Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Коли виникає потреба у відкритті рахунка для обліку грошових коштів...ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВОрганізація контролю грошових коштів і фінансових інвестиційОблік грошових коштівОблік інших коштівОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ІНШИХ КОШТІВХарактеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами)...ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ, ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ФІНАНСОВИХ...ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік грошових коштів та короткострокових інвестицій

Згідно з IAS 1 "Presentation of Financial Statements " у Statement offinancial position (звіті про фінансовий стан) грошові кошти та грошові еквіваленти слід відображати одною статею "Cash and cash equivalents". При цьому відповідно до IAS 7 "Statement of Cash Flows " (Звіт про грошові потоки) поняття "Cash " включає cash on hand (грошову готівку) та demand deposits (депозити до запитування), а поняття "Cash equivalents " означає короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості (рис. 9.13).

Поняття грошових коштів та грошових еквівалентів згідно з IAS 7

Рис. 9.13. Поняття грошових коштів та грошових еквівалентів згідно з IAS 7

В практиці подання фінансових звітів зарубіжними корпораціями грошові кошти та короткострокові інвестиції відображають по різному. Так, до консолідованого Звіту про фінансовий стан американської корпорації-конгломерату General Electric Company включено статті:

in million of dollars at 31December

2010

2009

Cash and equivalents Investment securities

78,958 43,938

70,488 51,343

У консолідованому Балансі американської автомобільної корпорації Chevron такі активи відображено статтями:

in million of dollars at December 31

2010

2009

Cash and cash equivalents Time deposits Marketable securities

14,060 2,855 155

8,716 106

У Балансі американської корпорації Microsoft використовуються більш традиційні назви статей:

in million of dollars at 30 June

2010

2009

Cash and cash equivalents

Short-term investments (including securities loaned of $62 and $1,540)

$ 5,505 31,283

$ 6,076 25,371

Total cash, cash equivalents, and short-term investments

36,788

31,447

У Балансі англійської групи TESKO PLC також використовуються традиційні назви статей:

£ million year ended 26 February

2011

2010

Short-term investments Cash and cash equivalents

1,022 1,870

1,314 2,819

У консолідованому Балансі англійської TT electronics plc грошові кошти та короткострокові інвестиції представлено статтями:

£million at 31 December

2010

2009

Derivative financial instruments Cash and cash equivalents

0.4 44.8

0.3 24.7

У консолідованому Звіті про фінансовий стан фінської компанії у галузі телекомунікації Nokia подібні активи відображено більш розгорнуто:

EURm at 31 December

2010

2009

Other financial assets

378

329

Investments at fair value through profit and loss, liquid assets

911

580

Availableforsale investments, liquid assets

3 772

2 367

Availableforsale investments, cash equivalents

5 641

4 784

Bank and cash

1 951

1 142

В практиці американських підприємств поняття "Cash (грошові кошти)" включає грошову готівку, кошти на банківських рахунках та будь-які документи, які приймаються банками та негайно відносяться на рахунок вкладника, а саме: розрахункові чеки, грошові перекази, банківські векселі.

Компанія, яка тимчасово має грошових коштів більше, ніж необхідно для сплати поточних зобов'язань, може з метою отримання додаткового доходу вкласти їх надлишок в ощадні рахунки, депозитні сертифікати (які являють собою інвестиційні контракти), державні цінні папери та цінні папери інших корпорацій. У випадку, якщо останні планується утримувати менше одного року, їх класифікують як short-term investments (короткострокові інвестиції). При цьому, якщо за необхідності їх можна використати для погашення поточних зобов'язань, їх визнають cash equivalents (грошовими еквівалентами).

В залежності від розміщення грошових коштів, на американських підприємствах їх облік ведеться на рахунках: Petty Cash (Дрібна каса), Cash in Hand (Готівкові грошові кошти), Regular Checking Account (Поточний чековий рахунок), Payroll Checking Account (Платіжний чековий рахунок), Saving Account (Ощадний рахунок).

Для обліку грошових еквівалентів спеціальних рахунків не використовують і тому їх облік, як і інших короткострокових інвестицій здійснюється на рахунку Short-term Investments (Короткострокові інвестиції) або рахунках Investments - Money Market (Інвестиції грошовий ринок), Investments - Certificates of Deposits (Інвестиції депозитні сертифікати) тощо.

Зарубіжні компанії, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, здійснюють операції не лише у своїй functional currency (функціональній валюті), але й у валюті інших країн - foreign currency (іноземній валюті). На міжнародному рівні облік операцій в іноземній валюті регулюється IAS 21 "The effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Впливи змін валютних обмінних курсів) (рис. 9.14).

Визначення валют та курсових різниць згідно з IAS 21

Рис. 9.14. Визначення валют та курсових різниць згідно з IAS 21

Найбільш простими операціями в іноземній валюті є придбання та реалізація товарів і послуг. Наприклад, якщо американська компанія здійснює придбання товарно-матеріальних цінностей у японського постачальника, який надіслав комерційний рахунок не у доларах, а в японських ієнах, то на дату закупки буде здійснено запис у доларах по обмінному курсу на цю дату:

Purchase (Закупки)

Accounts Payable (Рахунки до оплати)

У випадку, якщо на дату проведення розрахунків exchange rate (обмінний курс) не співпадає з обмінним курсом, що діяв на дату здійснення операції, exchange difference (курсові різниці) обліковують на рахунку Exchange gain or loss (курсовий дохід або збиток) та відображують у Звіті про сукупний дохід. Так, якщо курс японської ієни зменшиться по відношенню до американського долара, то на дату оплати буде відображено курсовий дохід:

Accounts Payable (Рахунки до оплати) Cash (Грошові кошти)

Exchange gain / loss (Курсовий дохід / збиток)

У випадку реалізації товарів в іноземній валюті на дату реалізації роблять запис:

Accounts Receivables (Рахунки до отримання) Sales (Реалізація)

А на дату надходження іноземної валюти, якщо курс іноземної валюти зменшиться, то запис буде таким:

Cash (Грошові кошти)

Exchange gain / loss (Курсовий дохід /збиток)

Accounts Receivables (Рахунки до отримання)

Наприкінці місяця зарубіжні компанії проводять bank reconciliation (банківську звірку) шляхом порівняння даних обліку і даних bank statement (банківського звіту) для виведення остаточного сальдо рахунку грошових коштів. Необхідність цієї процедури обумовлена відмінністю залишку грошових коштів за даними бухгалтерського обліку від залишку грошових коштів за банківським звітом (зразок 9.9). Такі відмінності можуть бути обумовлені: помилками в розрахунках надходжень та виплат грошових коштів; банківськими зборами або відсотками, які банк утримав за овердрафт або обслуговування рахунку, але ще не повідомив компанію; відмінностями в часі надходжень і витрачань грошових коштів (коли наприклад, підприємство видало чек, який відобразило в обліку, але цей чек ще не було представлено в банк до оплати і відповідно не знайшло відображення у банківському звіті).

Перевірка сальдо рахунку "Cash" полягає в наступному:

до сальдо, що відображено в обліку підприємства додають (вираховують) суми операцій, які відображені у банківському звіті, але не відображені в обліку підприємства (збір за обслуговування, відсотки на залишок рахунку), і на ці суми роблять додаткові проводки;

до сальдо за банківським звітом додають (вираховують) суми операцій, що відображені в обліку підприємства, але не відображені у банківському звіті (видані, але не пред'явлені до оплати чеки; депозити на шляху).

Величини, які отримані в результаті першого і другого розрахунку, мають співпадати та уявляють собою вивірене сальдо рахунку грошових коштів. Необхідні корегування американські компанії вносять в cash receipts journal (журнал грошових надходжень) та cash payments journal (журнал грошових виплат), англійські компанії - в cash book (грошову книгу).

Зразок. 9.9. An example of a Bank Statement from turbocashuk.com/

An example of a Bank Statement from turbocashuk.com/

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси