Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬВідображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за...Облік розрахунків за зобов'язаннямиОблік довгострокових зобов'язань з орендиОблік довгострокових і поточних зобов'язаньОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬОблік інших довгострокових зобов'язаньОблік довгострокових орендних зобов'язаньБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ІНШИХ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік довгострокових лізінгових зобов'язань

Альтернативним способом придбання активів у випадку нестачі готівки є придбання активів у формі лізингу.

Lease (лізинг) - це угода, згідно з якою lessor (лізингодавець) передає lessee (лізингоодержувачу) в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу (рис. І0.6).

Finance lease (фінансовий лізинг) - це лізинг, за яким передаються в основному всі ризики та винагороди щодо володіння активом. Право власності може з часом передаватися або не передаватися.

Ризики включають можливість збитків від простоїв або технічної застарілості та коливань у надходженнях унаслідок зміни економічних умов.

Винагороди можуть бути представлені у формі очікування рентабельного функціонування протягом строку економічної експлуатації активу та прибутку від зростання вартості або реалізації ліквідаційної вартості.

Operating lease (операційний лізинг) - це будь-який інший лізинг, крім фінансового.

Визначення фінансового і операційного лізингу згідно з IAS 17

Рис. 10.6. Визначення фінансового і операційного лізингу згідно з IAS 17

Згідно з IAS 17 прикладами ситуацій, які, як правило, ведуть до класифікації lease як finance lease є (рис. І0.7):

лізинг передає лізингоодержувачу право власності на актив наприкінці lease term (строку лізингу);

лізингоодержувач має право вибору придбати актив за ціною, що, як очікується, буде значно нижчою за справедливу вартість на дату, коли вибір може бути здійснений, і достатньою для обґрунтованої впевненості на inception of the lease (початку лізингу) в тому, що вибір буде здійснено;

lease term (строк лізингу) становить більшу частину economic life (строку економічної експлуатації) активу, навіть якщо право власності не передається;

на початку лізингу теперішня вартість мінімальних лізингових платежів дорівнює принаймні в основному всій справедливій вартості отриманого у лізинг активу;

отримані у лізинг активи мають такий особливий характер, що тільки лізингоодержувач може використовувати їх, не здійснюючи значних модифікацій.

Приклади класифікації лізингу як фінансового згідно з IAS 17

Рис. 10.7. Приклади класифікації лізингу як фінансового згідно з IAS 17

Lease term (строк лізингу) - це невідмовний період, на який лізингоодержувач уклав угоду про лізинг активу, та будь-які наступні терміни, протягом яких лізингоодержувач має вибір щодо подовження строку лізингу активу з подальшою оплатою або без неї і на початку строку лізингу існує обгрунтована впевненість, що це право вибору лізингоодержувача буде здійсненим.

The inception of the lease (початок лізингу) - дата, яка настає раніше: або дата підписання лізингової угоди, або дата згоди сторін виконувати зобов'язання щодо основних положень угоди. На цю дату лізинг класифіковано або як операційний, або як фінансовий лізинг (у випадку фінансового лізингу, визначено суми, що їх слід визнавати).

Economic life (строк економічної експлуатації) - це:

або період, протягом якого очікується використання активу одним чи кількома користувачами;

або кількість одиниць продукції чи подібних одиниць, на яку один або кілька користувачів очікують отримати від активу.

В США замість терміну finance lease (фінансовий лізинг) використовують термін capital lease (капітальний лізинг), яким визнається лізинг, якщо на початку строку передбачає одну з умов: 1) на кінець строку дії лізингу право власності на майно перейде лізингоодержувачу; 2) умови лізингу включають право придбання майна за ціною угоди; 3) строк лізингу становить не менш 75 % економічного строку експлуатації майна; 4) поточна дисконтована вартість лізингових платежів на початок дії лізингу дорівнює 90 % ринкової вартості майна за вирахуванням усіх податкових кредитів, пов'язаних з цим майном.

Minimum lease payments (мінімальні лізингові платежі) - це платежі, що здійснюються або можуть здійснюватися лізингоодержувачем протягом строку лізингу (за винятком непередбаченої лізингової плати, вартості послуг та податків, що підлягають сплаті, лізингодавцем і поверненню лізингодавцю), а також:

для лізингоодержувача - будь-які суми, гарантовані лізингоодержувачем або стороною, пов'язаною з лізингоодержувачем;

для лізингодавця - будь-яка ліквідаційна вартість, гарантована лізингодавцю:

лізингоодержувачем; або

стороною, пов'язаною з лізингоодержувачем; або

третьою стороною, непов'язаною з лізингоодержувачем і здатною з фінансової точки зору погасити заборгованість за гарантією.

Ставкою дисконту, яку слід застосовувати при обчисленні теперішньої вартості мінімальних лізингових платежів, є:

interest rate implicit in the lease (припустима ставка відсотка у лізингу) - це ставка дисконту, що на початку строку лізингу веде до того, що сукупна теперішня вартість мінімальних лізингових платежів та негарантованої ліквідаційної вартості має дорівнювати сумі справедливої вартості зданого в лізинг активу та будь-яких прямих первісних прямих витрат лізингодавця;

якщо її неможливо визначити, то слід застосовувати lessee's incremental borrowing rate (відсоткову ставку додаткових запозичень лізингоодержувача) - це відсоткова ставка, що її мав би сплачувати лізингоодержувач за подібний лізинг, або, якщо її неможливо визначити, ставку, яку на початку строку лізингу сплачував би лізингоодержувач за запозичення коштів, необхідних для придбання активу, на подібний строк та за подібною гарантією.

Приклад 10.16

15.12.09. Компанія підписала угоду про лізинг устаткування на 5 років з щорічною виплатою лізингової плати лізингодавцю наприкінці кожного року у сумі $ 2 400: економічний строк експлуатації устаткування - 8 років. справедлива вартість устаткування на початок лізингу - $ 10 000. залишкова вартість устаткування наприкінці строку лізингу - $ 2 000.

вартість залучення додаткових коштів лізингоодержувача - 10 % за рік.

Lessee (лізингоодержувач)

Мінімальні лізингові платежі для лізингоодержувача (та лізингодавця): платежі, що здійснюються лізингоодержувачем протягом строку лізингу 2 400 • 5 років =

$ 12 000

гарантована остаточна вартість на кінець строку лізингу $ 2 000

Разом $ 14 000

Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів лізингоодержувача за ставкою дисконтування 10 % дорівнює: PV = 2400 • 3.791 + 2000 • 0.6209 = $ 10340,

що становить більше ніж 90 % від справедливої вартості отриманого у лізинг устаткування. Тобто лізинг слід класифікувати як фінансовий.

Припустима ставка відсотку при лізингу, визначена методом проб і помилок, становить 11, 21 %.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси