вирівнювання землі - $ 1 000.

Original cost = 170 000 + 6 000 + 2 000 + (10 000 — 4 000) + 1 000 = $ 185 000.

2.01. Land (Земля) 185 000 Cash (Грошові кошти) 185 000

Витрати иа облаштування території (прокладання доріг, облаштування паркувальних місць, встановлення огорож) в зв'язку з обмеженим строком використання підлягають амортизації і відображають на окремому рахунку "Облаштування земельної ділянки".

Якщо придбання земельної ділянки здійснюється разом з іншими об'єктами (будівлями та спорудами) як group purchases (групова покупка), ' вартість кожного з довгострокових активів відображають окремо шляхом розподілу загальної купівельної ціни між об'єктами пропорційно до поточної ринкової вартості кожного з відповідних активів на дату придбання. Для визначення поточної ринкової вартості активів компанії часто звертаються до послуг н залежних експертних чи державних податкових служб.

Приклад 8.3

3.01. Придбано земельну ділянку з будівлею, яка розташована на земельній ділянці зі $ 85 000.

Примітка: за даними експертної оцінки, поточна ринкова вартість земельної ділянки становить $ 10 000, будівлі - $ 90 000.

Розподіл купівельної вартості

Активи

Оцінка експертної комісії

Розподіл загальної купівельної вартості

сума

співвідношення

Земельна ділянка

10 000

0,1

85 000 х 0,1 = 8 500

Будівля

90 000

0,9

85 000 х 0,9 = 76 500

Разом

100 000

1,0

85 000

3.01. Land (Земля) 8 500 Buildings (Будівлі) 76 500 Cash (Грошові кошти) 85 000

Коли оплата довгострокового активу має частково або повністю негрошов; форму, до первісної вартості активу включають суму сплачених грошових коштів та поточну ринкову вартість того майна, яке було передано продавцю у вигляді компенсації за придбаний актив. Якщо ж визначити поточну ринкову вартість переданого майна неможливо, придбаний актив оцінюють за поточної ринковою вартістю самого активу.

Приклад 8.4

Придбано земельну ділянку, оплату за яку було здійснено у такий спосіб: $ 29 000 сплачено готівкою плюс 2 000 власних звичайних акцій корпорації.

Витрати на придбання юридичних прав на ділянку та оплату юридичних послуг становили $ 1 000.

Примітка: на дату придбання земельної ділянки акції корпорації продавалися на фондовій біржі по $ 20 за акцію.

Original cost = 29 000 + 2 000 х 20 + 1 000 = $ 70 000.

4.01. Land (Земля) 70 000

Cash (Грошові кошти) 30 000 Common stock (Звичайні акції) 40 000

У випадках придбання та будівництва довгострокових активів повністю або часткового за рахунок банківських позик, витрати на сплату банківських відсотків включають до первісної вартості довгострокових активів лише протягом періоду придбання та будівництва цих об'єктів, оскільки трактують як витрати на підготовку таких активів до експлуатації. Після введення таких об'єктів в експлуатацію подальші витрати на виплату банківських відсотків визнають як витрати звітного періоду.

Особливістю визначення суми відсоткових витрат, які включають до первісної вартості довгострокового активу у США є те, що при її обчисленні не має значення, з якого джерела фінансується будівництво активу (з власних чи позикових коштів) - головне, щоб загальна сума відсоткових витрат, що віднесено до первісної вартості довгострокового активу, була не більше загальної суми відсоткових витрат компанії за цей період.

Приклад 8.5

5.01. Підписано контракт на будівництво виробничої будівлі вартістю $ 1 000 000.

Оплату будівельних робіт, які тривали з 1.03 до 31.12, згідно з контрактом, здійснювати щоквартально такими сумами: 31.03. - $ 120 000 30.05. - $ 220 000 30.09. - $ 480 000 31.12. - $ 180 000 Всього - $ 1 000 000

Для фінансування щоквартальних платежів брали банківські позики в розмірі 60 % кожної суми під 10 % річних. 31.12. Будівлю введено в експлуатацію.

Примітка: за період будівельних робіт загальна сума відсоткових витрат компанії становила $ 70 000.

Розрахунок відсоткових витрат протягом періоду будівництва

Дата

Розрахунок

31.03 30.05 30.09 31.12

$ 120 000 х 0,10 х 9 /12 = $ 9 000 $ 220 000 х 0,10 х 6 /12 = $ 11 000 $ 480 000 х 0,10 х 3 /12 = $ 12 000 0

Всього

$ 32 000

Original cost = 1 000 000 + 32 000 = $ 1 000 000.

31.12. Buildings (Будівлі) 1 032 000

Buildings in progress (Будівлі) 1 032 000

При придбанні старих будівель чи устаткування, витрати по відновленню та ремонту такого виду активів до початку експлуатації цих активів трактують як витрати на підготовку об'єктів до введення в експлуатацію, і тому включають до їх первісної собівартості. Якщо витрати на ремонт здійснюються після введення об'єкта в експлуатацію, то такі витрати відносять до операційних витрат.

Поширеними операціями з взаємний обмін довгостроковими активами, у тому числі з грошовою доплатою з того чи іншого боку, якщо обмін нерівноцінний. За таких операцій старий актив (який обмінюють) списують з відповідного рахунку, а новий актив відображають на відповідному рахунку. Облік обміну довгостроковими активами залежать від двох факторів:

чи подібні довгострокові активи, що обмінюють;

чи отримано або сплачено грошову доплату при обміні (рис. 8.10).

Оцінка довгострокового активу, який придбано в обмін на інший

Рис. 8.10. Оцінка довгострокового активу, який придбано в обмін на інший

У випадку отримання довгострокового активу в обмін на подібний актив без грошової доплати, його оцінюють за залишковою сумою старого активу шляхом відображення такого запису:

PP&E, new (PP&E, нове)

Accumulated Depreciation, PP&E old (Накопичена амортизація старого PP&E) PP&E, old (PP&E, старе)

У випадку отримання довгострокового активу в обмін на неподібний актив без грошової доплати, його оцінюють за поточною ринковою вартістю старого активу та визнають прибуток за допомогою такого запису:

PP&E, new (PP&E, нове)

Accumulated Depreciation, PP&E old (Накопичена амортизація старого PP&E) PP&E, old (PP&E, старе) Profit and Loss (Прибутки і збитки)

У випадку отримання довгострокового активу в обмін на подібний актив та грошову доплату, його оцінюють за як залишкова сума старого активу та грошова доплата за допомогою такого запису:

PP&E, new (PP&E, нове)

Accumulated Depreciation, PP&E old (Накопичена амортизація старого PP&E) PP&E, old (PP&E, старе) Cash (Грошові кошти)

У випадку отримання довгострокового активу в обмін на неподібний актив та грошову доплату, його оцінюють за як суму поточної ринкової вартості старого активу та грошову доплату за допомогою такого запису:

PP&E, new (PP&E, нове)

Accumulated Depreciation, PP&E old (Накопичена амортизація старого PP&E) PP&E, old (PP&E, старе) Cash (Грошові кошти) Profit and Loss (Прибутки і збитки)

Приклад 8.6

6.01. Придбано нове устаткування в обмін на інше устаткування, яке має первісну вартість - $ 5 000 та накопичений знос $ 3 000.

Примітка: на дату обміну ринкова вартість старого устаткування становила $ 2 200, ринкова вартість нового устаткування - $ 2 250.

Випадок 1. Обмін подібними активами без грошової доплати

Original cost = $ 5 000 - 3 000 = $ 2 000.

6.01. Equipment, new (Устаткування нове) 2 000

Accumulated Depreciation, Equipment old (Накопичена амортизація) 3 000

Equipment, old (Устаткування старе) 5 000

Випадок 2. Обмін різними за призначенням активами без грошової доплати

Original cost = $ 2 200.

6.01. Equipment, new (Устаткування нове) 2 200

Accumulated Depreciation, Equipment old (Накопичена амортизація) 3 000

Equipment, old (Устаткування старе) 5 000

Profit and Loss (Прибутки і збитки) 200

Випадок 3. Обмін подібними активами з грошовою доплатою $ 60

Original cost = ($ 5 000 - 3 000) + $ 60 = $ 2 060.

6.01. Equipment, new (Устаткування нове) 2 060

Accumulated Depreciation, Equipment old (Накопичена амортизація) 3 000

Equipment, old (Устаткування старе) 5 000

Cash (Грошові кошти) 60

Випадок 4. Обмін різними за призначенням активами з грошовою доплатою $ 60

Original cost = $ 2 200 + $ 60 = $ 2 260.

6.01. Equipment, new (Устаткування нове) 2 250

Accumulated Depreciation, Equipment old (Накопичена амортизація) 3 000

Equipment, old (Устаткування старе) 5 000

Cash (Грошові кошти) 60

Profit and Loss (Прибутки і збитки) 190

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси