Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік нематеріальних активів бюджетних установОблік нематеріальних активівКореспонденція рахунків з обліку нематеріальних активів (рах. №12 )Облік нематеріальних активівОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ...Облік нематеріальних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік нематеріальних активів

Згідно з IAS 38 "Intagible assets" intangible asset (нематеріальний актив) - це ідентифікований немонетарний актив без фізичної субстанції.

Monetary assets (монетарні активи) - утримувані гроші та активи, які мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей (рис. 8.22).

Визначення нематеріального та монетарних активів згідно з IAS 38

Рис. 8.22. Визначення нематеріального та монетарних активів згідно з IAS 38

A class of intangible assets (клас нематеріальних активів) є групою активів, подібних за характером та використанням у діяльності суб'єкта господарювання. Окремі класи можуть, наприклад, включати: назви брендів; заголовки та назви видань; комп'ютерне програмне забезпечення; ліцензії та привілеї; авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію; рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи; та нематеріальні активи на етапі розробки (рис. 8.23).

Зазначені класи поділяються на (об'єднуються у) менші (більші) класи, якщо це приводить до доречнішої інформації для користувачів фінансових зві-

Приклади класів нематеріальних активів згідно з IAS 38

Рис. 8.23. Приклади класів нематеріальних активів згідно з IAS 38

Згідно з IAS 1 у Звіті про фінансовий стан intangible assets слід відображати, як мінімум, окремою статтею, що й роблять більшість зарубіжних корпорацій, хоча деякі з них відокремлюють нематеріальні активи на етапі розробки (зразок 8.2).

Зразок 8.2. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

Згідно з IAS 38 для визнання об'єкта intangible asset суб'єктові господарювання треба довести його: ідентифікацію, контроль над ресурсом та існування майбутніх економічних вигід (рис. 8.24).

Критерії визначення intangible asset згідно з IAS 38

Рис. 8.24. Критерії визначення intangible asset згідно з IAS 38

Іідентифікація активу означає, що він:

може бути відокремлений (тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це); або

виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або ж від інших прав та зобов'язань (рис. 8.25).

Критерії ідентифікації активу згідно з IAS 38

Рис. 8.25. Критерії ідентифікації активу згідно з IAS 38

Оскільки goodwill (гудвіл), визнаний при об'єднанні бізнесу, є активом, що демонструє майбутні економічні вигоди, які виникають від інших активів, що придбані при об'єднанні бізнесу, але індивідуально не ідентифікований та окремо не визнаний (рис. 8.26), нематеріальним активом не визнається.

Визначення гудвілу згідно з IAS 38

Рис. 8.26. Визначення гудвілу згідно з IAS 38

Control over a resource (контроль над ресурсом) означає, що суб'єкт господарювання має повноваження отримувати майбутні економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід (рис. 8.27).

Поняття контролю активу згідно з IAS 38

Рис. 8.27. Поняття контролю активу згідно з IAS 38

Здатність суб'єкта господарювання контролювати майбутні економічні вигоди від intangible asset, як правило, виходить з legal rights (юридичних прав), які можна забезпечити в судовому порядку. В разі відсутності legal rights контроль довести складніше. Проте юридичне забезпечення права не є необхідною умовою для контролю, оскільки суб'єкт господарювання може бути в змозі контролювати майбутні економічні вигоди в інший спосіб.

Майбутні економічні вигоди можна отримати від знання ринку та технічних знань. Суб'єкт господарювання контролює ці вигоди, якщо, наприклад, знання охороняються legal rights, такими як copyrights (авторські права), restraint of trade agreement (обмеження торговельних угод) або legal duty on empl yees to maintain confidentiality (юридичними зобов'язаннями працівників зберігати конфіденційність).

Суб'єкт господарювання може мати team of skilled staff (групу кваліфікованих працівників) і бути здатним визначити зростаючу кваліфікацію працівників, що спричинить майбутні економічні вигоди від навчання. Суб'єкт господарювання може також очікувати, що персонал продовжуватиме надавати йому свою кваліфікацію. Проте, як правило, суб'єкт господарювання не має достатнього контролю над очікуваними майбутніми економічними вигодами, отримуваними від групи кваліфікованих працівників і від навчання, щоб вважати ці об'єкти такими, що відповідають визначенню intangible asset.

З тієї ж причини малоймовірно, що певне управління чи технічний талант відповідають визначенню intangible asset, крім випадків, коли їх використання та отримання очікуваних майбутніх економічних вигід захищені legal rights та якщо вони при цьому відповідають іншим складникам визначення.

Суб'єкт господарювання може мати portfolio of customers (портфель клієнтів) або market share (частку ринку) й очікувати, що завдяки його зусиллям із поліпшення взаємовідносин з клієнтами та їхньої лояльності, клієнти продовжуватимуть здійснювати операції з суб'єктом господарювання. Проте за відсутності legal rights to protect (юридичних прав захисту) або інших способів контролю взаємовідносин з клієнтами чи їхньої лояльності суб'єкт господарювання, як правило, не має достатнього контролю над економічними вигодами від взаємовідносин з клієнтами чи від їхньої лояльності, щоб розглядати ці об'єкти (портфель клієнтів, частку ринку, взаємовідносини з клієнтами та їхню лояльність) як такі, що відповідають визначенню intangible assets.

The future economic benefits (майбутні економічні вигоди), які надходять від intangible asset, можуть включати: дохід від продажу продукції чи послуг), зменшення витрат, або інші вигоди, які є результатом використання активу суб'єктом господарювання (рис. 8.28).

Приклади майбутніх економічних вигід від intangible asset згідно з IAS 38

Рис. 8.28. Приклади майбутніх економічних вигід від intangible asset згідно з IAS 38

Суб'єктові господарювання слід оцінювати probability of expected future economic benefits (ймовірність очікуваних майбутніх економічних вигід), використовуючи припущення, які можна обгрунтувати і підтвердити. Ці припущення відображають найкращу оцінку управлінським персоналом сукупності економічних умов, які існуватимуть протягом useful life of the asset.

Якщо об'єкт не відповідає визначенню intangible asset, то видатки на його придбання або внутрішнє генерування визнаються як expense (витрати) у періоді їх понесення (рис. 8.29).

Ця вимога застосовується як до витрат, що були первісно понесені для придбання або внутрішнього генерування intangible asset, так і тих витрат, що були здійснені в подальшому для розширення, заміни частини або для обслуговування цього intangible asset. Утім розширення або заміни частини таких активів відбуваються рідко і, отже, лише в рідкісних випадках подальші видатки будуть визнаватися у carrying amount of an asset.

Приклади видатків, що визнають як витрати згідно з IAS 38

Рис. 8.29. Приклади видатків, що визнають як витрати згідно з IAS 38

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси