Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Невідповідністю окремих елементів облікової політики принципам...Облікова політика як елемент організації функціонування...Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як...
Невідповідністю окремих елементів облікової політики принципам...Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика...Облікова політика як елемент організації функціонування...
Переваги застосування технологій e-banking для учасників електронного...Сфера застосування витратних методів, їхні переваги і недолікиВиди організаційних структур, їх переваги та недоліки
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Недоречністю застосування окремих елементів облікової політики

Так, пункт 16 П(С)БО 7 "Основні засоби" дозволяє підприємствам проводити переоцінку об'єктів основних засобів, якщо їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. При цьому пунктом 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів запропоновано два альтернативних способи визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів, згідно з якими порогом суттєвості може прийматися величина, що дорівнює:

1) 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості;

2) 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства.

Проте, нескладні арифметичні підрахунки з метою порівняння зазначених способів визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів доводять їх нерівноправність та вартісну невідповідність, і, загалом, економічну недоцільність застосування другого способу. Оскільки, у разі отримання підприємством чистого прибутку у розмірі 500 грн., при застосуванні другого способу встановлення порогу суттєвості бухгалтеру доведеться проводити переоцінку основних засобів, якщо їх залишкова вартість більше, ніж на 5 грн. відрізнятиметься від справедливої вартості об'єкту.

Пунктом 27 П(С)БО 7 "Основні засоби" визначено, що амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів поряд з іншими методами може нараховуватися у розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання об'єкта. На думку авторів, застосування такого методу нарахування амортизації є необґрунтованим, оскільки нівелює різницю між оборотними й необоротними активами, призводить до нерівномірного накопичення витрат і порушення принципу відповідності доходів і витрат.

Не розкриттям або поверхневим розкриттям сутності і методики застосування окремих елементів облікової політики

Зокрема, недостатньо розкритими в нормативних документах до сьогодні залишаються порядок розподілу загальновиробничих витрат на змінні та постійні, порядок застосування методу абсолютної суми сумнівної заборгованості при нарахуванні резерву сумнівних боргів, порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи, порядок застосування прямого способу обліку транспортно-заготівельних витрат тощо.

Взагалі не визнаються елементами облікової політики та не розкриваються в нормативних документах альтернативні способи обліку готової продукції і товарних запасів, способи оцінки незавершеного виробництва.

Відсутністю рекомендацій щодо сфери застосування альтернативних прийомів і способів для конкретних об'єктів обліку та критичної оцінки їх переваг і недоліків

Найскладнішою проблемою формування облікової політики вітчизняних підприємств є вибір найбільш ефективного, економічно обґрунтованого і виправданого з точки зору формування фінансових результатів та досягнення тактичних і стратегічних цілей бізнесу варіанту обліку чи оцінки конкретного об'єкту. Проте чинні нормативні документи не містять детальної характеристики сфери застосування, переваг і недоліків альтернативних елементів облікової політики, не розкривають ступінь їх впливу на фінансові результати, оцінку вартості майна та процес прийняття рішень. Тому цей вибір на практиці часто стає формальним. Елементи облікової політики обираються несвідомо, без урахування можливостей їх застосування до конкретних об'єктів та особливостей діяльності підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Невідповідністю окремих елементів облікової політики принципам обачності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат
Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-економічної служби суб'єкта господарювання
Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як елемента системи управління
Невідповідністю окремих елементів облікової політики принципам обачності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат
Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика проведення звірки показників звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітність
Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-економічної служби суб'єкта господарювання
Переваги застосування технологій e-banking для учасників електронного бізнес-процесу
Сфера застосування витратних методів, їхні переваги і недоліки
Види організаційних структур, їх переваги та недоліки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси