Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті

Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій...Облік інших джерел капіталу банкуТеоретичні основи та принципи організації бухгалтерського обліку...Капітал комерційного банку, його склад та структураСтатус та капітал Банку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік капіталу

У розділі розглядається облік формування капіталу банку, операцій з акціями власної емісії та операцій з формування фондів і загальних резервів банку.

Організація обліку капіталу банку

Усі елементи балансового капіталу банку обліковуються за рахунками класу 5 "Капітал банку" (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Балансові рахунки класу 5 "Капітал банку"

Рахунок

Назва

5000 П

Зареєстрований статутний капітал банку

5001 КП

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

5002 КП

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

5003 П

Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

5010 П

Емісійні різниці

5020 П

Загальні резерви

5021 П

Резервні фонди

5022 П

Інші фонди банку

5030 П

Нерозподілені прибутки минулих років

5031 А

Непокриті збитки минулих років

5040 П

Прибуток звітного року, що очікує затвердження

5041 А

Збиток звітного року, що очікує затвердження

5100 Π

Результати переоцінки основних засобів

5101 Π

Результати переоцінки нематеріальних активів

5102 ΑΠ

Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

5103 Π

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

5104 ΑΠ

Результати переоцінки за операціями хеджування

5200 Π

Приписний капітал філії іноземного банку

Записи за рахунками груп 502 "Загальні резерви та фонди банку", 503 "Результати минулих років", 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" здійснюються в процесі формування інформації про фінансові результати за підсумками фінансового року і стосуються процедури відображення в обліку напрямів розподілу результату, затверджених зборами акціонерів.

Записи за рахунками групи 510 "Результати переоцінки" пов'язані з використанням в облікових процедурах правил обліку активів за справедливою, ринковою вартістю, що передбачено міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Крім категорії "балансовий капітал", який відображає складники капіталу в системі рахунків класу 5 "Капітал банку", у нормативно- правових актах з банківської діяльності використовують поняття "регулятивний капітал". Регулятивний капітал – один з важливих показників діяльності банків, основне призначення якого полягає в покритті негативних наслідків, різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі діяльності та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості та стабільності банку.

Регулятивний капітал, на відміну від балансового, є розрахунковою величиною і складається з основного (капітал 1-го рівня) та додаткового (капітал 2-го рівня) капіталу:

РК = ОК + ДК-В,

де РК – регулятивний капітал банку;

ОК – основний капітал (капітал 1-го рівня);

ДК – додатковий капітал (капітал 2-го рівня);

В – відвернення (цінні папери в торговому портфелі банку та в портфелі на продаж; довгострокові вклади, що розміщені на умовах субординованого боргу в інших банках; довгострокові кредити, що надані іншим банкам; інвестиції в асоційовані та дочірні компанії тощо).

Основний капітал (ОК) банку включає:

– сплачений і зареєстрований статутний капітал;

– розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів;

– загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик під час здійснення банківських операцій, за. винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів.

Додатковий капітал (ДК) включає:

– нерозкрита резерви;

– резерви переоцінки;

– гібридні капітальні інструменти;

– субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше ніж через 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів). При цьому сума таких коштів, включених у капітал, не може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу зі щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості протягом 5 останніх років угоди.

Додатковий капітал (ДК) не може бути більшим за основний капітал (ОК).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси