Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
План рахунків бухгалтерського облікуПлан рахунків бухгалтерського облікуКласифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
Нормативні джерелаПідзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права
Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку...РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИССИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОД ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ
Призначення рахунка №64 і відображення операцій на дебеті і кредитіРАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИСФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ
Поняття грошового обороту та його економічна основаПоняття та ознаки засобів індивідуалізації учасників цивільного...Поняття і зміст грошового обороту
Активно-пасивні рахункиОсобливості побудови активно-пасивних рахунківОблік на позабалансових рахунках
Призначення рахунка №64 і відображення операцій на дебеті і кредитіАктивні рахункиОсобливості побудови активно-пасивних рахунків
Рахунки Власного капіталу пасивніОсобливості побудови активно-пасивних рахунківАКТИВНІ ТА ПАСИВНІ КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ВЕКСЕЛЯМИ
Активно-пасивні рахункиОсобливості побудови активно-пасивних рахунківПризначення рахунка №64 і відображення операцій на дебеті і кредиті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нормативні джерела

1. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. Издание подготовил Ярослав Соколов. М.: Статистика – 1977, 160 с.

2. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. Издание подготовил профессор Михаил Кутер. Москва “Финансы и статистика”, 2009. Краснодар ООО “Просвещение-ЮГ”, 2009 – 307 с.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Бухгалтерські рахунки, їх побудова

Бухгалтерський рахунок, його форма, дебет, кредит

Бухгалтерський рахунок – це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, установи, організації.

За своєю формою бухгалтерський рахунок – це таблиця, на якій відображають господарські операції, ліва частина якої називається “дебет” (з лат. debet – він винен), а права – “кредит” (з лат. credit – він вірить).

Поняття сальдо, оборот

На бухгалтерському рахунку та сума, котру ми записуємо з Балансу (за відповідною статтею), називається “залишком” або “сальдо” (з італ. saldo – розрахунок, залишок).

Сальдо – це різниця між підсумками записів за дебетом і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду. Цей залишок ми використовуємо при складанні Балансу на початок наступного за звітним періоду (місяця, кварталу, року).

Підсумок записів за дебетом і кредитом без включення до цього підсумку початкового сальдо є оборотом бухгалтерського рахунка.

Наприклад, залишок по Балансу на І березня становив за рахунком “Поточні рахунки в національній валюті” 500 тис. грн. 1 березня здійснювалися такі господарські операції:

1. Надійшло на Поточний рахунок у національній валюті за реалізацію продукції 150 тис. грн.

2. Перераховано з Поточного рахунка у національній валюті до Державного бюджету 85 тис. грн.

Відтворимо стан і зміни коштів на Поточному рахунку в національній валюті.

Активні, пасивні, активно-пасивні, позабалансові рахунки. Обороти і сальдо

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні, пасивні й активно-пасивні.

Активні рахунки, сальдо на дебеті

Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів і коштів за їх складом і розміщенням, вони відображають зміст активної частини бухгалтерського Балансу. До активних рахунків належать рахунки: "Основні засоби”, “Нематеріальні активи”, “Сировина й матеріали”, “Паливо”, “Запасні частини”, “Каса”, “Рахунки в банках”, “Готова продукція”, “Товари” та ін.

На активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів на підприємство відображаються за дебетом, а вибуття – за кредитом. Сальдо на активних рахунках завжди буде за дебетом.

Пасивні рахунки, сальдо на кредиті

Пасивні рахунки слугують для обліку джерел господарських засобів і коштів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини Балансу. На пасивних рахунках, навпаки, збільшення джерел коштів (або заборгованості за одержані господарські засоби) відображається на кредиті, а зменшення – на дебеті. Сальдо на пасивних рахунках завжди буде за кредитом, тобто кредитове.

Активно-пасивні рахунки, сальдо або на дебеті або на кредиті!

Активно-пасивні рахунки – це рахунки, на яких сальдо може бути як за дебетом, так і за кредитом. Якщо на активно-пасивному рахунку сальдо буде за дебетом, то його призначення як активного рахунка відображати слід в активі

Балансу, якщо ж за кредитом, то його призначення як пасивного рахунка відображати слід у пасиві Балансу.

До пасивних рахунків належать: “Статутний капітал", “Пайовий капітал”, “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, “Додатковий капітал”, “Резервний капітал” та ін.

До активно-пасивних рахунків належать рахунки “Розрахунки за податками й платежами”, “Фінансові результати” та ін.

Обороти за дебетом і кредитом активних і пасивних рахунків – це сума господарських операцій за звітний період.

Загальна схема побудови активного і пасивного рахунків має такий вигляд:

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку
Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
Нормативні джерела
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права
Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України
РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОД ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ
Призначення рахунка №64 і відображення операцій на дебеті і кредиті
РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ
Поняття грошового обороту та його економічна основа
Поняття та ознаки засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
Поняття і зміст грошового обороту
Активно-пасивні рахунки
Особливості побудови активно-пасивних рахунків
Облік на позабалансових рахунках
Призначення рахунка №64 і відображення операцій на дебеті і кредиті
Активні рахунки
Особливості побудови активно-пасивних рахунків
Рахунки Власного капіталу пасивні
Особливості побудови активно-пасивних рахунків
АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ВЕКСЕЛЯМИ
Активно-пасивні рахунки
Особливості побудови активно-пасивних рахунків
Призначення рахунка №64 і відображення операцій на дебеті і кредиті
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси