Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Предмет, методологія і структура курсу "ЗЕД"ВСТУП У НАУКУ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ"Мета і завдання регіональної економіки як наукиМетодологія інституціональної економікиМЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ІНДИВІДАЗагальнонаукова методологіяМетодологія історії економіки та економічної думкиТеоретична система та економічна програма регулювання економіки Дж....Економіка домінування Ф. ПерруД. Рікардо і класична політична економія
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методологія науки "Економіка підприємств"

Методологією науки "Економіка підприємств" є діалектика, що передбачає вивчення явищ, фактів в їх тісному взаємозв'язку, в постійному розвитку від нижчого до вищого, в переході кількості до нової якості і, зрештою, в єдності і боротьбі протилежностей. Неможливо пізнати істину, якщо явища, факти розглядати ізольовано, статично, без урахування суперечностей, внутрішньо їм притаманних.

Інструментарієм діалектики є її загальні методи дослідження – індукція і дедукція. Діяльність економістів полягає у формулюванні економічних узагальнень, теорій, концепцій, методик і шляхів вирішення економічних проблем через здійснення відповідної економічної політики.

Як використовують економісти притаманні діалектиці загальні методи дослідження? Відповідь на це запитання вимагає осмислення тієї простої істини, що всі науки, у тому числі й економічні, є емпіричними, такими, що базуються на достовірних фактах. Тому на першому етапі діяльності (дослідження) економісти використовують індуктивний метод, яким передбачається збирання, систематизація і узагальнення фактів, причетних до проблеми, яка вимагає вирішення.

При цьому не можна користуватися випадковими, сумнівними, поодинокими фактами. Адже неможливо зробити узагальнення, сформулювати економічні принципи, вивчити закономірності, не спираючись при цьому на масові типові і достовірні факти (явища), тобто на практику. Лише вона виступає критерієм істини, правильності і обґрунтованості економічної політики.

Завершальною стадією індуктивного методу, якій передують збирання і систематизація фактів (явищ), є виведення з них економічних принципів, теорій, узагальнень. Як бачимо, індукція йде від окремого (часткового) до загального, в результаті чого викристалізовується все спільне, що характерне для даних фактів (явищ), їх економічна поведінка, закономірності розвитку. Очевидно також, що дедуктивний метод не зміг би бути результативним, коли б не спирався на достовірні факти, практику. В іншому випадку виведені за його допомогою теорії, узагальнення були б безпредметними і неспроможними позитивно вплинути на економічну організацію суспільства.

Необхідність спиратися на масові факти не виключає доцільності вивчення окремих явищ, що тільки народжуються, оскільки вони можуть мати важливе значення для розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, якщо міститимуть паростки нового, прогресивного. При цьому важливо осмислити, чи ці явища випереджають об'єктивно існуючу реальність, чи вже є такі виробничі й економічні умови, які б могли стати сприятливим середовищем для значного їх поширення.

У своїх дослідженнях економісти, крім індуктивного, часто застосовують дедуктивний метод, коли вирішення проблеми починають не зі збирання фактів, а з теоретичного, абстрактного осмислення її, спираючись при цьому на логіку мислення, випадкові спостереження, інтуїцію. В результаті формулюється гіпотеза, що надає дослідницькій роботі цілеспрямованості і логіки здійснення через пошук, вивчення та систематизацію фактів, які підтверджують або, навпаки, спростовують її. У процесі такого пошуку висунуті гіпотези уточнюються і за умови підтвердження їх стрижневих ідей фактами, практикою стають економічними теоріями, які виявляють загальні принципи економічної поведінки (рис. 1.1).

Індуктивний і дедуктивний (гіпотетичний) методи доповнюють один одного. Результати їх застосування – теорії, економічні принципи й узагальнення, методики, рекомендації – використовуються для вироблення економічної політики. Остання являє собою сукупність конкретних заходів, механізмів, важелів, що безпосередньо спрямовані на вирішення економічної проблеми.

Логічна схема застосування індуктивного і дедуктивного методів дослідження

Рис. 1.1. Логічна схема застосування індуктивного і дедуктивного методів дослідження

При цьому слід пам'ятати, що результати досліджень не завжди є вічними з погляду їхньої вірогідності. їх треба постійно звіряти з економічним середовищем, яке не є статичним, раз і назавжди даним. Для такого середовища характерний динамізм через зміну реальної поведінки економічних суб'єктів у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів і послуг. Теорія, яка щойно розглядалася як вірогідна, раптом стає застарілою, що не раз мало місце в історії економічної думки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси