Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Процес становлення в Україні ефективної соціально орієнтованої ринкової економіки відбувається складно, уповільнено з огляду на перманентну внутрішньо- економічну кризу, викликану суб'єктивними та об'єктивними причинами, і кризу світову, що відчутно дає про себе знати з 2008 року і понині. Це не могло негативно не позначитись на розвиткові агропромислового комплексу (АПК).

Разом з тим у даному секторі економіки відбуваються і певні позитивні зрушення. Підтвердженням цього є та обставина, що сільське господарство (основоположна сфера АПК) – це єдина галузь національної економіки, яка в період загострення кризи 2008 – 2009 pp. зберегла обсяги виробництва, тоді як в інших галузях відбувся істотний їх спад.

Сільське господарство і переробна промисловість стали одними з найбільших бюджетоутворюючих секторів економіки держави. Водночас це єдині галузі, які завжди мали позитивне сальдо зовнішньої торгівлі і зберегли цю якість дотепер, незважаючи на світову економічну кризу. Дані галузі є також єдиними, які не втратили під її впливом зарубіжних інвесторів.

Зазначені позитивні зрушення повинні бути закріплені і розвинуті далі. Це вимагає вдосконалення стимулювання державою підприємницької діяльності в АПК, упровадження ефективніших економічних важелів регулювання розвитку економіки, посилення її інтеграції до світового ринку.

Водночас важливо забезпечити рівноправну державну підтримку всіх організаційно-правових форм господарювання в АПК, а також прийняття дієвих превентивних заходів щодо недопущення надконцентрації агропромислового виробництва і земельних ресурсів в одних руках і монополізації ринків сільськогосподарської продукції та продовольства. Особливо нагальною є потреба в істотному поліпшенні економічної діяльності на підприємствах в напрямі забезпечення їх конкурентоспроможності.

Зазначені обставини вимагають значного підвищення рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації – економістів агропромислового виробництва, які були б здатні на високому професійному рівні розв'язувати фінансово-економічні та господарські проблеми розвитку підприємств в умовах глобалізації і посилення у зв'язку з цим конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Вирішенню цієї проблеми певною мірою сприятиме даний підручник. Основна його мета – розширити знання студентів щодо дії ринкового механізму в АПК, навчити їх творчо підходити до вирішення різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємства), прищепити вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти формуванню економічного мислення, адаптованого до вимог сучасної ринкової економіки.

У підручнику висвітлюються важливі аспекти економіки підприємств. їх глибоке розуміння спеціалістами з економіки і виробництва є необхідним чинником прийняття ними обґрунтованих рішень в умовах конкуренції і зміни кон'юнктури ринку.

Варто наголосити, що даний підручник написано відповідно до вимог нового стандарту науки "Економіка підприємств", що читається студентам напряму підготовки "Економіка підприємств" спеціалізації "Економіка агропромислових формувань".

У підручнику використано значний масив матеріалу з попереднього підручника автора "Економіка аграрних підприємств" (два видання – 1996 і 2002 pp.), що став переможцем престижного міжнародного конкурсу за програмою Міжнародного фонду "Відродження".

Особливістю даного підручника є та обставина, що в ньому, крім економіки аграрних підприємств, викладена й економіка переробних підприємств і вертикально-інтегрованих структур – агропромислових формувань (АПФ). При цьому до переробних автор відносить усі ті підприємства, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, одержуючи готовий харчовий продукт (наприклад, молоко- і м'ясопереробні підприємства, цукрові заводи та ін.), чи напівфабрикат (підприємства первинного виноробства, крохмале-патокові заводи та ін.). Економіка підприємств суто харчової промисловості (наприклад, кондитерські фабрики, хлібозаводи та ін.), лікеро-горілчані заводи розглядаються лише частково в контексті загальноекономічних проблем АПК.

Структура підручника підпорядкована необхідності послідовного і логічного освоєння читачем сучасних взаємопов'язаних проблем економіки агропромислового виробництва. Викладання матеріалу починається із загальних, відносно відокремлених питань, продовжується і завершується тими проблемами, які ґрунтуються на висвітлених раніше аспектах економіки.

Виділяється, зокрема, "Вступ у науку „Економіка підприємства”", в якому розглядаються місце і роль АПК в економіці країни, його особливості, предмет і методологія науки, а також чотири частини: перша – "Підприємства як основна ланка ринкової економіки, їх виробничі витрати і результати діяльності"; друга – "Ресурси підприємств агропромислового комплексу та ефективність їх використання"; третя – "Ефективність діяльності підприємств агропромислового комплексу та економічні важелі її формування і підвищення" і четверта – "Розвиток та економічна безпека підприємств".

У ході викладення матеріалу враховані закони України, постанови Кабінету Міністрів та інші нормативні документи щодо розвитку агропромислового комплексу в сучасних умовах становлення ринкової економіки в Україні.

Звернемо увагу й на таке. З розвитком інфляційних процесів наведений у підручнику цифровий матеріал дещо може не відповідати тим абсолютним значенням економічних параметрів, які формуються сьогодні. Але це не змінює загального характеру закономірностей і тенденцій розвитку економіки АПК, які висвітлені в підручнику, істотно не впливає на висновки і рекомендації, що подані в кожній із розглянутих тем.

Автор сподівається, що даний підручник буде корисним не лише для студентів – майбутніх економістів, а й для спеціалістів і керівників аграрних і переробних підприємств, працівників управління АПК, аспірантів, наукових працівників.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси