Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Розкриття інформації про активи розвідки та оцінки мінеральних...Мінеральні ресурсиОцінка мінеральних ресурсівОБЛІК НЕПОТОЧНИХ АКТИВІВМінеральні ресурсиВартісна оцінка нематеріальних активів (ресурсів)Класифікація необоротних активів та особливості їх оцінкиОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВНерудні мінеральні ресурси (неметалеві корисні копалини)Гідромінеральні ресурси
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік активів розвідки та оцінки мінеральних ресурсів

Згідно з IFRS 6 "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Розвідка ma оцінка мінеральних ресурсів}", exploration and évaluation assets (активи розвідки ma оцінки} - це видатки на розвідку та оцінку, визнані як активи відповідно до облікової політики суб'єкта господарювання (рис. 8.42).

Exploration and évaluation expenditures (видатки розвідки та оцінки} - видатки, понесені суб'єктом господарювання, у зв'язку з розвідкою та оцінкою мінеральних ресурсів до того, як доведено технічну здійсненність та комерційну доцільність видобування мінеральних ресурсів.

Exploration for and evaluation of minerai resources (розвідка ma оцінка мінеральних ресурсів} - пошук мінеральних ресурсів (включаючи мінерали, нафту, природний газ та подібні невідтворювані ресурси) після отримання суб'єктом господарювання юридичних прав на розвідку на конкретній території, а також визначення технічної здійсненності та комерційної доцільності видобування мінеральних ресурсів.

Визначення термінів згідно з IFRS 6

Рис. 8.42. Визначення термінів згідно з IFRS 6

Згідно з IAS 1 exploration and evaluation assets (активи розвідки та оцінки) не включено до мінімального переліку статей звіту про фінансовий стан. Тому зарубіжні корпорації, переважно видобувної галузі, відображають такі активи по-різному.

У консолідованому балансі англійської корпорації Cambridge Mineral Resources Plc для відображення таких активів використовується стаття "Exploration and evaluation expenditures", а у консолідованому балансі австралійської корпорації Mineral Resources Limited - "Exploration and evaluation assets" (зразок 8.3).

Американська корпорація Avalon Oil & Gas Inc, яка займається придбанням власності на виробництво нафти та газу, для відображення таких активів використовує статтю "Unproven Oil & Gas Properties ".

У Балансі американської корпорації з виробництва натурального газу Cabot Oil & Gas Corp спочатку відображено такі активи статтею "Natural Resources - Gross", а потім включено до валової сумиPP&P.

Американська автомобільна корпорація Chevron у консолідованому Балансі включає такі активи до статті PP&P.

Зразок 8.3. GROUP BALANCE SHEET of CAMBRIDGE MINERAL RESOURCES PLC

GROUP BALANCE SHEET of CAMBRIDGE MINERAL RESOURCES PLC

Згідно з IFRS 6 первісною оцінкою exploration and evaluation assets є собівартість. Суб'єкт господарювання повинен розробити облікову політику, що встановлює, які видатки визнаються як exploration and evaluation assets, і послідовно її застосовувати. Під час такої розробки облікової політики суб'єкт господарювання повинен враховувати, якою мірою видатки можуть бути пов'язані з пошуком конкретних мінеральних ресурсів. Прикладами видатків, що можуть бути включені у первісну оцінку exploration and evaluation assets є:

придбання прав на розвідування;

топографічні, геологічні, геохімічні та геофізичні дослідження;

пошуково-розвідувальне буріння;

опробування канавами;

взяття проб та зразків; та

діяльність у зв'язку з оцінкою технічної здійсненності та комерційної доцільності видобування корисних копалин (рис. 8.43).

Елементи собівартості активів розвідки та оцінки згідно з IFRS 6

Рис. 8.43. Елементи собівартості активів розвідки та оцінки згідно з IFRS 6

Expenditures related to the development of mineral resources (видатки, noe 'язані з розробкою мінеральних ресурсів), не визнаються як активи розвідки та оцінки (принципи визнання активів, що виникають унаслідок розробки визначає IAS 38).

Відповідно до характеру придбаних активів суб'єкт господарювання повинен класифікувати exploration and evaluation assets та послідовно застосовувати прийняту класифікацію як:

tangible assets (матеріальні активи) - наприклад, транспортні засоби та бурові установки;або

intangible assets (нематеріальні активи) - наприклад, права на буріння. Після визнання exploration and evaluation assets, суб'єкт господарювання застосовує щодо них cost model або revaluation model. Якщо застосовується revaluation model (яка описана в IAS 16 або IAS 38), вона має узгоджуватися з класифікацією активів.

Exploration and évaluation asset більше не класифікується як такий, коли доведено технічну здійсненність та комерційну доцільність видобування мінеральних ресурсів. Перед рекласифікацією необхідно провести оцінку зменшення корисності активів розвідки та оцінки та визнати будь-який збиток від зменшення корисності.

Exploration and évaluation assets необхідно оцінювати на предмет зменшення корисності, коли факти та обставини дозволяють припускати, що carrying amount активу розвідки та оцінки може перевищити його recoverable amount. Коли факти та обставини дозволяють припускати, що carrying amount перевищує recoverable amount, суб'єкт господарювання оцінює, подає та розкриває інформацію про будь-який resulting impairment loss, що виникає від зменшення корисності, відповідно до IAS 36.

Один або кілька наведених далі фактів та обставин свідчать, що суб'єкт господарювання повинен перевірити exploration and evaluation assets на предмет зменшення корисності (перелік не є вичерпним):

строк, протягом якого суб'єкт господарювання має право розвідувати конкретну територію, закінчився протягом звітного періоду або закінчиться у близькому майбутньому і, за очікуванням, не буде продовжений;

суттєві видатки на подальшу розвідку та оцінку мінеральних ресурсів на конкретній території не передбачені в бюджеті і не заплановані;

розвідка та оцінка мінеральних ресурсів на конкретній території не привела до виявлення комерційно вигідної кількості мінеральних ресурсів, і суб'єкт господарювання прийняв рішення припинити цю діяльність на конкретній території;

існує достатньо даних, які свідчать, що незважаючи на можливість продовження розробки на конкретній території, повне відшкодування залишкової суми активу розвідки та оцінки внаслідок успішної розробки чи продажу є малоймовірним.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси