Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
КАПІТАЛ: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І НАГРОМАДЖЕННЯ. НАЙМАНА ПРАЦЯ І...Кругооборот та оборот капіталу підприємстваМіжнародна міграція капіталу та праціРинок факторів виробництва: праця, капітал, земляХарактеристика капіталу в радянській економічній літературі та працях...ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАЦІЯХОблік власного капіталу та забезпечення зобов'язаньВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ВІД ОБЛІГАЦІЙ ( Кd)ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУЯк К. Маркс трактує капітал?
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Заміна живої праці капіталом

При заміні живої праці капіталом закономірно постає питання: яку суму інвестицій підприємство може дозволити собі вкласти у виробництво (придбання обладнання, машин і механізмів, будівництво виробничих приміщень, споруд, під'їзних шляхів тощо), щоб заощадити таку кількість живої праці, завдяки вивільненню якої досягається вища ефективність виробництва.

Відповідь на це запитання може бути вичерпною за умови обгрунтованого визначення необхідної вихідної інформації і правильного використання відомого в економічній теорії принципу: заміна живої праці минулою доцільна лише тоді, коли вартість машини нижча від вартості робочої сили, яку вона заміщує.

Підготовка вихідної інформації передбачає розрахунок річної суми витрат на 1 тис. грн капіталовкладень, що спрямовуються на заміну живої праці минулою, і витрат на робочу силу, яка вивільнятиметься завдяки механізації виробництва або у разі заміни старого обладнання новим, що потребує менших затрат живої праці.

Загальна сума витрат на 1 тис. грн інвестицій складається з постійних витрат (амортизації, страхування, податок на майно і відсоток на вкладений капітал[1]) і змінних витрат (ремонт, технічний догляд, спожита енергія, пальне тощо).

Витрати на робочу силу, яка вивільняється в процесі механізації, визначають за формулою

де – тарифна годинна ставка; Трд – тривалість робочого дня, год; – кількість робочих днів, які відпрацював працівник протягом року; – коефіцієнт соціальних нарахувань на заробітну плату (єдиний внесок на загальне обов'язкове державне соціальне страхування).

На основі цих даних визначають суму капіталовкладень, за яких витрати на механізацію виробництва збігаються із витратами на робочу силу, що вивільняється.

Розрахунок ведуть за формулою

де – зрівноважені капіталовкладення, за яких витрати на механізацію виробництва збігаються з витратами на робочу силу, що вивільняється; – загальна сума витрат (постійних і змінних) в розрахунку на 1 тис. грн капіталовкладень.

Розрахована таким способом сума зрівноважених капіталовкладень означає, що підприємство матиме економію, якщо інвестиції на заміну працівників будуть менші, ніж ця сума. Зрозуміло, що економія буде тим більшою, чим меншими будуть фактичні капіталовкладення порівняно з показником, і навпаки. Підприємство нестиме збитки, якщо фактичні капіталовкладення перевищуватимуть зрівноважені.

Припустимо, що заробітна плата із соціальними нарахуваннями двох працівників, які можуть бути вивільнені завдяки модернізації кормоцеху, становить 24 тис. грн на рік. Вартість та установка нового обладнання обійдеться підприємству в 79,4 тис. грн. Строк експлуатації обладнання – 15 років. Залишкова його вартість становить 10 % первісної вартості. Податок на майно і страхування –

1625 грн на рік. Витрати на ремонт і технічний догляд беруться нормативно – 6,5 % первісної вартості. Витрати на енергію становлять 7560 грн на рік. При розрахунку відсотка на вкладений капітал ставка береться на рівні 9 %. Дана інформація є достатньою для визначення усіх статей витрат.

Зокрема, витрати на амортизацію в розрахунку на 1 тис. грн інвестицій розраховують з виразу

де ЗВ – залишкова вартість основного засобу в розрахунку на 1 тис. грн інвестицій.

Оскільки в нашому прикладі залишкова вартість становить 10% первісної вартості, то ЗВ дорівнюватиме 100 грн (1000 • 10 %): 100.

Отже, витрати на амортизацію становитимуть при Т = 15 років (1000 - 100) ÷ ÷ 15 = 60 грн.

Відсоток на вкладений капітал Вк відповідно до методики його визначення в країнах з розвинутою ринковою економікою розраховують за формулою

де – відсоткова ставка, коефіцієнт. Підставивши у формулу відповідні дані, одержимо грн.

Витрати на сплату податку на майно і страхування за рік ділять на кількість тисяч інвестицій і одержують суму цих витрат на 1 тис. грн інвестицій. В нашому прикладі ця сума становить 1625 грн : 79,4 = 20,47 грн.

Розраховані витрати на амортизацію, відсоток на вкладений капітал і на сплату податку та страхування є постійними. їх загальна сума дорівнює 129,97 грн (60 + 49,5 + 20,47).

Витрати на ремонт і технічний догляд нормативно дорівнюють, як ми зазначали, 6,5 % балансової вартості, тобто (1000 • 6,5): 100 = 65 грн.

Витрати на енергію в розрахунку на 1 тис. грн інвестицій визначають діленням їх річної суми на кількість тисяч інвестицій, тобто дорівнюватимуть 7560 : 79,4 = 95,2 грн. Разом змінних витрат – 160,2 грн, а загальна сума витрат на 1 тис. грн капіталовкладень – 290,17 грн (129,97 + 160,2).

Таким чином, зрівноважена сума інвестицій у нашому прикладі становить (24 000 : 290,17) • 1000 = 82 710 грн.

Як бачимо, вартість обладнання, яке планує купити підприємство для заміни двох працівників кормоцеху, менша від зрівноважених капіталовкладень на 3310 грн.

Отже, такий варіант інвестицій економічно вигідний для підприємства. Адже за таких умов підприємство позбавляється щорічно оплачувати живу працю в сумі 24 тис. грн, однак нестиме додаткові витрати, що пов'язані з даною інвестиційною діяльністю, в сумі 23 039 грн (290,17 • 79,4). Звідси економія коштів становитиме 24 000 - 20 996 = 961 грн щорічно.

Вказану суму економії можна визначити й інакше, помноживши заощаджені інвестиції на норматив витрат і поділивши одержаний результат на 1000, тобто (3310 • 290,17) : 1000 = 961 грн.

Як бачимо, наведений варіант інвестицій є доцільним для підприємства і може бути прийнятним для практичного впровадження. Водночас крім фінансового виграшу підприємство скоротить затрати живої праці на 3770 люд.-год (276 робочих днів • 6,83 • 2 працівники), отже, підвищить її продуктивність.

  • [1] У 2012 р. останні два види витрат були відсутні в Україні, проте вони мають місце в країнах з розвинутою ринковою економікою.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси