Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних...Прогнозування і оцінка хімічної обстановки при аваріях на...Оцінювання ризику ураження населення небезпечними хімічними...Планування заходів захисту від небезпечних хімічних речовинЛіквідація наслідків зараження радіоактивними, небезпечними хімічними...Небезпечні хімічні речовини, джерела, вплив на людину. Класифікація...Найбільш розповсюджені токсичні побутові речовиниВизначення категорії небезпечності підприємств залежно від маси, виду...Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин:...Класифікація небезпечних хімічних речовин
 
Головна arrow Екологія arrow Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика прогнозування зон токсичного забруднення та наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин “ТОКСИ+”

У російському Науково-технічному центрі “Промышленная безопасность” розроблена “Методика прогнозирования зон токсического заражения и последствий аварий с выбросом опасных веществ ТОКСИ+” [14], що є комп'ютерним комплексом програм, призначених для проведення розрахунків зон токсичного забруднення небезпечними хімічними речовинами за аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті з використанням “Методики прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте” (РД 52.04.253–90) [15] і “Методики оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (ТВС)”, РД 03-409–01 [16].

Методика “ТОКСИ+” дає змогу визначити: тривалість викиду і кількість НХР, яка надійшла в атмосферу за різних сценаріїв аварії; просторово-часове поле концентрації НХР в атмосфері; розміри зон хімічного забруднення, що відповідають різним ступеням ураження людей, обумовленого інгаляційною токсодозою, в тім числі з урахуванням часу накопичення токсодози (пробітфункція).

За методикою “ТОКСИ+” можна розглянути широкий спектр можливих аварійних ситуацій (часткове або повне руйнування устаткування, витікання газової, рідкої речовини чи двофазного середовища) з урахуванням конструктивних особливостей конкретної установки, на якій сталася аварія (наявність трубопроводів і резервуарів, спрацьовування відсічної арматури, зупинка компресорів чи насосів).

У загальному випадку вхідними даними (параметрами завдання) є: фізико-хімічні і токсикологічні характеристики НХР; кількість і технологічні параметри НХР; параметри устаткування, в якому зберігається НХР; ймовірний сценарій викиду НХР в атмосферу, а для викиду рідкої фази додатково – характер розливу на підстильній поверхні; топографічні характеристики території поблизу аварійного об'єкта; метеоумови на момент аварії; час експозиції.

У разі викиду НХР із частково зруйнованого (розгерметизованого) устаткування або витікання НХР із трубопровідної системи до набору вхідних даних додаються параметри витікання НХР, у тім числі дані про розмір і місцезнаходження отвору розгерметизації.

Ще одна група вхідних параметрів належить до параметрів розрахунку. Вони визначають розміри меж і точність розрахунку, а також координати так званих псевдодатчиків, у яких фіксуються параметри токсичної хмари в різні моменти часу, а також контрольну точку за часом, для якої розраховують просторові поля концентрацій і токсодоз.

Уведення вхідних даних умовно поділено на три частини.

1. Уведення параметрів аварії. У цій частині вводяться власне параметри аварії, такі як сценарій, число і характеристики НХР, параметри стану навколишнього середовища.

2. Уведення параметрів витікання. У цій частині вводяться параметри, пов'язані з процесом витікання НХР з пошкодженого устаткування, необхідні для розрахунків за 2- і 4-м сценаріями розвитку аварій.

3. Уведення параметрів розрахунку. Вводяться параметри, не пов'язані власне з аварією, але необхідні для визначення діапазонів і точності розрахунку.

У цій програмі як параметри аварії потрібно ввести такі: сценарій аварії, обумовлений ступенем пошкодження устаткування з НХР й агрегатним станом цієї речовини; назву НХР та її кількість в аварійному устаткуванні (може бути введена через параметри “маса” або “обсяг”); погодні умови; характер розливу.

Залежно від агрегатного стану НХР в устаткуванні і характеру його руйнування методика передбачає проведення розрахунків для чотирьох сценаріїв аварій.

Для НХР, що знаходяться в технологічному устаткуванні в газоподібному стані:

сценарій 1 – повне руйнування устаткування, що містить НХР у газоподібному стані;

сценарій 2 – порушення герметичності (часткове руйнування) устаткування, що містить НХР у газоподібному стані.

Для НХР, що знаходяться в технологічному устаткуванні в рідкому стані:

сценарій 3 – повне руйнування устаткування, що містить НХР у рідкому стані;

сценарій 4 – порушення герметичності (часткове руйнування) устаткування, що містить НХР у рідкому стані.

За сценаріями 1 і З НХР миттєво надходить у навколишнє середовище, за сценаріями 2 і 4 – крізь отвори площею S протягом певного часу. Сценарії 1 і 3 застосовують тільки до ємнісного устаткування, сценарії 2 і 4 – як до ємнісного устаткування, так і до трубопроводів.

Наведений перелік сценаріїв викиду не охоплює всієї розмаїтості можливих ситуацій, тому під час вибору сценарію для випадків, не врахованих у методиці, варто керуватися міркуваннями фізичної подібності процесів.

Для розрахунку за сценаріями з частковим пошкодженням устаткування потрібно додатково ввести параметри витікання НХР з нього. Характер витікання визначається площею отворів розгерметизації, а також параметрами, що визначають напір НХР і його зміну в міру витікання НХР.

Отже, Методика “Токси+” дає змогу прогнозувати масштаби зон забруднення в разі руйнування хімічно небезпечних об'єктів за аварій на технологічних резервуарах, транспортування трубопровідним та іншими видами транспорту. Її можна використовувати на об'єктах підвищеної небезпеки для визначення можливих наслідків аварії, вжиття запобіжних заходів і планування дій у зоні можливого ураження населення.

Програмний комплекс “Токси+” постійно розвивається. У 2006 р. вже розроблена 3-я його версія, що порівняно з попередньою версією має такі переваги:

• розширений спектр розрахункових методик;

• поліпшений інтерфейс програм, який включає можливості графічного зображення результатів розрахунку, використання анімаційних та об'ємних зображень;

• розширена база даних про НХР, які використовуються в розрахункових методиках;

• можливість експорту результатів розрахунку у формат MS WORD й MS EXCEL.

Як уже зазначалось, серед найвідоміших вітчизняних методик аналізу небезпеки та оцінювання зон забруднення небезпечними хімічними речовинами треба виділити: “Методику прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті”, яка дає змогу розраховувати глибину і площу зон ураження для широкого кола небезпечних хімічних речовин.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті
Прогнозування і оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних об'єктах
Оцінювання ризику ураження населення небезпечними хімічними речовинами за аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
Планування заходів захисту від небезпечних хімічних речовин
Ліквідація наслідків зараження радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами та біологічними чинниками
Небезпечні хімічні речовини, джерела, вплив на людину. Класифікація хімічних речовин. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини
Найбільш розповсюджені токсичні побутові речовини
Визначення категорії небезпечності підприємств залежно від маси, виду та складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу
Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, щільність зараження, стійкість, гранично допустима концентрація
Класифікація небезпечних хімічних речовин
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси