Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВОблік нематеріальних активів бюджетних установЯк оцінюються нематеріальні активи?Етапи оцінки нематеріальних активівВартісна оцінка нематеріальних активівОцінка нематеріальних активів підприємстваМетоди оцінки нематеріальних активівПервісна оцінка нематеріальних активівКореспонденція рахунків з обліку нематеріальних активів (рах. №12 )Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка залишкової суми нематеріальних активів

Для своєї облікової політики суб'єкт господарювання обирає або cost model (модель собівартості) або revaluation model (модель переоцінки):

згідно з cost model після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності (див. формулу 8.10);

згідно з revaluation model після первісного визнання intangible asset слід відображати за переоціненою сумою, яка є його fair value на дату переоцінки, за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизації та будь-яких подальших накопичених збитків від зменшення корисності (див. формулу 8.11).

Для переоцінки fair value слід визначати посиланням на active market (активний ринок). Існування active market для нематеріального активу є непоши- реним явищем, хоча таке трапляється. Наприклад, у деяких юрисдикціях може існувати active market для taxi licences (ліцензій на таксі), fishing licences (ліцензій на риболовлю) або для production quotas (квот на виробництво), що вільно обертаються.

Проте active market не може існувати для brands (брендів), newspaper mastheads (заголовків), music and film publishing rights (видавничих прав на музику та фільми), patents (патентів) чи trademarks (торгових марок), оскільки кожен такий актив є унікальним. Крім того, незважаючи на те, що intangible assets купуються та продаються, контракти укладаються між індивідуальними покупцями та продавцями, а операції відбуваються порівняно рідко. З цих причин ціна, сплачена за один актив, не може дати достатнього свідчення fair value іншого активу.

Якщо облік нематеріального активу здійснюється за revaluation model, всі інші активи цього класу слід обліковувати за такою самою моделлю, за винятком випадків, коли для цих активів немає активного ринку. Якщо у складі класу переоцінених нематеріальних активів для окремого intangible asset не існує active market, цей актив слід відображати за cost model.

Об'єкти в межах class of intangible assets (класу нематеріальних активів) переоцінюють одночасно, щоб запобігти вибірковій переоцінці активів та відображенню у фінансових звітах сум, які являють собою суміш витрат та вартостей станом на різні дати.

Якщо intangible asset переоцінюють, будь-яку accumulated amortisation (накопичену амортизацію) на дату переоцінки:

перераховують пропорційно до зміни gross carrying amount (валової залишкової суми) так, що carrying amount активу після переоцінки дорівнює його revalued amount (переоціненій сумі), або

вилучають з gross carrying amount (валової залишкової суми) активу, а net amount (чисту суму) перераховують до revalued amount (переоціненої суми).

Облікові підходи до визнання збільшення чи зменшення carrying amount в результаті переоцінки нематеріальних активів в other comprehensive income або profit or loss здійснюють аналогічно переоцінці об'єктів PP&E (рис. 8.18).

Облік припинення визнання нематеріального активу. Згідно з IAS 38 слід припиняти визнання intangible asset як і об'єкта PP&E:

після вибуття, або

коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття (рис. 8.28).

The gain or loss (прибуток або збиток), що виникає від припинення визнання intangible asset, слід визначати аналогічно визначенню gain or loss (прибуток або збиток) від припинення визнання об'єкта PP&E як різницю між net disposal proceeds (чистими надходженнями від вибуття), якщо вони є, і carrying amount об'єкта, та включати до profit or loss (див. формулу 8.18).

Розкриття та інтерпретація інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності. Згідно з IAS 38 суб'єкти господарювання мають розкривати основну інформацію про кожний клас intangible assets, розмежовуючи internally generated intangible asset та інші intangible assets (табл. 8.4).

IAS 8 вимагає від суб'єкта господарювання розкривати інформацію про характер та суму зміни облікової оцінки, яка суттєво впливає у поточному періоді чи, за очікуванням, суттєво впливатиме у подальших періодах. Розкриття такої інформації може бути результатом змін:

оцінки строку корисної експлуатації нематеріального активу;

методу амортизації, або

ліквідаційної вартості.

Суб'єкт господарювання також повинен розкривати деталі стосовно придбання деяких окремих intangible assets (табл. 8.5) та інформацію про intangible assets, щодо яких застосовано revaluation model (табл. 8.6).

З метою розкриття інформації може бути необхідним об'єднувати класи переоцінених активів у більші класи. Проте класи не об'єднуються, якщо це веде до поєднання нематеріальних активів у клас, який включає суми, оцінені як за cost model, так і за revaluation model.

Суб'єкт господарювання повинен розкривати сукупну суму видатків на дослідження та розробки, визнану як витрати протягом періоду (видатки на дослідження та розробки складаються з усіх видатків, які прямо відносяться до діяльності з досліджень та розробок).

Фінансові аналітики підозріло відносяться до нематеріальних активів і тому при корегуванні фінансових звітів часто не враховують їх балансову вартість (шляхом зменшення чистого капіталу на їх балансову вартість та збільшення прибутку до оподаткування на величину їх амортизаційних витрат).

Взагалі проблема порівняння рентабельності капіталу та активів різних компаній полягає у ступені визнання нематеріальних активів: компанії, які придбали більшість своїх нематеріальних активів шляхом зливань та поглинань, мають більшу вартість таких активів (і тому меншу рентабельність капіталу та активів), ніж компанії, які власними силами створили свої нематеріальні акти-

Таблиця 8.4. Розкриття загальної інформації про кожний клас нематеріальних активів згідно з IAS 38

Розкриття загальної інформації про кожний клас нематеріальних активів згідно з IAS 38

Таблиця 8.5. Розкриття додаткової інформації про окремі нематеріальні активи згідно з IAS 38

Розкриття додаткової інформації про окремі нематеріальні активи згідно з IAS 38

Таблиця 8.6. Розкриття інформації про нематеріальні активи за revaluation model згідно з IAS 38

Розкриття інформації про нематеріальні активи за revaluation model згідно з IAS 38

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси