Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бухгалтерський облік сумнівної та безнадійної дебіторської...Сумнівна дебіторська заборгованістьЗміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська...Дебіторська заборгованість і резерв сумнівних боргівАУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУОцінка та облік сумнівної заборгованостіБухгалтерський облік простроченої, сумнівної та безнадійної...Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської...Класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та облік рахунків до...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік сумнівної дебіторської заборгованості

Наслідком реалізації в кредит є отримання певних втрат від несплати деякими покупцями рахунків. Утім, компаніям більш вигідно отримати певні втрати ніж зменшити обсяги реалізації. Раніше, коли компанії не визначали doubtful accounts (сумнівнихрахунків), а визначали лише bad debts (безнадійні борги), їх списання здійснювалось шляхом віднесення на збитки у періоді виявлення:

Profit and Loss (Прибутки і збитки)

Accounts Receivables (Рахунки для отримання)

При такому методі, який отримав назву direct charge-off method (методу прямого списання безнадійних боргів), у Балансі відображали брутто-дебіторську заборгованість, що не відповідало принципу обачності. Зараз у Звіті про фінансовий стан дебіторську заборгованість відображають за чистою ре- алізаційною вартістю.

Облік сумнівної дебіторської заборгованості ведуть на контрактивному рахунку "Allowance for Doubtful Accounts" (Поправка на сумнівні рахунки) або "Allowance for Uncollectible Accounts" (Поправка на неоплачені рахунки). Раніш цей рахунок мав назву "Reserve for Bad Debts" (Резерв сумнівних боргів), але у сучасній практиці її майже не використовують. Нарахування сумнівної дебіторської заборгованості здійснюють на кінець звітного періоду як регулююче проведення за дебетом рахунку "Bad Debt Expense" (Витрати на безнадійні борги) та відображають у Звіті про сукупний дохід у складі операційних витрат:

31.12. Bad Debt Expense (Витрати на безнадійні борги)

Allowance for Doubtful Accounts (Поправка на сумнівні рахунки)

Зразок. 9.8. An example of Bad Debt Expense T-Account & Allowance for Doubtful T-Accounts Bad Debt Expense

Dr.

Cr.

Beginning Balance

0

Expense Adjustment

$ 6 320

Ending Balance

$ 6 320

Allowance for Doubtful Accounts

Dr.

Cr.

Beginning Balance

$ 19 000

Accounts Written Off

$ 10 000

Bad Debt Expense

$ 6 320

Ending Balance

$ 15 320

Сутність створення оціночного рахунку "Allowance for Doubtful Accounts " (Поправка на сумнівні рахунки) полягає у тому, що для відображення у звіті про фінансовий стан чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості вважається недоцільним кредитувати рахунок кожного сумнівного покупця. Лише коли буде визнано, що рахунок дебітора не буде оплачено (наприклад, цього дебітора було визнано банкротом), його заборгованість визнають безнадійною і списують шляхом зменшення поправки на сумнівні рахунки:

Allowance for Doubtful Accounts (Поправка на сумнівні рахунки) Accounts Receivables (Рахунки до отримання)

У разі, якщо після списання безнадійної заборгованості стало відомо, що її буде частково сплачено, здійснюють відновлення дебіторської заборгованості:

Accounts Receivables (Рахунки для отримання)

Allowance for Doubtful Accounts (Поправка на сумнівні рахунки)

В результаті такого використання рахунку "Allowance for Doubtful Accounts" (Поправка на сумнівні рахунки) іноді його сальдо може стати дебетовим. Це означає, що було недооцінено величину несплати. Водночас, низький рівень втрат внаслідок безнадійної заборгованості свідчить про занадто сувору кредитну політику компанії, що зменшує обсяги реалізації.

Крім поправки на сумнівні рахунки зарубіжні компанії можуть також створювати резерви для можливого повернення товарів та всієї поточної дебіторської заборгованості, включаючи векселі до отримання.

В зарубіжній практиці використовують два методи визначення витрат на сумнівні борги та величини сумнівної дебіторської заборгованості (рис. 9.12):

percentage of sales method (метод відсотку від реалізації), який базується на принципі відповідності доходів і витрат, і тому витрати на сумнівні рахунки відображають в періоді виникнення доходів від реалізації в кредит;

percentage of receivables method (метод відсотку від дебіторської заборгованості), який Грунтується на застосуванні принципу обачності, і тому витрати на сумнівні рахунки визначають виходячи зі стану сальдо рахунків дебіторів за термінами прострочення їх оплати на кінець звітного періоду.

Методи визначення Allowance for Doubtful Accounts

Рис. 9.12. Методи визначення Allowance for Doubtful Accounts

За методом відсотку від реалізації визначають витрати на сумнівні борги як добуток нетто-реалізації у кредит за звітний період та можливого відсотку її несплати. При цьому відсоток несплати нетто-реалізації звітного року визначають на рівні середнього відсотку несплати минулих років з урахуванням поточних економічних умов.

Приклад 9.10

31.12. Сальдо рахунків на кінець року у general ledger (головній книзі): Accounts Receivables (Рахунки до отримання)$ 400 000

Beginning Allowance for Doubtful Accounts (Поправка на сумнівні рахунки)$ 19 000 Credit Sales (Реалізація у кредит)$ 500 000 Accounts Written Off - $ 10 000

Analyzing Estimates of Accounts Written Off for 5 years

1

2

3

4

З

Total

Credit Sales

S З40 000

S З70 000

S 330 000

S ббО 000

S 700 000

3 000 000

Accounts

Written Off

4 400

4 800

6 200

З 000

6 600

27 000

Для визначення витрат на сумнівні борги компанія застосовує percentage of sales method (метод відсотку від реалізації)

31.12. Average percentage = 27 000 / 3 000 000 100 % = 0.9 % Bad Debts Expense = $ 500 000 • 0.9 % = $ 4 500

Bad Debts Expense (Витрати на сумнівні борги) 4 500

Allowance for Doubtful Accounts (Поправка на сумнівні рахунки) 4 500

При застосуванні методу відсотку від нетто-реалізації кінцеве сальдо рахунку "Allowance for Doubtful Accounts " (Поправка на сумнівні рахунки) дорівнює початковому залишку сумнівної дебіторської заборгованості плюс витрати на сумнівні борги звітного року та мінус списання безнадійної дебіторської заборгованості у звітному році:

За методом відсотку від дебіторської заборгованості визначають величину сумнівної заборгованості по кожній групі рахунків до отримання за строками прострочення. При цьому вважають, що чим більше строк прострочення оплати рахунку, тим більше ймовірність, що рахунок не буде оплаченим.

Тому витрати на сумнівні борги за звітний рік визначають як різницю між прогнозованою величиною сумнівної заборгованості та її фактичною величиною на кінець року. Або:

Приклад 9.11

31.12. Сальдо рахунків на кінець року у general ledger (головній книзі): Accounts Receivables (Рахунки до отримання) — $ 400 000 Allowance for Doubtful Accounts (Поправка на сумнівні рахунки) — $ 9 000 Credit Sales (Реалізація у кредит) — $ 500 000 Accounts Written Off — $ 10 000

Analvzine Estimates of Uncollectible Accounts

Accounts

Percent of Accounts

Allowance for

Receivables

Receivables

Doubtful Accounts

Строк оплати не настав

172 000

1

1 720

1-30 днів після строку

120 000

3

3 600

31-60 днів після строку

80 000

6

4 800

61-90 днів після строку

12 000

10

1 200

більше 90 днів після строку

16 000

25

4 000

Всього

400 000

15 320

Для визначення витрат на сумнівні борги компанія застосовує percentage of receivables method (метод відсотку від дебіторської заборгованості)

31.12. Bad Debts Expense = 15 320 — 9 000 = $ 6 320

Bad Debts Expense (Витрати на сумнівні борги) 6 320 Allowance for Doubtful Accounts (Поправка на сумнівні рахунки) 6 320

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси