Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік надходження товарів в результаті товарообмінних операційОблік реалізації товарів зі знижкамиДокументальне оформлення та облік реалізації товарів і тариОсобливості документального оформлення та облік надходження сировини...Документальне оформлення та облік реалізації товарівОблік товарних запасівПервинна документація з обліку товарівОблік товарівОблік нестач виявлених при прийманні товаруОблік товарних втрат та переоцінки товарів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Способи обліку товарів

У вітчизняній практиці сформувалося два способи обліку товарів:

1) за купівельними цінами;

2) за продажними цінами.

Порівняння умов застосування зазначених способів обліку товарів наведено у табл. 3.8.

Таблиця 3.8. Умови застосування різних способів обліку товарів

Облік товарів за купівельними цінами

Облік товарів за продажними цінами

- наявність підрозділів як роздрібної, так і оптової торгівлі;

- наявність широкої номенклатури товарів з суттєвими відмінностями у відсотку торговельної націнки та широкого застосування практики знижок;

- для підприємства, серед користувачів звітності яких домінують зарубіжні партнери (завдяки відсутності методу обліку за цінам продажу у міжнародній практиці)

- для підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування;

- за умови нестабільного відсотка торговельної націнки;

- за необхідності зменшення трудомісткості облікових процедур;

- необхідність посилення контролю за реалізацією товарів нижче собівартості

Облік товарів за купівельними цінами передбачає оприбуткування, зберігання і списання товарів при їх продажу за купівельними цінами. При цьому купівельна ціна - це ціна постачальника без ПДВ. Продажна ціна формується тільки при продажу товарів за формулою (3.4):

де, ПЦ - продажна ціна товарів; КЦ - купівельна ціна товарів; ТН - торгова націнка; ПДВ - податок на додану вартість.

Цей спосіб використовується в оптовій торгівлі (в роздрібній торгівлі і ресторанному бізнесі - лише за наявності комп'ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення). Він є простим у застосуванні, економічно виправданим, оскільки дає можливість легко реагувати на зміну кон'юнктури ринку відповідним розміром торговельної націнки, не потребує проведення переоцінки на товари у разі зміни продажної ціни, але вимагає організації натурально-вартісного обліку товарів у розрізі їх найменувань.

При цьому способі для обліку товарів використовується рахунок 281 "Товари на складі". Він є активним, балансовим. За дебетом рахунку 281 "Товари на складі" відображається надходження товарів на склад, за кредитом - їх вибуття внаслідок продажу, нестачі, псування, уцінки або іншого списання. Сальдо означає залишки товарів на складі на певну дату і відображається у 2 розділі активу Балансу за рядком 1100 "Запаси".

Типова кореспонденція рахунків з обліку товарів за купівельними цінами наведена в табл. 3.9.

Таблиця 3.9. Типова кореспонденція рахунків з обліку товарів за купівельними цінами

Зміст господарської операції | Дебет | Кредит

Надходження товарів від постачальників

Надійшли товари від постачальників за купівельними цінами

281 "Товари на складі"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20%

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Реалізація товарів покупцям

Відображено дохід від реалізації товарів покупцям за продажними цінами (купівельна ціна + торгова націнка + ПДВ 20%)

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

702 "Дохід від реалізації товарів"

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (1/6 від доходу від реалізації)

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

Відображено собівартість реалізованих товарів (за купівельними цінами)

902 "Собівартість реалізованих товарів"

281 "Товари на складі"

Приклад 3.5. Відобразити господарські операції з обліку руху товарів за купівельними цінами на рахунках бухгалтерського обліку.

Умова завдання Надійшли товари від постачальників за купівельними цінами на суму 1000,00 грн., ПДВ - 20%. Товари реалізовані покупцям за безготівковими розрахунками з націнкою 30%.

Рішення

Бухгалтерські проведення з обліку руху товарів за купівельними цінами наведено у табл. 3.10.

Таблиця 3.10. Бухгалтерські проведення з обліку руху товарів за купівельними цінами

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Надходження товарів від постачальників

Надійшли товари від постачальників за купівельними цінами

281 "Товари на складі"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

1000,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20%

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

200,00

Реалізація товарів покупцям

Відображено дохід від реалізації товарів вітчизняним покупцям за продажними цінами (купівельна ціна 1000 + торгова націнка 30% + ПДВ 20%)

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

702 "Дохід від реалізації товарів"

1560,00

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (1/6 від доходу від реалізації)

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

260,00

Відображено собівартість реалізованих товарів (за купівельними цінами)

902 "Собівартість реалізованих товарів"

281 "Товари на складі"

1000,00

Облік товарів за продажними цінами передбачає оприбуткування, зберігання і списання товарів при їх продажу за продажними цінами. При цьому продажна ціна формується уже при надходженні товарів за формулою (3.4):

де, ПЦ - продажна ціна товарів; КЦ - купівельна ціна товарів; ТН - торгова націнка; ПДВ - податок на додану вартість.

Цей спосіб застосовується в роздрібній торгівлі та ресторанному бізнесі. Він є технічно складнішим і не зовсім виправданим, оскільки продажна ціна формується при надходженні товарів і у разі зміни кон'юнктури ринку розмір торговельної націнки може коригуватися лише шляхом проведення переоцінки, потребує ведення відокремленого обліку торговельної націнки, але не вимагає організації натурально-вартісного обліку товарів у розрізі їх найменувань.

При цьому способі для обліку товарів використовується два рахунки:

- рахунок 282 "Товари в торгівлі" - активний, балансовий. За дебетом рахунку 282 "Товари в торгівлі" відображається надходження товарів, за кредитом - їх вибуття внаслідок продажу, нестачі, псування, уцінки або іншого списання. Сальдо означає залишки товарів в торговельній мережі на певну дату і відображається у 2 розділі активу Балансу за рядком 1100 "Запаси";

- рахунок 285 "Торговельна націнка" - пасивний, контррегулюючий. За кредитом рахунку 285 "Торговельна націнка" відображається нарахування торговельної націнки, за дебетом - її списання внаслідок уцінки, псування товарів, їх продажу або надання знижок покупцям. Сальдо означає суму торговельної націнки, що відноситься до залишку нереалізованих товарів, і відображається у 2 розділі активу Балансу за рядком 1100 "Запаси" згорнуто, тобто сальдо рахунку 282 "Товари в торгівлі" за мінусом сальдо рахунку 285 "Торговельна націнка".

Типова кореспонденція рахунків з обліку руху товарів за продажними цінами наведена в табл. 3.11.

Типова кореспонденція рахунків з обліку руху товарів за продажними цінами

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Надходження товарів від постачальників

Надійшли товари від постачальників за купівельними цінами

282 "Товари в торгівлі"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20%

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Нараховано торговельну націнку (торгова націнка + ПДВ)

282 "Товари в торгівлі"

285 "Торговельна націнка"

Реалізація товарів покупцям

Здано виручку від реалізації товарів в касу підприємства

301 "Каса в національній валюті"

702 "Дохід від реалізації товарів"

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (1/6 від доходу від реалізації)

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

Відображено продажну вартість реалізованих товарів

902 "Собівартість реалізованих товарів"

282 "Товари в торгівлі"

Списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів (в кінці місяця на підставі складеного розрахунку методом "червоного сторно")

902 "Собівартість реалізованих товарів"

285 "Торговельна націнка"

Приклад 3.6. Відобразити господарські операції з обліку руху товарів за продажними цінами на рахунках бухгалтерського обліку.

Умова завдання Надійшли товари від постачальників за купівельними цінами на суму 1000,00 грн., ПДВ - 20%, торгова націнка - 30%. Впродовж місяця всі товари реалізовані населенню за готівку. Виручка від реалізації товарів здана в касу підприємства.

Рішення

Бухгалтерські проведення з обліку руху товарів за продажними цінами наведено у табл. 3.12.

Таблиця 3.12. Бухгалтерські проведення з обліку руху товарів за продажними цінами

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Надходження товарів від постачальників

Надійшли товари від постачальників за купівельними цінами

282 "Товари в торгівлі"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

1000,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20%

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

200,00

Нараховано торговельну націнку (торгова націнка 30% + ПДВ 20%)

282 "Товари в торгівлі"

285 "Торговельна націнка"

560,00

Реалізація товарів покупцям

Здано виручку від реалізації товарів в касу підприємства

301 "Каса в національній валюті"

702 "Дохід від реалізації товарів"

1560,00

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (1/6 від доходу від реалізації)

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

260,00

Відображено продажну вартість реалізованих товарів

902 "Собівартість реалізованих товарів"

282 "Товари в торгівлі"

1560,00

Списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів (в кінці місяця на підставі складеного розрахунку методом "червоного сторно")

902 "Собівартість реалізованих товарів"

285 "Торговельна націнка"

(560,00)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси