Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Терміни і поняття

property, plant and equipment — PP&E (нерухомість, споруди та устаткування)

land and buildings (земля та будівлі)

machinery (машини та обладнання)

ships (кораблі)

aircraft (літаки)

motor vehicles (автомобілі)

furniture and fixtures (меблі та приладдя)

office equipment (офісне обладнання)

fair value (справедлива вартість)

carrying amount (залишкова сума)

entity-specific value (вартість, визначена суб'єктом господарювання)

carrying amount of the asset given up (залишкова сума відданого активу)

original cost (первісна собівартість)

net-acquisition cost (нетто-купівельна собівартість)

depreciation (амортизація)

useful life of an asset (строк корисної експлуатації активу)

depreciable amount (сума, що амортизується)

residual value (ліквідаційна вартість)

straight-line method (прямолінійний метод)

units of production method (метод суми одиниць продукції)

diminishing balance method (метод зменшення залишку)

unlimited useful life (необмежений строк корисної експлуатації)

limited useful life (обмежений строк корисної експлуатації)

production method (виробничий метод)

acceleration methods (методи прискореної амортизації)

double-declining-balance method (метод подвійного зменшення залишку)

sum-of-the-years'-digits method (метод суми років)

repairs and maintenance (ремонти та технічне обслуговування)

revenue expenditures (поточні витрати)

capital expenditures (капітальні витрати)

recoverable amount (сума очікуваного відшкодування)

value in use (вартість при використанні)

an impairment loss (збиток від зменшення корисності)

cost model (модель собівартості)

revaluation model (модель переоцінки)

income or a depreciated replacement cost approach (підхід за доходом або за амортизованою відновлюваною собівартістю)

gross carrying amount (валова залишкова сума)

amount of the adjustment (сума коригування)

revaluation surplus (дооцінка)

consideration receivable on disposal (компенсація, що підлягає отриманню від вибуття) intangible asset (нематеріальний актив)

monetary assets (монетарні активи)

brand names (назви брендів)

mastheads and publishing titles (заголовки та назви видань)

computer software (комп 'ютерне програмне забезпечення)

licences and franchises (ліцензії та привілеї)

copyrights, patents and other industrial property rights, service and operating rights (авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію)

intangible assets under development (нематеріальні активи на етапі розробки)

intangible assets under development (нематеріальні активи на етапі розробки)

identifiability (ідентифікація)

goodwill (гудвіл)

exchange for a non-monetary asset or assets (обмін на немонетарний актив чи активи)

internally generated intangible asset (внутрішньо генерований нематеріальний актив)

research (дослідження)

development (розробка)

amortisation (амортизація)

indefinite useful life (невизначений строк корисної експлуатації)

finite useful life (визначений строк корисної експлуатації)

exploration and evaluation assets (активи розвідки та оцінки)

exploration and evaluation expenditures (видатки розвідки та оцінки)

exploration for and evaluation of mineral resources (розвідка та оцінка мінеральних ресурсів)

expenditures related to the development of mineral resources (видатки, пов'язані з розробкою мінеральних ресурсів)

depletion expenses (витрати на виснаження)

accumulated depletion (накопичене виснаження)

successful efforts approach (підхід успішних зусиль)

full-cost approach (підхід повних витрат)

debt instruments (боргові інструменти)

investment in bonds (інвестиції в облігації)

market interest rate (ринковій відсотковій ставці)

face interest rate (номінальною відсотковою ставкою облігацій)

maturity amount (суми погашення)

annual cash recepts (щорічні грошові надходження)

amortised cost of a financial asset (амортизована собівартість фінансового активу)

initial amount (первісна сума)

effective interest method (метод ефективного відсотка)

effective interest rate (ефективна відсоткова ставка)

amortizing of the bond discount (амортизація дисконту облігації)

amortizing of the bond premium (амортизація дисконту облігації)

notes receivables, non-current (векселі до отримання, непоточні)

notes discount receivable (дисконт за векселями до отримання)

equity instrument (інструмент капіталу)

investments accounted for using the equity method (інвестиції, які обліковуються за методом капіталу)

control of an investee (контроль над інвестицією)

significant influence (суттєвий вплив)

joint control (спільний контроль)

investments in shares (інвестиції в акції)

gain on sale of investments (прибуток від продажу інвестицій)

loss on sale of investments (збиток від продажу інвестицій)

equity method (метод участі в капіталі)

dividends receivable (дивіденди до отримання)

cost method (метод собівартості)

allowance for investments (поправка на інвестиції)

unrealizable loss from investments (нереалізовані збитки від інвестицій)


 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси