Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язанняОблік інвестицій в інструменти капіталуДЕРЖАВНИЙ БОРГ І БОРГОВА ПОЛІТИКАХарактеристика державних та місцевих боргових зобов'язань. державний...Облік капітальних інвестиційОблік фінансових інвестицій та операцій з векселямиБоргова політика і управління державним боргомОблік інструменту.Боргова політика держави. Управління державним боргом.Опціонний ринок для боргових інструментів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік інвестицій у боргові інструменти

Принципи подання інформації про debt instruments (боргові інструменти) регламентують :

IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures (Фінансові інструменти: розкриття)"

IFRS 9 "Financial Instruments (Фінансові інструменти)"

IAS 32 "Financial Instruments: Presentation (Фінансові інструменти: подання)"

IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Фінансові інструменти: визнання та оцінка)".

IFRS / IAS не містять визначення поняття "debt instruments (боргових інструментів)". Згідно з IAS 32 поширеними прикладами фінансових активів, які являють собою контрактне право отримувати грошові кошти в майбутньому, є:

торговельна дебіторська заборгованість;

векселі до отримання;

позики до отримання;

облігації до отримання.

Приклади фінансових активів, які являють собою контрактне право отримувати грошові кошти в майбутньому згідно з ІAS 32

Рис. 8.44. Приклади фінансових активів, які являють собою контрактне право отримувати грошові кошти в майбутньому згідно з ІAS 32

Згідно з IAS 1 у Звіті про фінансовий стан слід відображати financial assets за виключенням:

investments accounted for using the equity method (інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі),

trade and other receivables (торговельної та іншої дебіторської заборгованості) і

cash and cash equivalents (грошових коштів і грошових еквівалентів).

У звітах про фінансовий стан зарубіжних корпорацій довгострокові інвестиції в "bonds" та "notes" переважно відображають у статті "Long-term receivables" (зразок 8.4).

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS of CHEVRON CORPORATION

in million of dollars at December 31

2010

2009

Long-term receivables, net Investments and advances

2,077 21,520

2,282 21,158

BALANCE SHEETS of MICROSOFT CORPORATION

in million of dollars at 30 June

2010

2009

Equity and other investments

7,754

4,933

GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

£ million year ended 26 February

2011

2010

Investments in joint ventures and associates

316

152

Other investments

1,108

863

Loans and advances to customers

2,127

1,844

Derivative financial instruments

1,139

1,250

CONSOLIDATED BALANCE SHEET of DUNI AB

million kronor at 31 December

2010

2009

Other long-term receivables

6

12

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION of NOKIA CORP

EURm at 31 December

2010

2009

Investments in associated companies Available for sale investments

Long-term loans receivable and other noncurrent assets

136 533 68

69 554 52

Bonds (облігації) - цінні папери, які випускають інвестиційні компанії або державні органи влади для позичення грошових коштів. Облігації мають:

nominal value (номінальну вартість), яку буде отримано готівкою на дату погашення; та

face interest rate (номінальну відсоткову ставку), яка визначає незмінну суму грошей, що буде отримана на кожну дату сплати відсотків готівкою.

Згідно з IFRS 9 interest (відсоток) - це компенсація часової вартості грошей і кредитного ризику, пов'язаного з непогашеною основною сумою, протягом певного періоду часу.

В залежності від передбачених в облігаціях умов, інвестори поділяють їх на види (рис. 8.45).

Term bonds (фіксовані облігації) мають одну дату погашення в той час, як serial bonds (серійні облігації) погашаються частинами впродовж терміну їх дії.

Convertible bonds (конвертовані облігації) надають право власнику на певних умовах перетворити їх в акції компанії, в той час як unconvertible bonds (не- конвертовані облігації) не надають такого права.

Callable bonds (відзивні облігації) передбачають умови дострокового викупу облігації, в той час як uncallable bonds (невідзивні облігації) не передбачають такої умови.

Secured bonds (забезпечені облігації) забезпечуються майном підприємства в той час, як unsecured bonds (незабезпечені облігації) не надають гарантії у формі активів компанії.

Registered bonds (реєстровані облігації) містять ім'я та адресу власника облігації, в той час як coupon bonds (купонні облігації) містять купони, які власник облігації для отримання відсотків періодично пред'являє у банк.

Zero coupon bonds (облігації з нульовим купоном) передбачають отримання відсотків на дату погашення облігацій.

Види зарубіжних облігацій

Рис. 8.45. Види зарубіжних облігацій

Облік інвестицій в облігації ведеться на рахунку "Investment in Bonds (Інвестиції в облігації)" або "Long-term Investments, Bonds (Довгострокові інвестиції, облігації)". На дату придбання облігації оцінюють за фактичною собівартістю придбання:

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)

Cash (Грошові кошти)

На дату погашення облігацій інвестор отримує номінальну вартість облігацій

Cash (Грошові кошти)

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)

Кожного періоду доход від облігації визначається як сума нарахованих (або отриманих готівкою) відсотків:

Interest Receivable (Відсотки до отримання) або Cash (Грошові кошти) Interest Income (Відсотковий дохід)

У випадку реалізації облігацій до дати їх погашення визначається фінансовий результат як різниця між продажною ціною і балансовою вартістю облігації - прибуток або збиток:

Cash (Грошові кошти)

Gain from investments (Прибуток від інвестицій)

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)

Cash (Грошові кошти)

Loss from investments (Збиток від інвестицій)

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) Приклад 8.17

1.07.05. Придбано облігації іншої компанії номінальною вартістю $ 100 000 з річною фіксованою ставкою 12 % з метою утримання до дати погашення.

Довідка:

Облігації були випущені строком на 10 років. Квота до ціни - 100 (придбання за номінальною вартістю). Виплата відсотків здійснюється щорічно 30 червня.

1.07.05. Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 100 000

Cash (Грошові кошти) 100 000

Interest Receivable (Відсотки до отримання) (100 000 х 12 °% / 2) 6 000

Interest Income (Відсотковий дохід) 6 000

Cash (Грошові кошти) 12 000

Interest Receivable (Відсотки до отримання) 6 000

Interest Income (Відсотковий дохід) 6 000

30.06.15. Cash (Грошові кошти) 12 000

Interest Receivable (Відсотки до отримання) 6 000

Interest Income (Відсотковий дохід) 6 000

30.06.15. Cash (Грошові кошти) 100 000

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 100 000

Облігації можна купити на дату їх випуску або після цієї дати протягом строку їх дії. До цього часу було розглянуто ситуацію, коли інвестор купує облігації на початок платіжного періоду. Але, як правило, інвестори купують облігації у період між датами сплати відсотків, позначених на облігаціях. Оскільки новий власник облігації на дату наступної сплати відсотків отримає відсотки за повний період між датами сплати відсотків, незалежно від дати придбання, то він мусить виплатити продавцю облігації не тільки купівельну ціну облігації, а й суму нарахованих відсотків, починаючи з останньої дати виплати відсотків:

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)

Interest Income (Відсотковий дохід)

Cash (Грошові кошти)

Приклад 8.18

1.06.10. Придбано облігацію на суму $ 1 000 по ставці 12 % річних, з оплатою 6 % кожного року 31 березня і 30 вересня.

Облігацію було придбано за квотою 100 плюс нараховані відсотки у сумі $ 20.

1.06.10. Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 1 000

Interest Income (Відсотковий дохід) 20

Cash (Грошові кошти) 1 020

30.09.10. Cash (Грошові кошти) 60

Interest Income (Відсотковий дохід) 60

Ціна облігацій, як правило, ґрунтується на market interest rate (ринковій відсотковій ставці), яка змінюється щоденно. В залежності від співвідношення між face interest rate (номінальною відсотковою ставкою облігацій) та market interest rate (ринковою відсотковою ставкою) облігації можуть бути придбані

номінальною вартістю — коли market interest rate дорівнює face interest rate;

вартістю, нижчою за номінальну (з дисконтом) - коли market interest rate вища за face interest rate;

вартістю, вищою за номінальну (з премією) - якщо market interest rate нижча за face interest rate.

Як правило, купівельна ціна облігацій визначається виходячи з дисконтування за market interest rate (ринковою відсотковою ставкою):

maturity amount (суми погашення) шляхом визначення present value (теперішньої вартості) суми, яка буде отримана у майбутньому, за формулою:

де PV — present value (теперішня вартість); xn — сума наприкінці n-го року; r — rate of interest (відсоткова ставка).

annual cash recepts (щорічних грошових надходжень) шляхом визначення present value (теперішньої вартості ануїтету) загальної суми серії платежів, які будуть виплачуватись або надходити протягом визначеного періоду часу у майбутньому.

де PVa — present value (теперішня вартість);

xt — сума періодичних виплат або надходжень; r — rate of interest (відсоткова ставка).

Ціна облігацій визначається за формулою:

Щоб уникнути обтяжливих розрахунків при визначенні теперішньої вартості використовують спеціальні таблиці відсоткових множників (додатки А-О). Дані таблиць розраховані для суми платежу в $1 за різними ставками процентів та періодів часу. Питання дисконтування сум у часі більш детально розглядається у розділі 10 "Облік довгострокових зобов'язань ".

Приклад 8.19

1.01.10. Придбано 8-% облігацію іншої компанії номінальною вартістю $ 10 000 строком на 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно 31 грудня. Ринкова відсоткова ставка становить 12 %.

Ціна облігації = $ 5 674 + $ 2 884 = $ 8 558

Зразок. 8.6. An example of "Investment in Bonds " T-Account

An example of

Зразок. 8.7. An example of "Investment in Bonds " T-Account

An example of

Тому, облік інвестицій в облігації протягом строку їх дії залежить від необхідності періодичного уточнення сальдо рахунка "Investment in Bonds (Інвестиції в облігації)" від собівартості придбання до номінальної вартості. Таке уточнення представляє амортизацію дисконту (зразок 8.6) або премії (зразок 8.7).

Згідно з IAS 39 amortised cost of a financial asset (амортизована собівартість фінансового активу) або фінансового зобов'язання - це сума, за якою фінансовий актив чи зобов'язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс або мінус накопичена амортизація будь-якої різниці між цією initial amount (первісною сумою) та maturity amount (сумою погашення) із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку поправки) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.

Визначення амортизованої собівартості фінансового активу згідно з IAS 39

Рис. 8.46. Визначення амортизованої собівартості фінансового активу згідно з IAS 39

The effective interest method (метод ефективного відсотка) - це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період.

Визначення методу ефективного відсотка згідно з IAS 39

Рис. 8.47. Визначення методу ефективного відсотка згідно з IAS 39

The effective interest rate (ефективна відсоткова ставка) - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої залишкової суми фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Визначення ефективної відсоткової ставки згідно з IAS 39

Рис. 8.48. Визначення ефективної відсоткової ставки згідно з IAS 39

Отже, амортизована собівартість інвестицій в облігації - це собівартість придбання облігацій, збільшена на суму накопиченої амортизації дисконту або зменшена на суму накопиченої амортизації премії.

Discount (дисконт) збільшує дохід інвестора від інвестиції в облігації, оскільки на момент погашення інвестор отримає всю номінальну вартість облігацій. Тобто, discount — це, крім відсотків, додаткові доходи для компанії. Тому, дохід від облігації включає номінальні відсотки та періодичну амортизацію дисконту:

Нарахування амортизації дисконту збільшує сальдо рахунка "Investment in Bonds (Інвестиції в облігації)" та збільшує відсотковий дохід від облігацій, що відображається записом:

Cash (Гроші) номінальні відсотки

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)амортизація дисконту

Interest income (Відсотковий дохід)дохід від інвестиції

В зарубіжних компанях amortizing of the bond discount (амортизацію дисконту облігації) здійснюють straight-line method (прямолінійним методом) або effective interest method (методом ефективного відсотка). Перевагою першого методу є простота у застосуванні, а другого - більша точність. Але у випадку істотної різниці між двома методами рекомендується застосовувати метод ефективного відсотка.

При використанні straight-line method сума амортизації дисконту за платіжний період визначається за формулою:

При застосуванні effective interest method на момент придбання облігації з дисконтом визначається ефективна відсоткова ставка за формулою:

А потім кожного платіжного періоду, виходячи з балансової вартості облігацій, визначається фінансовий дохід та сума амортизації дисконту:

1.07.05. Придбано 12-% облігації іншої компанії номінальною вартістю $ 100 000 за $ 96 000 строком на 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно 30 червня. 96 000

96 000

1.07.05. Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) Cash (Грошові кошти) Interest Receivable (Відсотки до отримання) 6 000 Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 269

Interest Income (Відсотковий дохід) 6 269

Cash (Грошові кошти) 12 000 Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 269

Interest Receivable (Відсотки до отримання) 6 000

Interest Income (Відсотковий дохід) 6 269

Straight-line method

Розрахунок амортизації дисконту

Date

Фінансовий дохід

Сума відсотків

Амортизація дисконту

Залишкова сума облігації

30.0б.0б

$ 12 800

$ 12 000

S 800

$ 96 538

30.0б.07

$ 12 800

$ 12 000

S 800

$ 97146

30.0б.08

$ 12 800

$ 12 000

S 800

$ 97 833

30.0б.09

$ 12 800

$ 12 000

S 800

$ 98 610

30.0б.10

$ 13 800

$ 12 000

S 800

$ 100 000

Interest Receivable (Відсотки до отримання)

6 000 Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 400

Interest Income (Відсотковий дохід) 6 400

Cash (Грошові кошти) 12 000 Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 400

Interest Receivable (Відсотки до отримання) 6 000

Interest Income (Відсотковий дохід) 6 400

30.06.10. Cash (Грошові кошти) 100 000

Розрахунок амортизації дисконту

Розрахунок амортизації дисконту

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)100 000 Premium (премія) зменшує дохід інвестора, оскільки на момент погашення інвестор отримає номінальну вартість облігацій. Тому дохід від облігації, придбаної з премією, обчислюється як номінальні відсотки мінус амортизація премії:

Нарахування амортизації премії зменшує сальдо рахунка "Investment in Bonds (Інвестиції в облігації)" та зменшує відсотковий дохід, що відображається записом:

Cash (Гроші) номінальні відсотки

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) амортизація премії

Interest income (Відсотковий дохід) дохід від інвестиції

Amortizing of the bond premium (амортизацію премії облігації) здійснюють здійснють straight-line method (прямолінійним методом) або effective interest method (методом ефективного відсотка).

При використанні straight-line method сума амортизації премії за платіжний період визначається за формулою:

При застосуванні effective interest method на момент придбання облігації визначається ефективна відсоткова ставка за формулою:

Приклад 8.21

2.01.05. Придбано 12-% облігації іншої компанії номінальною вартістю $ 100 000 за $ 108 000 строком дії 5 років. Виплата відсотків здійснюється щороку 31 грудня.

2.01.05. Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 108 000

Cash (Грошові кошти) 108 000

The effective interest method

Розрахунок амортизації премії

Date

Сума

Фінансовий дохід

Амортизація

Залишкова

відсотків

премії

сума облігації

31.12.05

$ 12 000

$ 108 000 х 10 % = $ 10 800

$ 1 200

$ 106 800

31.12.06

$ 12 000

$ 106 800 х 10 % = $ 10 680

$ 1 320

$ 105 480

31.12.07

$ 12 000

$ 105 480 х 10 % = $ 10 548

$ 1 452

$ 104 028

31.12.08

$ 12 000

$ 104 028 х 10 % = $ 10 403

$ 1 597

$ 102 431

31.12.09

$ 12 000

$ 108 000 х 10 % = $ 10 800

$ 2 431

$ 100 000

31.12.05. Cash (Грошові кошти) 12 000

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 1 200

Interest Income (Відсотковий дохід) 10 800

31.12.06 Cash (Грошові кошти) 12 000

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації) 1 320

Interest Income (Доходи за відсотками) 10 680

Straight-line method

Розрахунок амортизації премії

Date

Сума

Фінансовий дохід

Амортизація

Залишкова

відсотків

премії

сума облігації

31.12.05

$ 12 000

$ 10 400

$ 1 600

$ 106 800

31.12.06

$ 12 000

$ 10 400

$ 1 600

$ 105 480

31.12.07

$ 12 000

$ 10 400

$ 1 600

$ 104 028

31.12.08

$ 12 000

$ 10 400

$ 1 600

$ 102 431

31.12.09

$ 12 000

$ 10 400

$ 1 600

$ 100 000

31.12.05. Cash (Грошові кошти)12 000

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)1 600

Interest Income (Відсотковий дохід)10 400

2.01.10. Cash (Грошові кошти)100 000

Investments in Bonds (Інвестиції в облігації)100 000

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси