Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Як обліковуються доходи і витрати від списання активів?Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до судуІнші витратиВитрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів,...Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або...Облік витрат на поліпшення та підтримку основних засобів і...Витрати на поліпшення якості продукції, основні чинники її підвищення...Групування основних засобівНаступні витрати та переоцінка, пов'язані з основними засобамиВитрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні,...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок списання витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів

Відповідно до п. 15 П(С)БО 7 "Основні засоби" витрати, що здійснюються підприємством для підтримання об'єкта основних засобів у робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Згідно з п. 15 П(С)БО 7 "Основні засоби" та п. 2.30 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта внаслідок модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, повинні включатися у первісну вартість об'єкта основних засобів. При цьому первісна вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, у порядку, встановленому податковим законодавством.

Відповідно до ст. 146.11 Податкового кодексу України первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

Відповідно до ст. 146.12 Податкового кодексу України сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат.

Таким чином, у фінансовому обліку підприємствам надається право самостійно визначати капіталізувати витрати, пов'язані із поліпшенням об'єкта основних засобів, чи відносити їх до витрат звітного періоду; у податковому обліку така альтернатива відсутня, оскільки встановлено безальтернативний порядок обліку таких витрат. Зазвичай, підприємства намагаються уникнути розбіжностей між даними фінансового та податкового обліку, тому у розпорядчому документі про облікову політику підприємства доцільно зазначити порядок капіталізації витрат, пов'язаних із поліпшенням основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Приклад 2.3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку накопичення та списання витрат на поліпшення основних засобів.

Умова завдання

Підприємство утримує легковий автомобіль адміністративного призначення. У першому кварталі 2014 р. на поточний ремонт легкового автомобіля підрядним способом, що проводиться вперше, витрачено 800,00 грн., крім того, ПДВ - 20 %.

Послуги організації, що здійснювала ремонт, оплачено у повному обсязі.

У другому кварталі 2014 р. підприємство здійснило модернізацію власного комп'ютера підрядним способом на суму 1800,00 грн., крім того ПДВ - 20 %. Послуги організації, що здійснювала модернізацію, оплачено у повному обсязі.

Рішення

Ремонт легкового автомобіля було здійснено для підтримання його у робочому стані, тому відповідно до п. 15 П(С)БО 7 "Основні засоби" витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Бухгалтерські проведення з обліку поточного ремонту легкового автомобіля підрядним способом на рахунках бухгалтерського обліку наведено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Бухгалтерські проведення з обліку поточного ремонту легкового автомобіля підрядним способом

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Відображено вартість ремонтних робіт, здійснених підрядним способом

92 "Адміністративні витрати"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

800,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 %

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

160,00

Сплачено заборгованість перед підрядниками грошовими коштами із поточного рахунку

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

960,00

Витрати на модернізацію комп'ютера, що передбачає потенційне зростання економічних вигід від його використання, згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 14), включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів.

Бухгалтерські проведення з обліку модернізації комп'ютера на рахунках бухгалтерського обліку наведено у табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Бухгалтерські проведення з обліку модернізації комп'ютера

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Відображено вартість робіт з модернізації основних засобів, здійсненої підрядним способом

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

1800,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 %

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

360,00

Збільшено первісну вартість основних засобів на суму витрат, пов'язаних з модернізацією основних засобів

104 "Основні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

1800,00

Сплачено заборгованість перед підрядниками грошовими коштами із поточного рахунку

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 " Поточні рахунки в національній валюті"

2160,00

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси