Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Форми фосфорних добривВиробництво фосфорних добривВзаємодія калійних добрив із ґрунтомОсобливості застосування фосфорних добривМетоди визначення забур'яненості ґрунту, органічних добрив та посівівВиробництво азотних і фосфорних добривЕкологія застосування мінеральних добривПідготовка ґрунту і внесення добрив під час садіння саду та ягідниківТехнологія застосування органічних добривВиробництво азотних добрив
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Агрохімія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Взаємодія фосфорних добрив із ґрунтом

Сорбція і хімічне осадження – основні хімічні процеси, які відбуваються паралельно і регулюють поглинання фосфатів добрив ґрунтом. Співвідношення між ними залежить від реакції ґрунтового розчину, вмісту органічних речовин, ступеня дисперсності, реакційної здатності глинистих мінералів, норм фосфору добрив та часу їх взаємодії з ґрунтом.

Фосфати на поверхні ґрунтових часточок можуть адсорбуватися внаслідок обміну фосфат-іонів на іони ОН-, Сl-, SO4- та іони гумусових і силіцієвих кислот. Фосфат-іони адсорбуються на розміщених близько до поверхні гідроксильних групах (ОН) оксидів алюмінію і заліза та на бічних поверхнях часточок глинистих мінералів:

(Al, Fe) – ОН + Н2РO4- – (Al, Fe) – О – РO3Н2 + ОН-.

Фосфат-іони можуть поглинатися рослинами внаслідок виділення під час дихання коренями вуглекислого газу, з якого утворюється вугільна кислота, що розкладається на іони Н+ і HCOf. Останні й обмінюються з колоїдами на іони Н2РO4-.

Обмінне поглинання фосфат-іонів у ґрунті має велике значення для живлення рослин, оскільки внаслідок іонного обміну адсорбовані іони можуть переходити в ґрунтовий розчин.

Об'єм сорбованого фосфору змінюється пропорційно нормі Р2O5 добрив. За однакової їх норми він знижується з підвищенням вмісту фосфатів у ґрунті.

При внесенні в ґрунт монокальційфосфату Са(Н2РO4)2 вода у вигляді пари переміщується до добрива і розчиняє його з утворенням насиченого розчину монокальційфосфату та дигідратдикальційфосфату. Цей концентрований розчин переміщується по капілярах ґрунту, реагує з його часточками та утворює свіжоосаджені фосфати. У розчин із ґрунтових часточок переходить багато іонів алюмінію, заліза, мангану і кальцію. Останні можуть вступати в реакцію з розчинними фосфатами й утворювати кристалічні та аморфні продукти різних ступенів розчинності й доступності для рослин. Залишковий фосфор розчинних фосфорних добрив швидко включається в хімічні, фізико-хімічні й біологічні процеси, які відбуваються в ґрунті. Фосфорні добрива перетворюються на важкорозчинні форми внаслідок хімічного осадження фосфатів із розчинів. При цьому утворені осади з часом старіють і кристалізуються.

Отже, в нейтральних ґрунтах водорозчинні добрива перетворюються за такою схемою:

Са(Н2РO4)2 + Са(НСO3)2 = 2СаНРO4 • 2Н2O + 2СO2.

На кислих ґрунтах, крім того, утворюються важкодоступні для рослин фосфати заліза та алюмінію:

Са(Н2РO4)2 + 2А1(ОН)3 = 2А1РO4 + Са(ОН)2 + 4Н2O,

Са(Н2РO4)2 + 2Fe(OH)3 = 2FePO4 + Са(ОН)2 + 4Н2O.

За нейтральної реакції ґрунту можуть також виділятися фосфати заліза та алюмінію навколо часточок добрива внаслідок їх підкислювальної здатності. В перезволожених ґрунтах навіть за pH > 5,5 здебільшого утворюються фосфати заліза, у піщаних – переважають фосфати алюмінію.

Отже, можна виділити кілька механізмів незворотної фіксації фосфорної кислоти в ґрунтах:

• утворення малодоступних форм під впливом півтораоксидів заліза й алюмінію, зокрема на кислих ґрунтах;

• адсорбція глинистими мінералами, насиченими кальцієм та іншими катіонами;

• адсорбція на поверхні часточок вапна і поступове їх перетворення на гідроксилапатити чи інші важкодоступні сполуки.

На відміну від водорозчинних форм фосфорних добрив нерозчинні форми і фосфоритне борошно розчиняються в кислотному середовищі ґрунту та перетворюються під дією кислот, які виділяються мікроорганізмами і рослинами, а також після поглинання фосфору ґрунтом. У подальшому процес поглинання фосфорної кислоти, фосфоритів та інших водонерозчинних форм фосфорних добрив аналогічний поглинанню ґрунтом розчинних фосфорних добрив.

Ґрунти мають високу ємність поглинання фосфат-іонів: від 800 мг/кг Р2O5 на піщаних дерново-підзолистих до 3000 мг/кг на глинистих чорноземах. Найвищою ємністю характеризуються торф'яно-болотні ґрунти низинного типу – до 30 000 мг Р2O5/кг сухого торфу. Органічні речовини ґрунту сприяють розчиненню фосфатів, зменшують поглинання їх іонів.

За тривалого застосування органічних і мінеральних добрив у чорноземах збільшується загальний вміст фосфору (див. табл. 5.4). Мінеральні форми фосфору накопичуються всіма фракціями ґрунту, що підтверджено дослідженням витяжки з ґрунту за методом Гінзбург–Лебедєвої.

Отже, поєднання органічних і мінеральних добрив сприяє збереженню в ґрунті фосфору в доступнішій для рослин формі, ніж після внесення одних лише мінеральних добрив. Отримані дослідні дані не підтвердили дуже поширене твердження про відносно сильну ретроградацію фосфорних добрив. Тривалий час вважали також, що під впливом вапнування фосфати заліза й алюмінію перетворюються в ґрунті на більш розчинні фосфати кальцію. Проте результати сучасних досліджень свідчать про інше. Після вапнування вміст рухомих фосфатів у ґрунті значно не змінюється, а ступінь їх рухливості та доступності підвищується внаслідок зниження кислотності, вмісту рухомого алюмінію, загального поліпшення умов росту й розвитку рослин. На вапнованих ґрунтах фосфор добрив менше переходить у фосфати заліза та алюмінію і значно більше зберігається у формах, зв'язаних з кальцієм, що підвищує ефективність добрив.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси