Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами)...Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського...Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними...Амортизація основних засобів за Положенням (стандартом)...Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - логічний...Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установамиВ яких Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку визначені...Особливості становлення бухгалтерського обліку як наукиВикористання бюджетними установами РРООсобливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, особливості їх використання в банківських установах

Національне положення (стандарт) бухгалтерського, обліку (НП(С)БО) – це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи й методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам.

Значення Національних положень бухгалтерського обліку полягає:

– в достовірній оцінці активів установи, яка подає фінансову звітність на основі НП(С)БО, завдяки усвідомленому зменшенню ризику;

– прозорості фінансової звітності для користувачів;

– полегшенні процедури ведення бухгалтерського обліку завдяки чіткій його організації;

– полегшенні процедури контролю.

Умовно НП(С)БО можна розбити на три групи (рис. 1.2):

– стандарти, що пов'язані зі складанням форм фінансової звітності (у групу входять 12 стандартів);

– стандарти, що визначають методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про активи й зобов'язання (у групу входять 10 стандартів);

– стандарти, що пов'язані з формуванням фінансового результату (у групу вводять 12 стандартів).

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Рис. 1.2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Слід зазначити, що не всі НП(С)БО використовуються з банківських установах (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України, яким затверджено стандарт

дата

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

87

31.03.1999

2"Баланс"*

87

31.03.1999

3 "Звіт про фінансові результати"*

87

31.03.1999

4 "Звіт про рух грошових коштів"*

87

31.03.1999

5 "Звіт про власний капітал"*

87

31.03.1999

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

137

28.05.1999

7 "Основні засоби"

92

27.04.2000

8 "Нематеріальні активи"

242

18.10.1999

9 "Запаси"

246

20.10.1999

10 "Дебіторська заборгованість"

237

08:10.1999

11 "Зобов'язання"

20

31.01.2000

12 "Фінансові інвестиції"

91

26.04.2000

13 "Фінансові інструменти"

559

30.11.2001

14 "Оренда"

181

28.07.2000

15 "Дохід"

290

29.11.1999

16 "Витрати"*

318

31.12.1999

17 "Податок на прибуток"

353

28.12.2000

18 "Будівельні контракти"*

205

28.04.2001

19 "Об'єднання підприємств"

163

07.07.1999

20 "Консолідована фінансова звітність"

176

30.07.1999

21 "Вплив змін валютних курсів"

193

10.08.2000

22 "Вплив інфляції"

147

28.02.2002

23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

303

18.06.2001

24 "Прибуток на акцію"

344

16.07.2001

25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"*

39

25.02.2000

26 "Виплати працівникам"

601

28.10.2003

27 "Діяльність, що припиняється"

617

07.11.2003

28 "Зменшення корисності активів":

817

24.12.2004

29 "Фінансова звітність за( сегментами"*

412

19.05.2005

30 "Біологічні активи"*

790

18.11.2005

31 "Фінансові витрати"

415

28.04.2006

32 "Інвестиційна нерухомість"

779

02.07.2007

33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"*

1090

26.08.2008

34 "Платіж на основі акцій"

1577

30.12.2008

Примітка. Зірочкою (*) позначено стандарти, які не використовуються в банківських установах

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні
Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації
Амортизація основних засобів за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” та Податковим кодексом України пп. 145.1.5.
Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - логічний етап розвитку економіки
Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами
В яких Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку визначені методологічні засади формування інформації про активи підприємства?
Особливості становлення бухгалтерського обліку як науки
Використання бюджетними установами РРО
Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси