Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ...Як оцінюється сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні...Облік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за...Облік необоротних активів, що утримуються для продажуМетоди оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активамиКритерії визнання та правила обліку необоротних активів банкуРозрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене...АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВКритерії визнання необоротних активів. Структура відображення...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття, утримуваних для продажу

Основні вимоги до визнання та оцінки необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, викладені в П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

Згідно з п. 4, розділу І, П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", група вибуття - це сукупність необоротних активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов'язання, які прямо пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції.

Елементом облікової політики щодо необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, є порядок визначення дати їх первісного визнання.

Згідно з п. 3, розділу ІІ, П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", датою первісного визнання необоротних активів та групи вибуття, утримуваних для продажу, може бути:

1) дата, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови:

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у їх теперішньому стані;

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів; здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості;

2) дата оприбуткування активів, придбаних з метою продажу.

Ситуація 3.1. Чиста балансова вартість (первісна, з відрахуванням зношення та збитків від знецінення) об'єкта основних засобів становить 70,0 тис. грн. Прийнято рішення цей об'єкт продати, але чисті надходження від продажу (виручка мінус витрати, пов'язані з продажем), як очікується, можуть становити тільки 50,0 тис. грн., таким чином облікова вартість цього об'єкта зменшується на 20,0 тис. грн. У даному випадку датою визнання активів та груп вибуття як утримуваних для продажу буде дата відображення в обліку зазначених активів за вартістю, що буде отримана у результаті їх реалізації.

Ситуація 3.2. Компанія придбала іншу компанію, що складається з двох самостійних виробничих підрозділів. Один з них, частка якого в загальній сумі покупки становить 500,0 тис. грн, вирішено перепродати. На продаж передбачається витратити 40,0 тис. грн. Отже, справедлива вартість з відрахуванням витрат на продаж становитиме 460,0 тис. грн (500,0 - 40,0). 460,0 тис. грн. — це і є та вартість, за якою слід обліковувати цей об'єкт (фактично — групу, оскільки сукупність активів, з яких складається даний підрозділ, представляють як довгострокові активи, так і поточні, сюди ж належать пов'язані з цими активами зобов'язання) до вибуття. У даному випадку датою первісного визнання активів та груп вибуття, утримуваних для продажу є дата придбання (оприбуткування) іншої компанії.

Ситуація 3.3. Кілька об'єктів, які можуть слугувати основними засобами, придбано спеціально для перепродажу за 50,0 тис. грн кожен. Очікується, що ці об'єкти може бути продано за 70,0 тис. грн. Отже, обліковувати до продажу їх належить за 50,0 тис. грн, тобто за вартістю, що фактично склалася на час покупки. У даному випадку датою первісного визнання активів та груп вибуття, утримуваних для продажу є дата придбання зазначених активів.

Приклад 3.10. Відобразити в бухгалтерському обліку переведення об'єкта основних засобів до складу необоротних активів та групи вибуття, утримуваних для продажу.

Умова завдання У березні 2014 р. підприємством прийнято рішення про продаж основних засобів первісною вартістю 20000,00 грн., Сума нарахованого зносу таких основних засобів на дату балансу становить 18000,00 грн.

Відомо, що об'єкт основних засобів було придбано:

а) у березні 2011 р., та оскільки їх використання не приносить економічних вигод, у червні 2014 р. з покупцем укладено контракт про продаж основних засобів за справедливою вартістю в сумі 17500,00 грн.

б) у лютому 2014 р. з метою подальшого продажу за справедливою вартістю 22000,00 грн.

Рішення

Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку наведено у табл. 3.19.

Таблиця 3.19. Бухгалтерські проведення з обліку реалізації основних з засобів, утримуваних для продажу

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Переведення основних засобів до складу необоротних активів, які утримуються для продажу

Відображено залишкову вартість основних засобів, призначених для продажу

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

10 "Основні засоби"

2000,00

Списано основні засоби за рахунок попередньо нарахованої амортизації

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

18000,00

А) Реалізовано основні засоби покупцям у червні 2014 р.

Відображено дохід від реалізації основних засобів

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

17500,00

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

2916,67

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

2000,00

Б) Реалізовано основні засоби покупцям у березні 2014 р.

Відображено дохід від реалізації основних засобів

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

22000,00

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

3666,67

Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

2000,00

Аналізуючи даний приклад можна сказати, що у випадку А) датою переведення основних засобів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу є дата відображення в обліку основних засобів (червень 2014 р.) за вартістю, що буде отримана у результаті їх реалізації (17500,00 грн.); у випадку Б) датою переведення основних засобів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу дата придбання зазначених основних засобів (лютий 2014 р.) за вартістю, що буде отримана у результаті їх реалізації (22000,00 грн.).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
Як оцінюється сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи при первісному визнанні?
Облік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за справедливою вартістю та доходів від первісного визнання активів
Облік необоротних активів, що утримуються для продажу
Методи оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активами
Критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене виробництво
АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення основних засобів і нематеріальних активів у плані рахунків бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси