Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬВідображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за...Облік розрахунків за зобов'язаннямиОблік довгострокових зобов'язань з орендиОблік довгострокових і поточних зобов'язань
Оцінка та облік зобов'язаньСутність, класифікація та оцінка зобов'язаньВиди зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські,...Облік розрахунків за зобов'язаннямиОсобливості оцінки цілісних майнових комплексів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ


Види зобов'язань та особливості їх оцінки

Згідно з The Conceptual Framework for Financial Reporting (Концептуальною основої фінансової звітності) та IAS 37 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи)":

liability (зобов'язання) - теперішня заборгованість суб'єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, котрі втілюють у собі економічні вигоди.

Визначення зобов'язання згідно з Conceptual Framework 2010 та IAS 37

Рис. 10.1. Визначення зобов'язання згідно з Conceptual Framework 2010 та IAS 37

Основна характеристика зобов'язання полягає в тому, що суб'єкт господарювання має теперішню заборгованість. Погашення теперішньої заборгованості може здійснюватися різними способами, наприклад, шляхом:

сплати грошових коштів;

передачі інших активів;

надання послуг;

(ф) заміни даної заборгованості іншою заборгованістю;

(е) перетворення даної заборгованості на власний капітал (рис. 10.2).

Зобов'язання може бути погашене й іншим шляхом, наприклад, якщо кредитор відмовляється від своїх прав або позбувається їх.

Способи погашення зобов'язань згідно з IAS 2

Рис. 10.2. Способи погашення зобов'язань згідно з IAS 2

An obligating event (подія, що обов'язує) - подія, що створює юридичну чи конструктивну заборгованість, яка призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню зобов'язання (рис. 10.3).

A legal obligation (юридична заборгованість) - це заборгованість, яка виникає внаслідок:

контракту (його явних або неявних умов);

законодавства або

іншої дії закону.

A constructive obligation (конструктивна заборгованість) - це заборгованість, яка є наслідком дій суб'єкта господарювання, коли:

суб'єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність згідно з порядком, установленим минулою практикою, опублікованими політиками чи достатньо конкретною поточною заявою; та

як наслідок, суб'єкт господарювання створив в інших сторін обґрунтоване очікування, що він виконає ці зобов'язання.

Види заборгованостей згідно з IAS 37

Рис. 10.3. Види заборгованостей згідно з IAS 37

Зобов'язання - це обов'язок чи відповідальність діяти або робити певним чином. Зобов'язання можуть мати юридичну силу внаслідок контрактних зобов'язань або законодавчих вимог. Але зобов'язання також виникають у результаті повсякденної ділової практики, традиції та бажання підтримувати добрі ділові стосунки або діяти справедливо. Якщо, наприклад, суб'єкт господарювання вирішує змінити політику і виправити недоліки своєї продукції, які виявилися після закінчення гарантійного строку, суми очікуваних витрат щодо вже реалізованих товарів вважатимуться зобов'язанням суб'єкта господарювання.

Згідно з міжнародними стандартами окремі зобов'язання можуть значною мірою вимірюватися тільки із застосуванням попередніх оцінок. Деякі суб'єкти господарювання описують такі зобов'язання як provisions (забезпечення).

Provision (забезпечення) - зобов'язання з невизначеним строком або сумою (рис 10.4).

Provisions слід визнавати, якщо:

суб'єкт господарювання має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події;

ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і виконання зобов'язання;

можна достовірно оцінити суму заборгованості.

У разі невиконання зазначених умов provisions не визнається.

Визначення забезпечень та критеріїв їх визнання згідно з ІAS 37

Рис. 10.4. Визначення забезпечень та критеріїв їх визнання згідно з ІAS 37

В окремих країнах provisions не визнаються як зобов'язання, оскільки концепція зобов'язання визначена вузько й охоплює тільки ті суми, котрі можуть бути визначені без застосування попередніх оцінок. Міжнародне визначення зобов'язань базується на ширшому підході. Отже, якщо provisions містить теперішню заборгованість і відповідає решті визначення, воно розглядається як зобов'язання, навіть якщо його сума має бути попередньо оцінена. Прикладами є забезпечення платежів, що мають бути зроблені згідно з існуючими гарантіями та забезпеченням пенсійної заборгованості.

Фінансові звіти висвітлюють фінансовий стан суб'єкта господарювання наприкінці його звітного періоду, а не його можливий стан у майбутньому, Отже, provisions не визнається щодо витрат, які необхідно понести для здійснення діяльності в майбутньому. Єдиними зобов'язаннями, визнаними у звіті про фінансовий стан суб'єкта господарювання, є ті, що існують на кінець звітного періоду.

Згідно з IAS 37 сума, визнана як provisions, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення present obligation на кінець звітного періоду. Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення present obligation, - це сума, яку суб'єкт господарювання обґрунтовано сплатив би для погашення заборгованості або передав би її третій стороні на кінець звітного періоду.

У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, amoumt of provisions (сума забезпечення) має бути present value of the expenditures (теперішньою вартістю видатків), які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання.

Provisions слід переглядати на кінець кожного звітного періоду та коригувати для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов'язання, provisions слід сторнувати. Коли застосовується дисконтування, залишкову суму забезпечення збільшують у кожному періоді для відображення плину часу. Це збільшення визнають як витрати на позики.

Provisions слід використовувати лише для тих видатків, для яких це provisions було створено з самого початку.

Окрім IAS 37 облік забезпечень регламентують:

IAS 11 "Construction Contracts (Будівельні контракти)";

IAS 12 "Income Taxes (Податки на прибуток)";

IAS 17 "Leases (Лізинг)";

IAS 19 "Employee Benefits (Виплати працівникам)";

IFRS 4 "Insurance Contracts (Страхові контракти)".

Згідно з IAS 37 суб'єктові господарювання слід розрізняти contingent liabilities (умовні зобов'язання) - які не визнаються як зобов'язання, тому що вони є або:

можливою заборгованістю, яка виникає внаслідок минулих подій і існування якої підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання, або

теперішньою заборгованістю, яка не визнається, оскільки:

немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості, або

суму заборгованості не можна оцінити достатньо достовірно (рис. 10.5).

Визначення умовного зобов'язання згідно з IAS 37

Рис. 10.5. Визначення умовного зобов'язання згідно з IAS 37

Інколи не ясно, чи є існуюче зобов'язання. У таких випадках минулу подію вважають такою, що спричиняє існуюче зобов'язання, якщо, беручи до уваги всі наявні свідчення, є скоріше можливим, аніж неможливим те, що існуюче зобов'язання є на кінець звітного періоду.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси