Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Застосування реєстраторів розрахункових операційОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ТА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙОблік фінансово-розрахункових операцій
Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними...Облік коштів на рахунках підприємства у банках у національній валютіВідкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетним коштамиОблік грошових коштів на інших поточних рахунках у банкуВідкриття поточного рахунка для формування Статутного капіталу
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахункових операцій

У розділі розглядається механізм обліку розрахункових операцій банку (відкриття банками рахунків клієнтів, облік грошових переказів без відкриття рахунку, облік розрахунків із застосуванням чеків та акредитива). Дається характеристика обліку з використанням платіжних доручень, платіжних вимог, вимог- доручень та платіжної картки.

Відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за цими рахунками

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнтові на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

За своїм характером поточні рахунки належать до депозитів до запитання (депозитів або вкладів на вимогу). Тобто, обслуговуючи такий депозит, банк зобов'язаний у будь-який момент забезпечити зняття коштів на підставі розпорядження свого клієнта.

Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунка поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки.

Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкривати поточний рахунок у національній та іноземній валюті в необмеженій кількості банків. Кількість рахунків клієнта залежить від його виробничих потреб.

Бухгалтерія на підставі розпорядження керівника реєструє поточний рахунок у книзі реєстрації відкритих рахунків, робить відповідну позначку на документах і передає їх у юридичну службу для зберігання в юридичній справі клієнта. Протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунка (включаючи день відкриття) банк повинен повідомити його номер податковому органу.

Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Якщо юридична особа не має рахунка в цьому банку, то для його відкриття вона повинна подати такі документи:

– заяву про відкриття поточного рахунка. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує тільки керівник;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за кошти бюджетів, цей документ не потрібний;

– копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

– копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

– копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

– картку зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпоряджання рахунком та підписання розрахункових документів.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до наведеного переліку документів мають подати такі документи:

– копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

– копію страхового свідоцтва, що підтверджуй реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхуванні від нещасних випадків на виробництві Та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника байку.

Поточні рахунки можуть відкриватися також фізичним особам. Вони мають платіжний характер і призначені для здійснення розрахунків приватної особи з фізичними та юридичними особами; тобто для обслуговування руху грошових коштів, що виникає в процесі надходження та використання доходів приватної особи.

Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунка здійснюється в такому порядку:

– фізична особа пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково повинні пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

– уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням зазначених документів;

– фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунка та картку зі зразками підписів, які засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;

– між фізичною особою й банком укладається договір банківського рахунка.

Виконання операцій за поточними рахунками здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. Поточні рахунки клієнтів розміщені у другому класі плану рахунків банку "Операції з клієнтами". Для обліку поточних рахунків у Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках призначені розділи 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" та 26 "Кошти клієнтів банку".

Для обліку поточних рахунків юридичних осіб використовуються такі рахунки:

– 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

– 2601 П "Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління";

– 2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання";

– 2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання";

– 2604 П "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

– 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ".

Для обліку поточних рахунків фізичних осіб використовуються такі рахунки:

– 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб"

– 2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб".

У строки, визначені угодами на розрахунково-касове обслуговування або розпорядженнями на відкриття рахунка, банк надає клієнтам виписку з поточного рахунка. До виписки додаються відповідні документи, що підтверджують операції, проведені банком за рахунком.

Операції за рахунками здійснюються за допомогою акредитива; платіжного доручення; платіжної вимоги; платіжної вимоги-доручення; векселя; меморіального ордера; чеків, що видані фізичним особам; розрахункових чеків; платіжної картки.

У разі закриття рахунка сума з недіючого поточного рахунка перераховується на рахунок 2903 П "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками". З цього рахунка погашається кредиторська заборгованість клієнтам або сума перераховується за напрямами, визначеними чинним законодавством.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси