Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВСутність і класифікація доходів і витрат банкуОблік комісійних доходів і витратОблік доходів майбутніх періодів
ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА...ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВОблік формування доходу і витрат іншої операційної діяльностіОблік формування доходів, витрат і результатів діяльності
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика рахунків, що використовуються для обліку доходів і витрат банку

Усі доходи й витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів б "Доходи" і 7 "Витрати" незалежно від порядку їх оподаткування (табл. 3.1).

Рахунки доходів є рахунками пасивними, за винятком рахунків результатів від торговельних операцій та рахунків процентних доходів за цінними паперами. Останні за характеристикою – активно-пасивні рахунки, що зумовлено економічним змістом їх об'єктів обліку.

Рахунки витрат за характеристикою є активними, за винятком активно-пасивних рахунків відрахувань до резервів, процентних витрат за строковими коштами клієнтів, процентних витрат за цінними паперами власного боргу та рахунка 7900 АП "Податок на прибуток", що також за характеристикою є активно-пасивним.

Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 "Доходи" і 7"Витрати" та їх детальну характеристику відповідно до затвердженої облікової політики банку.

Таблиця 3.1

Групи доходів і витрат

Назва групи

Клас 6 "Доходи"

Клас 7 "Виграти"

Процентні

60

70

Комісійні

61

71

Результати від торговельних операцій

62

-

Інші операційні доходи (витрати)

63

73

Інші доходи

64

Загальні адміністративні витрати

-

74

Повернення списаних активів

67

-

Відрахування в резерви

-

77

Податок на прибуток

-

79

Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1 "Казначейські та міжбанківські операції", 2 "Операції з клієнтами", 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" у кореспонденції з рахунками класів 6 "Доходи" і 7 "Витрати".

Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" (рахунок пасивний) та 3500 А "Витрати майбутніх періодів" (рахунок активний).

Облік процентних доходів і витрат

Процентні доходи й витрати – операційні доходи й витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка.

Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії договору.

Для розрахування розміру процентних доходів і витрат важливе значення має метод нарахування відсотків (прості, складні відсотки), а також метод визначення кількості днів для розрахунку відсотків:

Метод "факт/факт". У розрахунку враховується фактична кількість днів у місяці та році;

Метод "факт/360". У розрахунку враховується фактична кількість днів у місяці, але умовна в році – 360 днів;

Метод "30/360". У розрахунку враховується умовна кількість днів у місяці – 30, у році – 360 днів.

Під час нарахування процентних доходів за операціями в національній валюті здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт – рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1 "Казначейські та міжбанківські операції", 2 "Операції з клієнтами", 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання";

Кт – рахунки для обліку процентних доходів за класом 6 "Доходи".

Приклад. 21 березня банк надав короткостроковий кредит у поточну діяльність фірмі "X". Сума кредиту складає 500 000 грн, строк – б місяців, ставка – 20 % річних. Відсотки нараховуються методом "30/360" та погашаються щомісячно не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Фірма "X" у квітні – червні сплатила відсотки згідно з графіком, у липні – за попередній місяць та за два наступних місяці авансом, 21 вересня повернула кредит та відсотки за вересень (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Бухгалтерські проведення з обліку нарахування та погашення доходів

Дата

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума

Дт

Кт

21.03

Надання кредиту

2062

2600

500000,00

31.03

Нарахування відсотків за березень (10 днів)

2068

6026

2777,77

05.04

Погашення відсотків за березень

2600

2068

2 777,77

30.04,

31.05, 30.06

Нарахування відсотків за квітень, травень, червень

2068

6026

8 333,33

05.05,

05.06

Погашення відсотків за квітень, травень

2600

2068

8333,33

05.07

Погашення відсотків за червень та

2600

2068

8333,33

сплата авансом відсотків за липень, серпень

2600

3600

16 666,66

31.07,

31.08

Погашення відсотків за липень, серпень

3600

2068

8 333,33

21.09

Погашення кредиту

2600

2062

500 000,00

21.09

Погашення відсотків за вересень (20 днів) без відображення нарахування відсотків

2600

6026

5 555,55

Під час нарахування процентних витрат за фінансовими інструментами здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт – рахунки для обліку процентних витрат за класом 7 "Витрати";

Кт – рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1 "Казначейські та міжбанківські операції", 2 "Операції з клієнтами", 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання".

Нарахування процентних витрат в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютноТ позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт – рахунок 3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кт – рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1 "Казначейські та міжбанківські операції", 2 "Операції з клієнтами", 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання".

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт – рахунки для обліку процентних витрат за класом 7 "Витрати";

Кт – рахунок 3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Приклад. 1 березня банк відкрив депозит фізичній особі у розмірі 5 000 дол. США на строк 3 місяці за ставкою 10 % річних. За умовою договору відсотки були виплачені авансом (у день прийняття коштів на депозит). Сума відсотків становила 123 дол. США (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Бухгалтерські проведення з обліку нарахування та погашення витрат

Дата

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума

Дт

Кт

01.03

Відкриття депозиту

1001

2630

4 875 (5 000-125)

01.03

Виплата відсотків авансом (курс НБУ 7,5 UAH/USD)

3500

2630

125 (937,5)

31.03

Нарахування відсотків за березень (курс НБУ 7.5 UAH/USD)

3800

3500

41,67 (312,52)

7041

3801

312,52

30.04

Нарахування відсотків за квітень (курс НБУ 7,3 UAH/USD)

3800

3500

41,67 (312,52)

7041

3801

304,19

6204

3801

8.33 (312,52-304,19)

31.05

Нарахування відсотків за травень (курс НБУ 7,7 UAH/USD)

3800

3500

41,67 (312,52)

7041

3801

320,86

3801

6204

8,34 (320,86-312,52)

31.06

Повернення вкладу

2630

1001

5 000

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси