Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
На чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про...Розкриття та інтерпретація інформації про забезпечення та умовні...Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітностіЯка додаткова інформація про рух грошових коштів розкривається у...Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформаціїНа що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках...Розкриття інформації у фінансовій звітності торговців цінними паперамиРозкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до...Розкриття та інтерпритація інформації про PP&E у фінансовій...Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розкриття та інтерпретація інформації про запаси у фінансовій звітності

Коли запаси реалізовані, їх залишкова сума повинна визнаватися expense in the period (витратами періоду), в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх NRV та всі losses of inventories (втрати запасів) повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення NRV, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.

У фінансових звітах слід розкривати формули собівартості та іншу інформацію про запаси (табл. 9.1). Інформація про балансову вартість різних видів утримуваних запасів та про ступінь змін у цих активах є важливою для користувачів фінансової звітності. Загальна класифікація запасів така: merchandise (товари), production supplies (виробничі запаси), materials (матеріали), work in progress (незавершене виробництво), finishedgoods (готова продукція).

Таблиця 9.1. Розкриття інформації про запаси у фінансових звітах згідно з IAS 2

Disclosure

Розкриття

(a)

he accounting policies adopted in measuring inventories, including the cost formula used

облікові політики, прийняті для оцінки запасів, включаючи використані формули собівартості

(b)

the total carrying amount of inventories and the carrying amount in classifications appropriate to the entity

загальну залишкову суму запасів та залишкову суму згідно з класифікаціями, прийнятними для суб'єкта господарювання

(c)

the carrying amount of inventories carried at fair value less costs to sell

залишкову суму запасів, відображених за справедливою вартістю мінус витрати на продаж

(d)

the amount of inventories recognised as an expense during the period

суму запасів, визнаних як витрати протягом періоду

(e)

the amount of any write-down of inventories recognised as an expense in the period

суму будь-якого часткового списання запасів, визнану як витрати протягом періоду

(f)

the amount of any reversal of any writedown that is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as expense in the period

суму будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, визнану як зменшення суми запасів, яка визнана як витрати періоду

(g)

the circumstances or events that led to the reversal of a write-down of inventories

the carrying amount of inventories pledged as security for liabilities

обставини або події, що спричинили сторнування часткового списання запасів

(h)

залишкову суму запасів, переданих під заставу для гарантії зобов'язань

Деякі суб'єкти господарювання приймають такий формат звіту про сукупний доход, за яким розкриваються інші суми, а не собівартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду. Згідно з цим іншим форматом суб'єкт господарювання подає аналіз витрат, застосовуючи класифікацію, що базується на характері витрат. У цьому випадку суб'єкт господарювання розкриває інформацію про витрати, визнані як витрати на сировину та витратні матеріали, витрати на оплату праці та інші операційні витрати разом із сумою чистої зміни в запасах за період.

Оскільки формули собівартості запасів впливають на фінансові результати і грошові потоки, їх слід обирати з урахуванням порядку відпуску запасів у виробництво або продаж (табл. 9.2).

Таблиця 9.2. Порівняння впливу формул FIFO і LIFO на ключові показники фінансових звітів

Показники

FIFO

LIFO

Cost of sales

(Собівартість реалізації)

менша

більша

Gross Profit (Валовий прибуток)

більший

менший

Working Capital (Робочий капітал)

більший (поточні активи більші)

менший (оборотні активи менші)

Cash Flow (Грошовий поток)

менший

більший (податки нижчі)

Перевага використання формули FIFO полягає у тому, що матеріальні запаси на кінець періоду оцінюються за цінами останніх закупок. Водночас, порівняно з іншими методами визначення реалізованих запасів в період росту цін метод FIFO надає більший прибуток, а в період зменшення цін - навпаки його зменшує.

Хоча визначення собівартості реалізованих запасів за формулою LIFO не відповідає реальному руху запасів, вважається, що її використання надає більш точне визначення величини прибутку, оскільки порівнює поточну виручку з поточною собівартістю реалізованих запасів.

Тому деякі аналітики вважають, що для розрахунку показників ліквідності доцільно використовувати собівартість запасів визначену за формулою FIFO, а для аналізу показників рентабельності доцільно використовувати показники витрат та прибутку, визначені за формулою LIFO.

Оскільки формула середньої вартості враховує усі ціни придбання запасів, то її використання вирівнює збільшення та зменшення цін за звітний період.

Проте іноді ці методи використовують для маніпуляції даними. Тому для порівняння фінансових коефіцієнтів компаній, які в обліку запасів застосовують формулу LIFO, з фінансовими коефіцієнтами інших компаній одної галузі необхідно скорегувати показники фінансових звітів cost flow (поток собівартості) за формулою FIFO, яка відображає вартість запасів більш адекватно.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

На чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про запаси в Примітках до річної фінансової звітності?
Розкриття та інтерпретація інформації про забезпечення та умовні зобов'язання у фінансовій звітності
Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітності
Яка додаткова інформація про рух грошових коштів розкривається у Примітках до річної фінансової звітності?
Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформації
На що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках до річно фінансової звітності щодо нематеріальних активів?
Розкриття інформації у фінансовій звітності торговців цінними паперами
Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності
Розкриття та інтерпритація інформації про PP&E у фінансовій звітності
Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси