Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік касових операцій (рах. № 30)
Як розуміти терміни, що вживаються при організації обліку ведення...КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВОблік касових операцій (рах. № 30)
Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІІПС та...Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових...Загальні правила складання та оформлення юридичного документа....
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік касових операцій

У розділі розглядається організація обліку касових операцій банку (правила заповнення реквізитів касових документів, формування грошових білетів та монет, порядок закриття операційної каси, підкріплення каси готівкою, зберігання цінностей у грошовому сховищі, ревізія цінностей). Дається характеристика обліку операцій з приймання та видачі готівки, з приймання банкнот іноземних держав на інкасо, з передавання готівки між банками.

Організація обліку касових операцій банку

До касових операцій належать: приймання та видача готівки касами банку; обмін банкнот національної валюти на банкноти інших номіналів; обробка, формування й пакування грошових білетів та монет; обмін не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти; підкріплення установи банку готівкою та вивезення її надлишків; інкасація коштів у клієнтів банку; приймання банкнот іноземних держав на інкасо.

Організація обліку касових операцій банку має забезпечувати:

– обов'язкове приймання готівки на вимогу клієнта;

– своєчасне й повне оприбуткування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до кас банку, та зарахування її на зазначені клієнтами рахунки;

– своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти;

– обмін клієнтам не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні до обігу банкноти (монети) та вилучення сумнівних банкнот (монет) на дослідження, а також обмін монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу;

– документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в операційній касі;

– своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку;

– належний внутрішній контроль за касовими операціями;

– здавання готівки національної валюти до територіальних управлінь НБУ згідно із встановленими відповідним договором умовами;

– створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання;

– задоволення потреб клієнтів у готівці;

– систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній валюті;

– ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Правила заповнення реквізитів касових документів

До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, належать: заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі.

Правила заповнення реквізитів касових документів зазначені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Правила заповнення реквізитів касових документів

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

Дата здійснення операції

У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її в банк. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування. У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції. Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДЦ", місяць словом, рік цифрами "РРРР"

Платник

Зазначається назва юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки. Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначається її прізвище, ім'я та по батькові (ідентифікаційний або реєстраційний номер, номер особового рахунку). У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначається прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється

Отримувач

У касових документах на видачу готівки фізичній особі зазначається її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі – назва юридичної особи та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи

Код отримувача

У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначається: для юридичної особи – ідентифікацій ний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України; фізичної особи – ідентифікаційний номер платника податків

Назва валюти

Зазначається літерний код валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів під час здійснення операцій з іноземною валютою

Дебет/ кредит

Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями

Сума цифрами

Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою ",", копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті

Еквівалент у гривнях

Зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою сума в гривнях, що розраховується у встановленому порядку

Призначення платежу

У разі видачі готівки з каси зазначається, на які цілі вона видається під час приймання. готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності – фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою". За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки"

Пред'явлений документ

У грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються найменування пред'явленого документа (паспорт або документ, що його замінює), серія, номер і дата його видачі, найменування установи, яка видала документ. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів – місце тимчасового перебування) зазначається в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь зазначається назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси